Dekanat CRES


CRES – Župa sv. Marije Velike
– središte dekanata

Crkva u Cresu

A. Tentora 16, 51557 Cres
Tel./fax +385-(0)51-572-000
E-mail: zupni.ured.cres@ri.t-com.hr
Facebook: Župa svete Marije Velike – Cres

Dekan i župnik: vlč. Marijan Kosić

Svećenik u miru: vlč. Dinko Deželić
Tel./fax +385-(0)51-312-539

Župna crkva sv. Marije Velike
Samostanske crkve: sv. Petra apostola (Benediktinke) i sv. Franje Asiškog (Konventualci)

Crkve i kapele na području grada Cresa: Majka Božja od Svetog Spasa – Sveti Salvadur, sv.Ivan Krstitelj – Mučeništvo (Merag), Majka Božja od Prapota (Loznati), sv. Ivan Krstitelj (Loznati), sv. Izidor (Sidar), sv. Duh, sv. Križ, sv. Kuzma i Damjan, sv. Nikola, sv. Lucija, sv. Marija (Bukatovica), sv. Gaetan, sv. Jakov, sv. Marija Magdalena, sv. Marko, sv. Juraj, Majka Božja od Zdravlja, sv. Uršula

Zaštitnik grada: sv. Izidor, b.m. (2. siječnja)

Stanovnika: 2243             Katolika: 1957


BELI – Župa sv. Antuna op.

Beli kbr 94, 51557 Cres

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić
Tel.:
098-301-454

Župna crkva Prikazanja Gospodinova
Ostale crkve i kapele:
sv. Petar i Pavao, sv. Antun op. (na groblju), Petar (Sv. Petar), sv. Ivan Krstitelj (Stepići), Pohođenje Marijino (Ivanje), Marija Pomoćnica (Frantin), Gospa Lurdska (Beli)

Stanovnika: 72   Katolika: 53


DRAGOZETIĆI – Župa sv. Fabijana i Sebastijana mm.

Beli kbr 94, 51557 Cres

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić
Tel.: +385-(0)98-301-454

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije
Ostale crkve i kapele: sv. Dominik (Filozići)

Stanovnika: 25   Katolika: 17


LUBENICE – Župa sv. Marije

Lubenice kbr 15, 51557 Cres

Župnik: vlč. Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca
E-mail: deniszuskin1989@gmail.com

Župna crkva B. D. Marije
Ostale crkve i kapele: sv. Antun opat, sv. Stjepan prvomučenik, sv. Jakov ap., sv. Mihovil, Rođenje B. D. M. (Zbićina), Gospa Lurdska (Pernat), sv. Juraj (Pernat), Materinstvo Majke Božje (Grabrovica), sv. Uršula (Podol)

Stanovnika: 9     Katolika: 9


MARTINŠĆICA – Župa sv. Martina b.

Matinšćica kbr 17, 51556 Martinšćica
Tel. +385-(0)97-708-2796

Župnik: fra Tomislav Kero TOR

Župna crkva sv. Martina b.
Samostanska crkva sv. Jeronima (Trećoredci)
Ostale crkve i kapele: sv. Nikola, sv. Kuzma i Damjan (Kunčići), sv. Mihovil (Miholašćica), sv. Ana (Vidovići), Gospa od Zdravlja (Grmov)

Stanovnika: 140                Katolika: 112


ORLEC – Župa sv. Antuna op.

Orlec kbr 96, 51557 Cres
Tel. +385-(0)51-575-118

Župnik: vlč. Denis Žuškin
E-mail: deniszuskin1989@gmail.com

Župna crkva sv. Antuna op.
Ostale crkve i kapele: Majka Božja od Zdravlja

Stanovnika: 90   Katolika: 88


PREDOŠĆICA – Župa sv. Blaža m. b.

Beli kbr 94, 51557 Cres

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić
Tel.: 098-301-454

Župna crkva sv. Blaža b.m.
Ostale crkve i kapele: sv. Stjepan prvomučenik (Vodice)

Stanovnika: 6   Katolika: 6


STIVAN – Župa sv. Ivana Krstitelja

Stivan kbr 15, 51555 Belej

Župnik: fra Tomislav Kero – excurrendo iz Martinšćice

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja
Ostale crkve i kapele:
Svi Sveti, sv. Vid (vulgo sv. Blaž)

Stanovnika: 24 Katolika: 12


VALUN – ŽUPA SV. MARKA EV.

Valun kbr 15, 51557 Cres
Tel. +385-(0)51-525-040

Župnik: vlč. Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca
E-mail: deniszuskin1989@gmail.com

Župna crkva B. D. Marije od sv. Krunice
Ostale crkve i kapele:
sv. Nikola, Srce Isusovo (Vrtić), sv. Marko (na groblju)

Stanovnika: 69   Katolika: 51


VRANA – Župa Uznesenja B. D. Marije

Orlec kbr 96, 51557 Cres

Župnik: vlč. Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca

Župna crkva sv. Filipa i Jakova
Ostale crkve i kapele:
sv. Rok (na jezeru – Stanić), sv. Alojzije (Zbišina)

Stanovnika: 7   Katolika: 7

 

 

Print Friendly, PDF & Email