Dekanat VRBNIK


VRBNIK – Župa Uznesenja B. D. Marije
– središte dekanata

Vrbnik

Adresa: Vitezićeva 1, 51516 Vrbnik
Tel/fax: 051/857-077

Župna crkva Uznesenja B. D. Marije

Ostale crkve i kapele:
Rođenje B. D. Marije, sv. Ivan Krstitelj, sv. Antun Pad., Majka Božja od Zdravlja, sv. Martin, sv. Križ (na groblju).

Zaštitnik mjesta: sv. Ivan Krstitelj (24. lipnja)

Župnik: mons. Ivan Brnić
E-mail: ivan.brnic@ri.t-com.hr

Stanovnika: 887  Katolika: 859


BAŠKA – Župa sv. Ivana Krstitelja

Adresa: Zvonimirova 30, 51523 Baška
Tel/fax: 051/856-953
E-mail: zupni.ured.baska@hi.t-com.hr

Župna crkva Presv. Trojstva

Ostale crkve i kapele:
Sv. Ivan Krstitelj (na groblju), Sv. Antun op., sv. Marko ev., Sv. Mihovil ark., Sv. Križ (Jurandvor), Sv. Lucija (Jurandvor), Sv. Nikola (Batomalj)

Zaštitnik mjesta: sv. Ivan Krstitelj (24. lipnja)

Župnik: mons. mr. Ivan Milovčić

Stanovnika: 1030  Katolika: 1000

Svetište Majke Božje Goričke

Adresa: Batomalj 59, 51523 Baška
Tel: 051/856-547  Fax: 051/856-171
Web: kbs-majkabozjagoricka.hr

Rektor: vlč. mr. Marinko Barbiš


DRAGA BAŠĆANSKA – Župa Pohođenja B. D. Marije

Adresa: Draga Bašćanska kbr 94, 51522 Draga Bašćanska

Župna crkva sv. Elizabete

Ostale crkve i kapele:
sv. Fabijan i Sebastijan (vulgo sv. Roka), sv. Josip.

Zaštitnik mjesta: sv. Elizabeta

Župnik: mons. Antun Toljanić 

Stanovnika: 182  Katolika: 173


GARICA – Župa sv. Petra ap.

Adresa: Garica kbr 40, 51516 Vrbnik
Tel:051/849-054

Župna crkva sv. Petra ap.

Župnik: vlč. Mate Žic
mob: 091 514 7432
E-mail: mate.zic@ri.t-com.hr

Stanovnika: 162  Katolika: 131


RISIKA – Župa sv. Jeronima prezb.

Adresa: Risika kbr 113, 51516 Vrbnik

Župna crkva sv. Jeronima prezb.

Župnik: mons. Zvonimir Seršić

Stanovnika: 121  Katolika: 119

 

Print Friendly, PDF & Email