Dekanat CRES


CRES – Župa sv. Marije Velike
– središte dekanata

Crkva u Cresu

Adresa: A. Tentora 16, 51557 Cres
Tel/fax: 051/572-000

E-mail: zupni.ured.cres@ri.htnet.hr

Župna crkva sv. Marije Velike

Samostanske crkve:
sv. Petra ap. (Benediktinke),
sv. Franje Asiškog (Konventualci)

Ostale crkve i kapele:
Majka Božja od Svetog Spasa – Sveti Salvadur, sv. Nikola, sv. Lucija, sv. Juraj, sv. Gaetan, sv. Jakov, sv. Izidor (Sidar), sv. Marko, sv. Marija (Bukatovica), sv. Duh, sv. Marija Magdalena, sv. Križ, Majka Božja do Zdravlja, sv. Kuzma i Damjan, Majka Božja od Prapota, sv. Ivan Krstitelj – Mučeništvo (Merag), sv. Ivan Krstitelj (Loznati)

Zaštitnik grada: sv. Izidor (2. siječnja)

Župnik: vlč. Marijan Kosić

Stanovnika: 2220  Katolika: 1944


BELI – Župa sv. Antuna op.

Adresa: Beli kbr 94, 51559 Beli;
Tel: 051/840-507

Župna crkva Prikazanja Gospodinova (Svjećnica)

Ostale crkve i kapele:
sv. Petar i Pavao, sv. Antun op. (na groblju), sv. Petar (Sv. Petar), sv. Ivan Krstitelj (Stepići), Pohođenje Marijino (Ivanje), Marija Pomoćnica (Frantin).

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić

Stanovnika: 51  Katolika: 50


DRAGOZETIĆI – Župa sv. Fabijana i Sebastijana mm.

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Dominik (Filozići)

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić

Stanovnika: 38  Katolika: 38


LUBENICE – Župa sv. Marije

Adresa: Lubenice kbr 15, 51557 Cres

Župna crkva Pohođenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Antun op., sv. Stjepan prvomučenik, sv. Jakov ap., sv. Mihovil, Rođenje B. D. Marije (Zbićina), Gospa Lurdska (Pernat), sv. Juraj (Pernat), Materinstvo Majke Božje (Grabrovica), sv. Uršula (Podol).

Zaštitnik mjesta: sv. Stjepan p.m. (2. kolovoza)

Župnik: Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca

Stanovnika: 30  Katolika: 30


MARTINŠĆICA – Župa sv. Martina b.

Adresa: Martinšćica kbr 17, 51556 Martinšćica
Tel/fax: 051/574-199

Župna crkva sv. Martina b.

Samostanska crkva sv. Jeronima (Trećoredci)

Ostale crkve i kapele:
sv. Nikola, sv. Kuzma i Damjan (Kunčići), sv. Mihovil (Miholašćica), sv. Ana (Vidovići), Gospa od Zdravlja (Grmov)

Župnik: fra Tomislav Kero TOR

Stanovnika: 132  Katolika:122


ORLEC – Župa sv. Antuna op.

Adresa: Orlec kbr 96, 51557 Cres
Tel/fax: 051/575-118

Župna crkva sv. Antuna op.

Ostale crkve i kapele:
Majka Božja od Zdravlja

Župnik: Denis Žuškin

Stanovnika: 100  Katolika: 96


PREDOŠĆICA – Župa sv. Blaža m. b.

Adresa: Beli kbr 94, 51559 Beli

Župna crkva sv. Blaža b. m.

Ostale crkve i kapele:
sv. Stjepan prvom. (Vodice)

Župni upravitelj: vlč. Frane Brozić

Stanovnika: 9  Katolika: 9


STIVAN – Župa sv. Ivana Krstitelja

Adresa: Stivan kbr 15, 51555 Belej

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja

Ostale crkve i kapele:
Svi Sveti, sv. Vid (vulgo sv. Blaž)

Župnik: fra Bernard Rubinić TOR
– excurrendo iz Martinšćice

Stanovnika: 19  Katolika: 14


VALUN – ŽUPA SV. MARKA EV.

Adresa: Valun kbr 15, 51557 Cres

Župna crkva B. D. Marije od sv. Krunice

Ostale crkve i kapele:
sv. Nikola, Srce Isusovo (Vrtić), sv. Marko (na groblju)

Župnik: vlč. Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca

Stanovnika: 64  Katolika: 57


VRANA – Župa Uznesenja B. D. Marije

Adresa: Orlec kbr 96, 51557 Cres

Župna crkva sv. Filip i Jakov

Ostale crkve i kapele:
sv. Rok (na jezeru – Stanić), sv. Alojzije (Zbišina)

Župnik: Denis Žuškin – excurrendo iz Orleca

Stanovnika: 17  Katolika: 17

 

Print Friendly, PDF & Email