Biskup Antun Mahnić

Biskup MahnicMonografijom “Biskup Antun Mahnić – čovjek nepokolebljive vjere, jasnih vizija i smjelih djela” želimo približiti lik Sluge Božjega Antuna Mahnića, velikana Crkve i vjerojatno budućeg blaženika.
Ova monografija ima tri dijela: najprije Mahnića smješta u vrijeme i prostor u kojem je stasao i djelovao, zatim obrađuje njegovo djelovanje unutar Krčke biskupije i na kraju prikazuje njegovo djelovanje u široj hrvatskoj javnosti. Kao što je poznato, Antun Mahnić, rodom Slovenac, dolaskom na stolicu krčkih biskupa postaje najgorljiviji promicatelj glagoljice i staroslavenskoga jezika, veliki reformator vjerskoga, posebice pastoralnoga života, i gorljivi borac protiv liberalizma.
Autor, jedan od najboljih, ako ne i najbolji poznavatelj života i djela biskupa Antuna Mahnića, o svome djelu kaže: „Ova knjiga skromni je pokušaj da se, uz spoznaje o Mahnićevu djelovanju u Krčkoj biskupiji i na području Hrvatske, s povijesnog motrišta odredi prava vrijednost velikog i značajnog biskupa i javnog djelatnika koji u našoj historiografiji još nije dobio odgovarajuće mjesto.
Istodobno, i da se s vjerskog polazišta prepoznaju vrline i krjeposti koje su resile duhovnog velikana Crkve u Hrvata, a one postaju nadahnuće nama, ljudima današnjeg vremena“. Knjiga je bogato ilustrirana i opremljena osobito vrijednim i bogatim bibliografskim materijalom.

Print Friendly, PDF & Email