Godišnjica smrti krčkog biskupa Karmela Zazinovića

Biskup Ivica Petanjak predvodio je u krčkoj katedrali u utorak 5. ožujka misno slavlje prigodom godišnjice smrti biskupa Karmela Zazinovića. Homiliju je održao preč. Franjo Velčić, generalni vikar.

Preč. Franjo je u svojoj homiliji naveo činjenicu da je biskup Karmelo bio koncilski biskup, tj. da je sudjelovao na koncilskim zasjedanjima Drugog vatikanskog koncila. Propovjednik je istaknuo dvije posebnosti sudjelovanja biskupa Karmela na Drugom vatikanskom koncilu: naime, kao sudionik koncila, biskup Karmelo je imao intervent u kojem je predložio bogatiju upotrebu blaga svetopisamskih čitanja u liturgijskim slavljima jer su do tada čitanja Svetoga pisma u euharistiji bila manjega obima.

Druga posebnost je ta da je pred svim koncilskim ocima u bazilici svetog Petra u Vatikanu služena staroslavenska misa, a u tome su sudjelovali šibenski biskup Josip Arnerić i biskup Karmelo Zazinović. Time je svekolikom episkopatu Katoličke Crkve pokazana povlastica da se na našim prostorima slavila sveta misa na staroslavenskom jeziku, a ne na latinskom kako je to bilo propisano u rimskom obredu.

Dakle, s jedne strane biskup Karmelo je dao doprinos bogatijem pristupu riznici biblijskih čitanja u slavljima euharistije, a s druge strane dao je doprinos za uvođenje narodnog jezika u slavljenje svete mise po rimskom obredu, kazao je preč. Velčić.

Na kraju misnoga slavlja biskup Ivica se sa koncelebrantima uputio u pokrajnu kapelu Srca Isusova u kojoj je sahranjen biskup Karmelo te je održana služba molitve za pokojnog biskupa.

Print Friendly, PDF & Email