Dekanat RAB


RAB – Župa Uznesenja B. D. Marije
– središte dekanata

Rapski zvonici

Plovanova 6, 51280 Rab
Tel. +385-(0)51-724-195
Fax. +385-(0)51-724-805
E-mail: zupni.ured.rab@gmail.com
Facebook: Župa Uznesenja BD Marije – Rab

Dekan i župnik: mons. Mladen Mrakovčić
Tel. +385-(0)98-726-865
E-mail: mladenmrakovcic85@gmail.com

Župni vikar: vlč. Saša Malović
E-mail: sasa.antun@gmail.com

Duhovni pomoćnik: vlč. Petar Kordić
Put Kaldanca 11, 51280 Rab
Tel. +385-(0)51-510-350, +385-(0)91-2776-112
E-mail: petar.kordic@yahoo.com

Župna crkva – ex katedrala Uznesenja B. D. Marije
Samostanske crkve:
sv. Andrija (Benediktinke), sv. Antun op.
Crkve i kapele na području grada Raba:
sv. Justina, sv. Križ, sv. Antun Pad., sv. Katarina
sv. Duh (vulgo sv. Nikola), sv. Franjo (na groblju),
sv. Kristofor (danas lapidarij)

Zaštitnik grada: sv. Kristofor m. (27. srpnja)

Stanovnika: 2750 Katolika: 2550


BANJOL – Župa sv. Marije Magdalene

Banjol kbr 638, 51280 Rab
Tel./fax. +385-(0)51-721-370
Facebook: Župa sv. Marije Magdalene, Banjol

Župnik: vlč. Kristijan Perović
E-mail: croato888fsbv@gmail.com

Župna crkva sv. Lucije
Ostale crkve i kapele: sv. Marija Magdalena

Stanovnika: 902     Katolika: 8877


BARBAT – Župa sv. Stjepana I. p. m.

Barbat kbr 290, 51280 Rab
Tel./fax +385-(0)51-721-036
E-mail: zupni.ured.barbat@ri.t-com.hr

Župnik: vlč. Krunoslav Boras
E-mail: krunoslav.boras@ri.t-com.hr

Župna crkva sv. Stjepana I. p.m.

Stanovnika: 1140              Katolika: 800


KAMPOR – Župa sv. Eufemije dj.m.

Kampor 19, 51280 Rab
Tel. +385-(0)51-724-951
E-mail: franjevacki.samostan.kampor@gmail.com

Župnik: fra Ivica Karmelo Strčić

Župna crkva sv. Bernardina Sijenskog
Ostale crkve i kapele: sv. Eufemija

Stanovnika: 1030    Katolika: 1021


LOPAR – Župa sv. Ivana Krstitelja

Lopar kbr 291, 51281 Lopar
Tel./fax +385-(0)51-775-101
E-mail: zupa.lopar@biskupijakrk.hr

Župnik: vlč. Božidar Volarić

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja
Ostale crkve i kapele: Rođenje B. D. Marije, sv. Nikola (Sorinj, Lopar), sv. Rok (polje, Lopar)

Stanovnika: 1107     Katolika: 1058


LUN – Župa sv. Jeronima prezb.

Lun kbr 49, 53294 Lun
Tel./fax +385-(0)53-665-004

Župnik: vlč. Franko Markulić
E-mail: markulifranko@gmail.com

Župna crkva sv. Jeronima prezb.
Ostale crkve i kapele: Krist Kralj (Jakišnica), sv. Anđeli Čuvari, Gospa od Zdravlja

Stanovnika: 274      Katolika: 242


MUNDANIJE – Župa sv. Mateja ap.ev.

Mundanije 124, 51280 Rab
Tel./fax +385-(0)51-724-810

Župnik: vlč. Josip Kosić
E-mail: josipkosic00@gmail.com

Župna crkva sv. Mateja, ap.ev.
Ostale crkve i kapele: sv. Ilija, prorok

Stanovnika: 402 Katolika: 392


NOVALJA – Župa sv. Katarine dj.m.

Škopaljska 12, 53291 Novalja
Tel. +385-(0)53-661-100
E-mail: zupanovalja@gmail.com
Facebook: Župa sv. Katarine – Novalja

Župnik: vlč. Ranko Papić
E-mail: rankopapic@yahoo.com

Župni vikar: vlč. Ivan Debelić

Župna crkva sv. Katarine dj.m.
Ostale crkve i kapele:
sv. Antun op. (u polju),
sv. Petar i Pavao, ap. (Stara Novalja),
Majka Božja od Ružarija (mala crikva, Novalja)
sv. Andrija (sv. Ivan i Pavao, mm., Novalja)
Uznesenje B. D. Marije (Vidasovi stani),
Navještenje Marijino (Trinćel, Stara Novalja),
sv. Križa (Trinćel, Stara Novalja),
sv. Ivan Krstitelj (Dabovi stani)

Zaštitnica grada: sv. Katarina dj.m. (25. studenog)

Stanovnika: 2769 Katolika: 2440


SUPETARSKA DRAGA – Župa sv. Petra ap.

Supetarska Draga kbr 514, 51280 Rab
Tel/.Fax.+385-(0)51-776-112

Facebook: Župa Svetog Petra apostola Supetarska Draga

Župnik: vlč. Saša Malović − excurrendo iz Raba

Župna crkva sv. Petra ap.

Stanovnika: 937 Katolika: 903

 

Print Friendly, PDF & Email