“Ne kupovanju nedjeljom!”

I ove korizme Caritas predlaže za djelo pokore uzdržavanje od nedjeljnog odlaska u dućan. Vjerujemo da se i na ovaj način vježbamo u krepostima te razvijamo odnos prema Bogu i prema bratu čovjeku.