Facebook stranica Caritasa Biskupije Krk

Caritas Biskupije Krk kreirao je facebook stranicu: https://www.facebook.com/CaritasBiskupijeKrk kojom nas želi upoznati sa svojim djelovanjem te nas potaknuti na solidarnost i pomoć najugroženijima. Saznajte sve o aktualnim akcijama, kako onima na nacionalnom i biskupijskom nivou tako i onima koje se odvijaju u pojedinim župama.

 

Print Friendly, PDF & Email