Sastanak voditelja župnih Caritasa

U organizaciji Caritasa Biskupije Krk, dana 04.12. o. g. u dvorani Biskupije, održan je godišnji sastanak voditelja župnih Caritasa Biskupije. Biskupijski Caritas pridaje veliku važnost djelovanju župnih Caritasa koji su jedan od temelja žive Crkve, te kroz ovakve susrete podržava, promiče i usklađuje njihovo djelovanje.