Dekanat OMIŠALJ


OMIŠALJ – Župa Uznesenja B. D. Marije
– središte dekanata

omisaljska_rozeta

Adresa: Prikešte 19, 51513 Omišalj
Tel/fax: 051/842-125

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Antun Pad., sv. Jelena, sv. Duh (na groblju), sv. Nikola (na moru), sv. Josip (Voz)

Župnik: vlč. dr. Anton Bozanić 
E-mail: anton.bozanic@ri.t-com.hr

Stanovnika: 1800  Katolika: 1400


DOBRINJ – Župa sv. Stjepana prvomučenika

Adresa: Dobrinj kbr 68, 51514 Dobrinj
Tel/fax: 051/848-118

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika

Ostale crkve i kapele:
Presv. Trojstvo (vulgo sv. Antona), sv. Vid (Sv. Vid), sv. Martin (Gostinjac), Majka Božja Lurdska (Županje), sv. Klement (Klimno), sv. Ivan Krstitelj (Sv. Ivan), Presv. Srce Isusovo i sv. Petar ap. (Gabonjin), sv. Filip i Jakov (Soline), sv. Ana (Hlapa)

Župnik: vlč. Dinko Justinić 

Stanovnika: 808  Katolika: 717


DUBAŠNICA – Župa sv. Apolinara b.m.

Adresa: Bogovići, Dubašljanska 29, 51511 Malinska
Tel/fax: 051/858-005
E-mail: zupni-ured-dubasnica@ri.t-com.hr

Župna crkva sv. Apolinara b.m.

Samostanska crkva sv. Marija Magdalena (Porat – Trećoreci)

Ostale crkve i kapele:
sv. Nikola (Malinska), sv. Andrija (Žgombići), sv. Pavao (Barušići), sv. Ivan de Matha (Oštrobradići), sv. Ivan Krstitelj (Sv. Ivan), sv. Anton Pad. (Sv. Anton), sv. Rok (Turčići)

Župnik: vlč. Marin Hendrih

Stanovnika: 2400  Katolika: 2100


KRAS – Župa sv. Antuna Pad.

Adresa: Kras kbr 76, 51514 Dobrinj
Tel: 051/849-011
E-mail: zupa.kras@email.ht.hr

Župna crkva sv. Antuna Pad.

Župnik: vlč. Vjekoslav Martinčić 

Stanovnika: 212  Katolika: 198


NJIVICE – Župa Rođenja B. D. Marije

Adresa: Placa 3, 51512 Njivice
Tel/fax: 051/846-163
E-mail: info@zupa-bdm-njivice.hr
www.zupa-bdm-njivice.hr

Župna crkva Rođenja B. D. Marije

Župnik: vlč. Josip Vidas

Stanovnika: 920  Katolika: 870


POLJE – Župa Rođenja B. D. Marije

Adresa: Stanišće 10, Polje, 51515 Šilo
Tel: 051/852-225

Župna crkva Rođenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
sv. Nikola (Šilo)

Župnik: vlč. Ivica Katunar

Stanovnika: 618  Katolika: 541


RASOPASNO – Župa Uznesenja B. D. Marije

Adresa: Rasopasno kbr 61, 51511 Malinska
Tel/fax: 051/841-718

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
Majka Božja od zdravlja (Sužan)

Župnik: vlč. Milivoj Guszak

Stanovnika: 205  Katolika: 188


SVETI VID – Župa sv. Mihovila ark.

Adresa: Sv. Vid kbr 117, 51511 Malinska
Tel/fax: 051/858-002

Župna crkva sv. Mihovila ark.

Ostale crkve i kapele:
sv. Vid, Uznesenje B. D. Marije (Sršić)

Župnik: vlč. Patrik Tvorek

Stanovnika: 240  Katolika: 220

 

Print Friendly, PDF & Email