Dekanat LOŠINJ


MALI LOŠINJ – Župa Rođenja B. D. Marije
– središte dekanata
Mali Losinj

Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel. +385-(0)51-231-731
E-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr
Web: www.zupa-bdm-losinj.hr
Facebook: Župa rođenja BDM – Mali Lošinj

Dekan i župnik: vlč. Robert Zubović
Tel. 099-512-5533

E-mail: rzubovic@aol.com

Župni vikari: vlč. Matej Polonijo, vlč. Filip Šabalja, vlč. Andrija Živković

Župna crkva Rođenja B. D. Marije
Crkve i kapele na području grada Malog Lošinja: sv. Martin (na groblju), sv. Nikola biskup, sv. Antun Padovanski, sv. Josip, sv. Križ, Križni put, Gospa Žalosna – Adolorata, Srce Isusovo, Navještenje Marijino Annunziata (Čikat)

Zaštitnik grada: sv. Martin b. (11. studenog)

Stanovnika: 5561              Katolika: 4330


Rektorat crkve sv. Nikole

Adresa: Lošinjskih brodograditelja 52, 51550 Mali Lošinj;
Tel/fax: 051/231-631

Rektor: vlč. Matej Polonijo
E-mail: matej.polonijo@ri.t-com.hr


BELEJ – Župa sv. Jurja m.

Belej kbr 35, 51555 Belej
E-mail: belej@dekanat.losinj.hr

Župnik: vlč. Ivan Katunar – excurrendo iz Osora

Župna crkva sv. Jurja m.
Ostale crkve i kapele: sv. Augustin (Plat), Majka Božja žalosna

Stanovnika: 40  Katolika: 35


ĆUNSKI – Župa sv. Nikole b.

Ćunski 155, 51564 Ćunski
E-mail: zupacunski@gmail.com
Facebook: Župa sv. Nikola B. Ćunski

Župnik: vlč. Silvio Španjić – excurrendo iz Velog Lošinja
E-mail: sspanjic@gmail.com

Župna crkva sv. Nikole b.
Ostale crkve i kapele: Gospa Karmelska (Male Srakane), sv. Leopold B. Mandić (Artatore), Gospa Lurdska (Polanža)

Stanovnika: 198                Katolika: 179


ILOVIK – Župa sv. Petra ap.

Ilovik 13, 51552 Ilovik
E-mail: zupa.ilovik@gmail.com

Župnik: vlč. Filip Šabalja – excurrendo iz Malog Lošinja

Župna crkva sv. Petra ap.
Ostale crkve i kapele: sv. Petar (na groblju), Gospa Trsatska, Gospa Lurdska, Gospa Loretska

Stanovnika: 106                Katolika: 87


NEREZINE – Župa Prikazanja B. D. Marije

Vl. Gortana 3, 51554 Nerezine
Tel./fax +385-(0)51-237-137

Župnik: vlč. Marin Dašek

Župna crkva Prikazanja B. D. Marije
Samostanska crkva sv Franje Asiškog (Klanjateljice Euharistijskog Srca Isusova i Marijina – Omnia Deo)
O
stale crkve i kapele: sv. Marija Magdalena, sv. Rita, sv. Ana (Osoršćica), sv. Benedikt (Halmac)

Stanovnika: 397                Katolika: 305


OSOR – Župa sv. Gaudencija b.

Osor kbr 6, 51554 Nerezine
Tel. +385-(0)51-237-112
E-mail: osor@dekanat.losinj.hr

Župnik: vlč. Ivan Katunar

Župna crkva – ex katedrala Uznesenja B. D. Marije
Ostale crkve i kapele: sv. Gaudencije, sv. Marija (na groblju), Majka Božja od Loz (Loze).

Zaštitnik mjesta: sv. Gaudencije b. (1. lipnja)

Stanovnika: 31   Katolika: 29


PUNTA KRIŽA – Župa sv. Andrije ap.

Punta Križa bb, 51554 Nerezine

Župnik:  vlč. Marin Dašek – excurrendo iz Nerezina

Župna crkva sv. Andrije ap.
Ostale crkve i kapele: sv. Andrija apostol (na groblju), sv. Antun, opat (Pahravac – Punta Križa)

Stanovnika: 46      Katolika: 29


SUSAK – Župa sv. Nikole b.

Susak kbr 514, 51561 Susak
Tel./fax. +385-(0)51-239-055

Župnik: vlč. Tomislav Crnović
E-mail: crnovic@net.hr

Župna crkva sv. Nikole b.
Ostale crkve i kapele: sv. Ana (Vele Srakane), Navještenje Marijino (na Artu), Gospa žalosna (na groblju)

Stanovnika: 145 Katolika: 104


SVETI JAKOV – Župa sv. Jakova ap.

Sv. Jakov kbr. 32, 51554 Nerezine

Župnik: vlč. Marin Dašek – excurrendo iz Nerezina

Župna crkva sv. Jakova ap.
Ostale crkve i kapele: stara crkva sv. Jakova

Stanovnika: 74   Katolika: 53


UNIJE – Župa sv. Andrije ap.

Unije 122, 51562 Ilovik
E-mail: zupa.unije@gmail.com

Župnik: vlč. Filip Šabalja – excurrendo iz Malog Lošinja

Župna crkva sv. Andrije ap.
Ostale crkve i kapele: sv. Andrija (na groblju), Uznesenje B. D. Marije

Stanovnika: 66   Katolika: 32


USTRINE – Župa sv. Martina b.

Ustrine kbr 5, 51555 Belej

Župnik: vlč. Ivan Katunar – excurrendo iz Osora

Župna crkva sv. Martina b.

Stanovnika: 21   Katolika: 19


VELI LOŠINJ – Župa sv. Antuna op.

Vl. Gortana 40, 51551 Veli Lošinj
Tel./fax. +385-(0)51-236-132
Facebook: Župa Sv. Antuna opata Veli Lošinj

Župnik: vlč. Silvio Španjić
E-mail: sspanjic@gmail.com

Župna crkva sv. Antuna op.
Ostale crkve i kapele: sv. Nikola, sv. Petar i Juda Tadej, sv. Ivan Krstitelj, sv. Josip, sv. Križ (na groblju), Gospa od Anđela, Navještenje Marijino

Stanovnika: 857                Katolika: 782

 

 

Print Friendly, PDF & Email