Biskup ordinarij

Mons. dr. Ivica Petanjak OFM Cap

Mons. Ivica Petanjak, sin Stjepana i Kate, rođen je 29. kolovoza 1963. u Đakovu. Njegovi su roditelji iz Zrina, kojeg su pred kraj II. svjetskog rata spalili partizani. S ostalim protjeranim sumještanima naselili su se u Drenjski Slatnik, a zatim u Drenje.

S roditeljima, tri sestre i dva brata, Ivica je živio i osnovnu školu završio u Drenju, a zatim je upisao Elektrometalski školski centar u Osijeku, gdje je maturirao 1982. Iste godine pristupio je kapucinima i započeo novicijat u Karlobagu. Teologiju je studirao u Zagrebu, gdje je zaređen za svećenika 24. lipnja 1990. od kardinala Franje Kuharića.

Kao svećenik vršio je ove službe: prefekt sjemeništaraca u Varaždinu te u ratnim godina (od 1991. do 1995.) bolnički kapelan u KBC Firule u Splitu i župni vikar u župi Gospe od Pojišana. Od 1995. do 2002. godine bio je na postdiplomskom studiju u Rimu. Magistrirao je i doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Po povratku u Domovinu, povjerena mu je služba magistra kapucinskih bogoslova u Zagrebu. Od 2005. do 2011. provincijalni je ministar Hrvatske kapucinske provincije. Sljedeće je tri godine župnik župe Gospe Lurdske u Rijeci, a od kolovoza 2014. gvardijan kapucinskog samostana u Osijeku.

Biskupom Krčke biskupije imenovan je 24. siječnja 2015. godine, a za biskupa zaređen 22. ožujka 2015.

Biskupski grb i geslo

Grb Ivice PetanjakaPrepusti Gospodinu putove svoje
(i on će sve voditi), Ps 37 (36).

Imenovanje dr. Ivice Petanjka krčkim biskupom

Print Friendly, PDF & Email