Sv. misa za pok. biskupa Karmela Zazinovića

U petak 5. ožujka spomenuli smo se 32. godišnjice smrti krčkog biskupa Karmela Zazinovića. Nakon križnog puta u krčkoj katedrali koji se bazirao na promišljanjima pok. biskupa Zazinovića, uslijedila je sveta misa koju je predvodio o. biskup mons. Ivica Petanjak.