Drugi Nacionalni susret obitelji

Najbolja slika Božjih odnosa je ona u obitelji

Okupljeni kako bismo zajedno s Marijom, Majkom Crkve, molili dar Duha Sve­toga za sebe, za svoje obite­lji, za domovinu i sve njezine ljude

Oko 10.000 vjernika ispunilo je Marijin perivoj na Trsatu u nedjeljno jutro, te čekajući početak euharistijskog slavlja Drugoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji pratilo predprogram kojeg su vodi­li Maja Šimičić-Roksandić, Marin Miletić i mons. Zlatko Koren. Predprogram je ra­zrađivao temu Susreta “Obitelj – nositelji­ca života, nada i budućnost Hrvatske” oko središnjeg motiva Nazaretske kućice u čijoj su izgradnji sudjelovala djeca. Nastupio je zbor mladih Riječke nadbiskupije te orke­star roditelja i djece, a pet je obitelji izreklo svoja svjedočanstva kako bi ohrabrile i po­taknule ostale na svakodnevni život u vjeri.

Središnjem događaju Drugoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji, euharistij­skom slavlju u Marijinom perivoju, prisu­stvovali su i predsjednica Republike Hrvat­ske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora zastu­pnica Ana Komparić-Devčić, zamjenica župana Marina Medarić, potpredsjednik Županijske skupštine Željko Plazonić te gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Riječ dobrodošlice uputio je riječki nad­biskup Ivan Devčić. Podsjetio je da su se hodočasnici u „hrvatskom Nazaretu“ oku­pili kako bi zajedno s Marijom, Majkom Crkve, molili dar Duha Svetoga za njih, za svoje obitelji, za domovinu i sve njezine ljude. Pozdravljajući okupljene apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Alessandro D’Errico pročitao je pismo koje je riječkom nadbiskupu Devčiću uputio papa Franjo, a potpisao državni tajnik kardinal Pietro Pa­rolin. U pismu se ističe, kako se „Vrhovni Svećenik duhovno ujedinjuje u molitvi sa svima koji će se susresti na tome događa­ju u Marijanskome svetištu na Trsatu”. U pismu se izražava i Papina želja da „hrvat­ski katolici, u potpunoj vjernosti Kristu i Crkvi, budu odvažni svjedoci velikoga do­stojanstva i životne važnosti obitelji, zala­žući se neprestano za njezin rast i razvoj na svim poljima društvenoga života”.

Svjedočenje zahvalnosti Bogu što nas je učinio dostojnima da možemo pred svima pokazati kako je velika, lijepa ljubav kojom Bog voli baš svakoga

Euharistijsko slavlje predvodio je zagre­bački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u koncelebraciji s apostolskim nuncijem, hrvatskim nadbiskupima i biskupima, iza­slanikom BK BiH pomoćnim banjolučkim biskupom Markom Semrenom, te s više od dvjesto svećenika. Uvodeći u slavlje, kardinal Josip Bozanić je rekao: „Ovu svetu misu na Marijinom Trsatu, ponad grada Rijeke slavi­mo s vama i za vas drage hrvatske katoličke obitelji. Molimo danas za sve naše obitelji. Drage hrvatske katoličke obitelji: želimo vam zahvaliti za svakodnevno svjedočenje koje pružate hrvatskom društvu i svijetu svojom vjernošću, svojom vjerom, nadom i ljubavlju, jer su brak i obitelj jedno od najdragocjenijih dobara čovječanstva. Želimo vas ohrabriti u izazovima i kušnjama vašeg obiteljskog živo­ta”.

Propovijedao je krčki biskup u miru, predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj mons. Valter Župan. Izražavajući dobrodoš­licu očevima i majkama, mladima, bakama i djedovima, biskup je istaknuo da je ovo oku­pljanje svjedočenje zahvalnosti Bogu što ih je učinio dostojnima da mogu pred svima po­kazati kako je velika, lijepa ljubav kojom Bog voli baš svakoga.

„On želi da vaša ljubav bude upravo iste naravi kao što je njegova prema nama. Lju­bav sposobna razumjeti, velikodušna, koja postaje sve dublja, sve zrelija. I tako ona po­staje poziv svima koji vas vide da i njihova obitelj bude takva“, rekao je biskup Župan, te podsjetio na riječi pape bl. Pavla VI. koje je izrekao prigodom posjeta Nazaretu „neka nas upravo Nazaret podsjeti što je obitelj, za­jedništvo obiteljske ljubavi, sveta ljepota obi­telji, neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne može ništa drugo zamijeniti, neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku”.

Biskup Župan naglasio je kako je Isus svojim dolaskom na svijet u obitelji Marije i Josipa pokazao da je to prirodan, norma­lan ambijent za rast zdrave i uravnotežene osobe. „Sve drugo što se protivi tom Božjem planu suluda je laž koja samo hoće upropa­stiti jadnog čovjeka. Dragi roditelji, muževi i žene, želite li dobro sebi, svojoj djeci, ovom narodu i domovini koju nam je Bog dao, ovo­ga se držite“, poručio je, te podsjetio kako je „obitelj mjesto gdje je moguće živjeti onako kako se živjelo u obitelji Josipa i Marije s dje­tetom Isusom”.

Obitelji je potaknuo na slušanje evanđe­lja i molitvu, jer se tako može uznapredovati u razumijevanju onoga što je Isus upravo u svojoj obitelji radom i poslušnošću pokazao kao najvrednije, istinski ljudsko i apsolutno moguće. „To nije fantazija. To se postiže ako obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Trudite se sudjelovanjem na nedjeljnoj misi i u obiteljskim zajednicama napredovati u poznavanju evanđelja, u poznavanju Isusa Krista“, rekao je.

Mladiće i djevojke biskup je ohrabrio na ulazak u brak i ostvarenje obiteljskoga poslanja, te upozorio kako se u Hrvatskoj najkasnije od svih zemalja u Europi mladi odlučuju na ženidbu i napuštaju roditeljsku kuću. Biskup Župan je zahvalio i svima koji pomažu i suosjećaju s obiteljima u teškim prilikama, ali je i upozorio: „Smatramo svo­jom dužnošću reći da bi se mnoga sredstva trebala preusmjeriti na dobro obiteljima, umjesto da se troše u beskorisne, moralno štetne i zanemarive svrhe. Otvoreno mora­mo kazati da gaziti onoga koji je u potrebi znači na sebe svaliti tešku kaznu. U pitanju je opstojnost naroda. Od onih koji su po­stavljeni da predvode očekuje se, pogotovo u teškim socijalnim uvjetima, da posjeduju sposobnost rasuđivanja i hrabrost preuzeti ispravne odluke”.

U propovijedi se biskup Župan posebno obratio ženama i majkama, te im uputio riječ ohrabrenja i zajedničke nade: „Žene su bile one koje su imale hrabrost pratiti Isusa na križnom putu samilošću i ljubav­lju. Žene su bile one koje su se prve osvje­dočile o Isusovu uskrsnuću i prve su trčeći javljale radosnu vijest da je Isus živ. Njima se prvima on javio i govorio s njima. Vi ste dakle vjesnice života i radosti. Mi vas da­nas molimo: nemojte dozvoliti da oni koji su se rugali na križnom putu i na Golgoti i pokazali da ne razumiju baš ništa, nemoj­te dozvoliti da vas ti i takvi uvjere kako je umiranje i Golgota našeg naroda zadnja riječ za naš narod, da je grob i dobro zape­čaćen kamen na grobu naša sudbina. Kada je na Uskrs ujutro anđeo otkotrljao kamen s groba i nastao velik potres, stražari su od straha popadali i postali kao mrtvi. Ču­vari i sluge smrti su sami postali mrtvaci, sposobni samo da lažu za dobre novce. Ali vama je anđeo rekao: Vi se ne bojte, nego idite, javite da nije ovdje onaj koga tražite nego je uskrsnuo. Vi ste dokazale da vaša vjera i ljubav oslonjene na Boga otvaraju i najbolje čuvane grobove i da ste u stanju rastjerati sve stražare koji hoće da smrt bude zadnja riječ. Rađanje sve manjeg broja djece, pobačaji, samoubojstva, alko­holizam, velik broj duševno poremećenih osoba, ukazuje na činjenicu da se ne veseli­mo životu, da ga ne prihvaćamo kao radost već kao teški teret. Potrebna nam je dublja vjera, više nade u budućnost i više ljubavi prema životu“, poručio je biskup Župan, te upitao „smijemo li se nadati da ćete vi biti vjesnice uskrsnuća našeg naroda i naše Crkve?”

Svoju homiliju biskup Župan zaključio je molitvom: „Marijo, Gospo Trsatska, mi te molimo, zagovaraj da naše majke i žene dovedu do potpunog ostvarenja ovu našu nadu i molbu. Očevi i muževi, budite ljudi vjere i hrabri poput svetog Josipa koga sve prijetnje kralja Heroda nisu uspjele slo­miti, nego je na koncu bilo onako kako je Josip vjerovao da će Bog učiniti po njemu. Gospo Trsatska, moli za nas da se ponov­no ostvari viđenje proroka Ezekiela, da se raspuknu grobovi našeg beznađa te u ovaj narod uđe silina Božjega Duha koji će od naših obamrlih nada i gotovo suhih kostiju učiniti da stane na noge narod pun života, Bogu i tebi vjeran, kao što ti je vjekovima bio“.

Ovo današnje zborova­nje pokazuje da ste željni i voljni riječju i primjerom svjedočiti svoju vjeru, te za­uzeto i aktivno sudjelovati u društvenom životu, kao i životu i poslanju Crkve (nadbiskup Puljić)

U prinosu darova osim kruha i vina, pred­stavnici obitelji Riječke metropolije na oltar su donijeli košaru s novčanim prilozima koji su u korizmi prikupljani za potrebite.

Nakon popričesne molitve riječ zahva­le predvoditelju slavlja kardinalu Bozani­ću, domaćinu susreta riječkom nadbiskupu Devčiću, gvardijanu trsatskoga samostana fra Antunu Jasenoviću i svećenicima koji su dopratili obitelji, uputio je predsjednik Hrvat­ske biskupske konferencije zadarski nadbi­skup Želimir Puljić. Posebnu zahvalu uputio je propovjedniku na slavlju, krčkom biskupu u miru Valteru Županu, koji je sedamnaest godina na čelu Vijeća HBK za život i obitelj, te njegovim suradnicima koji su ovaj susret priredili. Zahvaljujući obiteljima, nadbiskup Puljić istaknuo je kako su one kao nositelji­ce života nada i budućnost Hrvatske: „Vi ste sakramentom svete ženidbe postali intimna zajednica života i ljubavi, te kao takvi osposo­bljeni biti prvom životnom stanicom društva i prvom školom društvenih vrlina. Ovo današ­nje zborovanje pokazuje da ste željni i voljni riječju i primjerom svjedočiti svoju vjeru, te zauzeto i aktivno sudjelovati u društvenom životu, kao i životu i poslanju Crkve. Neka Gospodin Isus koji je dijelio brige i radosti ljudskoga roda, blagoslovi sve vas drage naše obitelji kako bismo u vjernosti i ljubavi bili gorljivi, a u molitvi postojani, te postali ono što vam je po Božjem naumu u činu stvaranja i krsnom preporođenju u sakramentu svete ženidbe planirano i određeno“, rekao je nad­biskup Puljić, te najavio da će se za tri godine Treći susret hrvatskih katoličkih obitelji odr­žati u prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu.

Euharistijsko slavlje pjevanjem je animi­rao združeni zbor sastavljen od više od dvje­sto pjevača Riječkog nadbiskupijskog zbora, Katedralnog zbora „Cantores Sancti Viti”, Zbora Svetišta Majke Božje Trsatske, Žu­pnog zbora Marije Pomoćnice iz Rijeke, Žu­pnog zbora Uznesenja BDM iz Rijeke, Schole Cantorum iz Rijeke, Katedralnog zbora iz Krka, Župnog zbora iz Omišlja uz pratnju Li­menog puhačkog ansambla iz Rijeke i orgulj­sku pratnju Nevena Kraljića pod ravnanjem mo. Giovannia Geracia.

Pripremio: Walter Salković

Print Friendly, PDF & Email