Dekanat LOŠINJ


MALI LOŠINJ – Župa Rođenja B. D. Marije
– središte dekanata
Mali Losinj

Adresa: Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel: 051/231-731; Fax: 051/233-942
E-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr

Župna crkva Rođenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Martin (na groblju), sv. Antun Pad., sv. Josip, Križni put, Sv. Križ, Sedam žalosti B. D. Marije, Presv. Srce Isusovo, Navještenje Marijino (Čikat).

Zaštitnik grada: sv. Martin b. (11. studenog)

Župnik: vlč. Robert Zubović

Župni vikari:
vlč. Matej Polonijo
vlč. Filip Šabalja
vlč. Andrija Živković

Stanovnika: 6500  Katolika: 4150


Rektorat crkve sv. Nikole

Adresa: Lošinjskih brodograditelja 52, 51550 Mali Lošinj;
Tel/fax: 051/231-631

Rektor: vlč. Matej Polonijo
E-mail: matej.polonijo@ri.t-com.hr


BELEJ – Župa sv. Jurja m.

Adresa: Belej kbr 35, 51555 Belej

Župna crkva sv. Jurja m.

Ostale crkve i kapele:
Majka Božja žalosna, sv. Augustin (Plat)

Župnik: vlč. Ivan Katunar
– excurrendo iz Osora

Stanovnika: 59  Katolika: 57


ĆUNSKI – Župa sv. Nikole b.

Adresa: 51564 Ćunski

Župna crkva sv. Nikole b.

Ostale crkve i kapele:
Gospa Karmelska (Male Srakane), Sv. Leopold Mandić (Artatore)

Župnik: vlč. Marin Dašek
– excurrendo iz Nerezina

Stanovnika: 265  Katolika: 195


ILOVIK – Župa sv. Petra ap.

Adresa: Ilovik kbr 13, 51552 Ilovik
Tel: 051/235-937
E-mail: zupa.ilovik@gmail.com

Župna crkva sv. Petra ap.

Ostale crkve i kapele:
Gospa Trsatska, Gospa Lurdska, Gospa Loretska, sv. Petar (na groblju)

Župnik:  vlč. Filip Šabalja – excurrendo iz Malog Lošinja

Stanovnika: 78  Katolika: 75


NEREZINE – Župa Prikazanja B. D. Marije

Adresa: Vl. Gortana 3, 51554 Nerezine
Tel/fax: 051/237-137

Župna crkva Prikazanje B. D. Marije

Samostanska crkva sv Franje Asiškog (Franjevci)

Ostale crkve i kapele:
sv. Marija Magdalena, sv. Rita, sv. Ana (na Osoršćici)

Župnik: vlč. Marin Dašek

Stanovnika: 306  Katolika: 295


OSOR – Župa sv. Gaudencija b.

Adresa: Osor kbr 6, 51554 Nerezine
Tel/fax: 051/237-112

Župna crkva – exkatedrala: Uznesenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Gaudencije, sv. Marija (na groblju), Majka Božja od Loz (Loze)

Zaštitnik grada: sv. Gaudencije b.

Župnik: Župnik: vlč. Ivan Katunar

Stanovnika: 52  Katolika: 48


PUNTA KRIŽA – Župa sv. Andrije ap.

Adresa: Punta Križa kbr bb, 51554 Nerezine

Župna crkva sv. Andrije ap.

Ostale crkve i kapele:  sv. Andrija ap. (na groblju)

Župnik: vlč. Marin Dašek – excurrendo iz Nerezina

Stanovnika: 34  Katolika: 32


SUSAK – Župa sv. Nikole b.

Adresa: Susak kbr 514, 51561 Susak
Tel/fax: 051/239-055

Župna crkva sv. Nikole b.

Ostale crkve i kapele:
Navještenje Marijino (na Artu), Gospa žalosna (na groblju), sv. Ana (Vele Srakane)

Župnik: vlč. Tomislav Crnović

Stanovnika: 131  Katolika: 129


SVETI JAKOV – Župa sv. Jakova ap.

Adresa: Sv. Jakov kbr. 32, 51554 Nerezine

Župna crkva sv. Jakova ap.

Ostale crkve i kapele:  stara crkva sv. Jakova

Župnik: vlč. Silvio Španjić – excurrendo iz Velog Lošinja

Stanovnika: 44  Katolika: 43


UNIJE – Župa sv. Andrije ap.

Adresa: Unije kbr 196, 51550 Mali Lošinj
E-mail: zupa.unije@gmail.com

Župna crkva sv. Andrije ap.

Ostale crkve i kapele:
Uznesenje B. D. Marije, sv. Andrija (na groblju)

Župnik: vlč. Filip Šabalja – excurrendo iz M. Lošinja

Stanovnika: 85  Katolika: 81


USTRINE – Župa sv. Martina b.

Adresa: Ustrine kbr 5, 51555 Belej

Župna crkva sv. Martina b.

Župnik: vlč. Ivan Katunar
– excurrendo iz Osora

Stanovnika: 19  Katolika: 19


VELI LOŠINJ – Župa sv. Antuna op.

Adresa: Vl. Gortana 40, 51551 Veli Lošinj
Tel/fax: 051/236-132

Župna crkva sv. Antuna op.

Ostale crkve i kapele:
Uznesenje B. D. Marije, sv. Nikola, sv. Petar i Juda Tadej, sv. Ivan Krstitelj, sv. Josip, Navještenje Marijino, sv. Križ (na groblju).

Župnik: vlč. Silvio Španjić

Stanovnika: 891  Katolika: 800

 

Print Friendly, PDF & Email