Akcija Caritasa Zajedno možemo više

Adventska akcija „Zajedno možemo više“, u organizaciji Caritasa Biskupije Krk, provodi se i ovoga došašća u 33 poslovnice Trgovine Krk na otoku Krku. Kao i prethodnih godina ovo je akcija kojom je kupcima omogućeno da na izlasku iz dućana odlože kupljene proizvode (hrana i higijenske potrepštine) u za to predviđene košare/kutije. Prikupljeni proizvodi koristit će se u mreži Caritasa za podjelu krajnjim korisnicima koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Caritas zahvaljuje svim volonterima koji brinu oko pražnjenja košara te donatorima na iskazanom daru i povjerenju.

Print Friendly, PDF & Email