Beatifikacija i kanonizacija

U prošlom broju Kvarnerskog veza govorili smo o fami (glasu) svetosti Sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića, o povijesnim činjenicama koje su taj isti glas svetosti polako uspavljivale odnosno stavljale sa strane.

To jasno znači da ta fama nije nestala, već da ju je potrebno buditi, promicati… Jedan od osobi­tih načina promicanja svetosti u Crkvi jest odobravanje svečanim činom javnoga štovanja svetaca od strane Pape. Taj čin zove se beatifikacija (štovanje za područje jedne biskupije) i kano­nizacija (štovanje za cijelu Crkvu). Da bi uopće došlo do gore navedenog, potrebno je da se pokrene proces koji ima zadatak ustvrditi svetački život Sluge Božjega.

Kardinal Angelo Amato, prefekt Kongregacije za kauze svetaca, u svojem obraćanju postulatorima, u Rimu 11. siječnja o. g., kazao je: Svetost pripada samom DNK Crkve, jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve. Sveci su duhovni kompas, smjerokaz koji vodi čovječanstvo prema Bogu. Oni su pravi dobrotvori čovječanstva, jer ga čine boljim svojom ljubavlju i dobrotom.

Što onda znači ovaj proces za nas – našu biskupiju? Poziv na osobnu svetost!

Dok, naime, promatramo život onih koji su vjerno slijedili Krista, na nov način bivamo potaknuti na traganje za budućim Gradom te se ujedno učimo najsigurnijem putu kojim možemo – usred svjetovnih promjenjivosti te u skladu sa staležom i svakomu pojedincu vlastitim stanjem – prispjeti do savršenoga jedinstva s Kristom, odnosno do svetosti. U ovoj rečenici dogmatske Konstitucije II. Vatikanskog koncila Lumen Gentium jasno je vidljiv razlog i potreba pokretanja postupka za proglašenje blaženim i svetim našega biskupa Mahnića, kao i pastoralna dimenzija ove kauze. Drugim riječima, što za nas znači ovaj proces? Što za nas, našu biskupiju i sve njezie vjernike a i šire, znači proglašenje Sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića svetim? Odgovor na ova pitanja daje nam blaženi papa Ivan Pavao II. u svojem apostolskom pismu Novo millenio ineunte kad kaže: Putovi svetosti su mnogostruki i prikladni pozivu svakoga čovjeka, što znači da se svi­ma na uvjerljiv način ponovno nudi to visoko mjerilo redovitoga kršćanskog života!

U vremenu u kojem živimo, kada izgleda da „ništa nije sveto“, primjer svetačkog života Sluge Božjega upućuje svakome od nas poziv na svetost – na nasljedovanje Isusa iz Nazareta! Svetost je težak, ali radostan zadatak svih nas koji smo kršteni, napose u prenošenju luči vjere, koju je Krist zapalio u srcima ljudi, te svjedočenju herojskih kreposti u društvu. Sluga Božji biskup Antun Mahnić živeći svetim životom, umirući na glasu svetosti koji se i danas čuje, jučer danas i sutra, čovjek je Luči, uvijek spreman dati odgovor, zagovor, usmjerenje!

Primjer života Sluge Božjega daje našoj biskupiji ali i šire pogled na Onoga koji daje utjehu i smirenje kad nas uzdrmaju uzburkanosti života i jasno nas usmjerava da raspoznamo ono što nije sveto i gdje nas to isto vodi. Povrh svega, primjer njegova života udaljuje nas od nepoštivanja Boga Stvoritelja i onoga što samo Njemu pripada: život, ljubav, brak, obitelj, djetinjstvo, mladenaštvo, zajedništvo, Crkva – čovjek! Ovim procesom za proglašenje blaženim i svetim biskupa Mahnića nudi nam se primjer kršćanskog živo­ta u svim njegovim aspektima: njegov život i smrt koji nam pomažu shvatiti da jedino što ostaje živjeti i daje sigurnost jesu ljubav prema Bogu i čovjeku; njegova jednostavnost života, duh molitve, ljubav prema bližnjima, prema svojoj rodnoj domovini Sloveniji i životnoj domovini Hrvatskoj, skromnost, odricanje, zauzimanju za siromašne i obespravljene, borba za materijalne i duhovne uvjete života dostojnog čovjeka.

Kao što možete vidjeti, blagotvorni učinci proglašenja blaženim i svetim Sluge Božjega su dalekosežni za duhovno i pastoralno djelovanje, za budućnost naše biskupije, ali i šire! Stoga, trudimo se što više upoznati život i djelo Sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. Čitajmo knjige, letke i brošure koje su napisane za nas, redovno molimo molitvu za primanje milosti po zagovoru Sluge Božjega, i ako je moguće, hodočastimo na njegov grob u krčku katedralu. Upoznajmo ga, nasljedujmo njegov primjer, pođimo zajedno u susret Kristu!

Print Friendly, PDF & Email