Dekanat OMIŠALJ


OMIŠALJ – Župa Uznesenja B. D. Marije
– središte dekanata

omisaljska_rozeta

Prikešte 19, 51513 Omišalj
Tel./fax +385-(0)51-842-125
E-mail: zupa.omisalj@gmail.com
Facebook: Župa Omišalj

Župnik i dekan: vlč. dr. Anton Bozanić
E-mail: anton.bozanic@gmail.com

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije
Crkve i kapele na području grada Omišlja: sv. Antun Padovanski, sv. Jelena, sv. Duh (na groblju), sv. Nikola (na moru), sv. Josip (Voz)

Stanovnika: 1877          Katolika: 1433


DOBRINJ – Župa sv. Stjepana prvomučenika

Dobrinj kbr 68, 51514 Dobrinj
Tel/fax +385-(0)51-848-118
e-mail: zupa.dobrinj@gmail.com                             

Župnik: vlč. Dinko Justinić

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika

Ostale crkve i kapele: Presveto Trojstvo (vulgo sv. Antona, Dobrinj), sv. Vid (Sv. Vid), sv. Martin (Gostinjac), sv. Ana (Hlapa), M. B. Lurdska (Županje), sv. Filip i Jakov (Soline), sv. Klement (Klimno), sv. Ivan Krstitelj (Sv. Ivan), Srce Isusovo i sv. Petar ap. (Gabonjin)

Stanovnika: 775                Katolika: 7083


DUBAŠNICA – Župa sv. Apolinara b.m.

Dubašljanska 29, 51511 Malinska
Tel./fax +385-(0)51-858-005
e-mail: zupuduba@gmail.com
web: zupadubasnica.com
Fb: Župa sv. Apolinar, Malinska-Dubašnica

Župnik: vlč. Marin Hendrih

Župna crkva sv. Apolinara b.m.
Samostanska crkva: sv. Marija Magdalena (Porat, TOR)
Ostale crkve i kapele: sv. Nikola (Malinska), sv. Andrija (Žgombići), sv. Pavao (Barušići), sv. Ivan de Matha (Oštrobradići), sv. Ivan Krstitelj (Sv. Ivan), sv. Rok (Turčići), sv. Anton Pad. (Sv. Anton)

Stanovnika: 2903               Katolika: 2094


KRAS – Župa sv. Antuna Pad.

Kras kbr 76, 51514 Dobrinj
Tel. +385-(0)51-849-011
E-mail: zupa.kras@gmail.com

Župnik: vlč. Vjekoslav Martinčić

Župna crkva sv. Antuna Pad.

Stanovnika: 227 Katolika: 192


NJIVICE – Župa Rođenja B. D. Marije

Placa 3, 5151 Njivice
Tel. +385-(0)51-846-163
E-mail: info.zupanjivice@gmail.com
Web: www.zupa-bdm-njivice.hr

Župnik: vlč. Mo Josip Vidas

Župna crkva Rođenja B. D. Marije

Stanovnika: 1115              Katolika: 850


POLJE – Župa Rođenja B. D. Marije

Stanišće 10, Polje, 51515 Šilo
Tel. +385-(0)51-852-225
E-mail: zupa.polje@biskupijakrk.hr

Župnik: vlč. Ivica Katunar

Župna crkva Rođenja B. D. Marije
Ostale crkve i kapele: sv. Nikola (Šilo)

Stanovnika: 703                Katolika: 467


RASOPASNO – Župa Uznesenja B. D. Marije

Rasopasno kbr 61, 51511 Malinska
Tel. +385-(0)51-841-718
E-mail: zupa.rasopasno@gmail.com

Župnik: vlč. Milivoj Guszak

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije
Ostale crkve i kapele: Majka Božja od zdravlja (Sužan)

Stanovnika: 445                Katolika: 255


SVETI VID – Župa sv. Mihovila ark.

Sv. Vid kbr 117, 51511 Malinska

Župni upravitelj: vlč. Patrik Tvorek
Tel. +385-(0)91-939-7629
E-mail: patrik.tvorek@hotmail.com

Župna crkva sv. Mihovila ark.
Ostale crkve i kapele: sv. Vid, Uznesenje B. D. Marije (Sršić).

Stanovnika: 309                Katolika: 224

 

 

Print Friendly, PDF & Email