Izvještaj Caritasa Biskupije Krk za 2020. godinu

Caritas Biskupije Krk je pastoralna i karitativna ustanova Krčke biskupije koju je ustanovio Biskup s ciljem da promiče razvoj i širenje organizirane kršćanske djelotvornosti među vjernicima mjesne crkve. Djelovanje Caritasa usmjerava se prema Svetom pismu, propisima Katoličke Crkve, socijalnom nauku Katoličke Crkve i crkvenom poslanju, prema ustavu RH i važećim zakonskim propisima te stručnim standardima.

Zadaća Caritasa je višestruka. Prije svega promiče, u suradnji s župnim Caritasima djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i zajednicama u potrebi, nastojeći je pretvoriti u konkretne pothvate. Njeguje i koordinira karitativne inicijative među župama. Organizira duhovne obnove za sve djelatnike i volontere župnih caritasa. Promiče suradnju među drugim humanitarnim ustanovama. Poduzima i koordinira hitne pomoći u slučajevima velikih nepogoda u biskupiji, Domovini i svijetu.

Misija Caritasa, je raditi na ostvarenju vizije pravednijeg, sretnijeg svijeta, promicati solidarnost i socijalnu pravdu, djelovati kao glas siromašnih i obespravljenih te ih osposobiti i ohrabriti da govore u svoje ime. Svrha djelovanja je pomoć siromašnima i potrebnima, bez razlike na dob, spol, vjeru i drugo opredjeljenje ili uvjerenje.

Od strane biskupijskog Caritasa tijekom prethodne godine 395 korisnika (samaca/obitelji) je primilo neki oblik humanitarne pomoći, među kojima su i pravne osobe što znači da je obuhvaćen i veći broj korisnika. U nastavku su navedene aktivnosti koje biskupijski Caritas provodi u suradnji sa župnim Caritasima Biskupije Krk tijekom godine i rezultati koji su ostvareni u 2020. godini.

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Caritas stječe sredstva za svoje djelovanje na više načina, darovima fizičkih i pravnih osoba, prihodima iz kolekte Nedjelje caritasa, korizmenim odricanjem djece i odraslih, redovitim i izvanrednim sabirnim akcijama, potporama države i struktura lokalne uprave za provođenje socijalnih zadataka, u skladu sa zakonom i Ugovorom između Sv. Stolice i RH o ekonomskim pitanjima.

Tako je u 2020. godini biskupijski Caritas ukupno uprihodio 766.154,75 kn, od čega je 444.320,12 kn uprihođeno od Biskupije Krk, 158.062,24 kn od uplata župa, 50.321,70 kn od donacija pojedinaca i tvrtki, 70.531,95 kn od sabirnih akcija za Fond Mahnić, 8.000,00 kn od jedinica lokalne samouprave, a preostalih 34.918,74 kn uprihođeno je od donacija u sabirnim akcijama za određene potrebe tijekom godine, kao što su žurne akcije za stradale od potresa u Zagrebu, požara u Grčkoj, za projekte „Prijatelji s mora“ i „72 sata bez kompromisa“ te od Hrvatskog Caritasa kroz program „Za 1000 radosti“ i dr.

Neposredni izdaci za pomoć potrebnima u financijskom i materijalnom obliku tijekom 2020. godine ukupno su iznosili 714.915,22 kn. Ostali troškovi iznosili su 174.801,09 kn, što uključuje troškove poslovanja, prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, volontera, nabave lampiona, projekta „72 sata bez kompromisa“ te ostale usluge, naknade i održavanja. 

Caritas ima redovne programe, projekte i akcije tijekom godine putem kojih pomaže osobe koje se nalaze u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Uvažavajući kapilarnu strukturu organizacije, što uključuje župne Caritase, pomoć potrebnima realizira se uz prethodnu provjeru i preporuku župnih Caritasa i/ili u suradnji s ostalim institucijama kao što je Centar za socijalnu skrb i dr.

 

CARITASOVI PROGRAMI

 •  Programi financijskih pomoći

U Caritasu je aktivan Fond „Sluga Božji biskup Antun Mahnić“ koji je zamišljen kao pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja koja imaju djecu na školovanju. U 2020. godini kroz ovaj program prošlo je 98 korisnika, odnosno djece i to 49 osnovnoškolaca, 24 srednjoškolca i 11 studenata. Također program obuhvaća i djecu predškolske dobi kojih je bilo 9, kao i djecu s posebnim potrebama kojih je bilo 5. Ukupno podijeljena pomoć iz ovog fonda iznosi 252.400 kn.

Tijekom godine također je ostvaren program namjenske novčane pomoći. Najčešće su to jednokratne ili višekratne pomoći za plaćanja stanarine, režijskih troškova, lijekova i liječenja, građevinskih radova, kućanskih aparata, drva za ogrjev i dr. Također su tu uključene i pomoći za stradale od elementarnih nepogoda, kao što je bio požar u Grčkoj i potres u Zagrebu, te pomoć pravnim osobama koje skrbe za socijalno ugrožene skupine. Tako je kroz ovaj program podijeljena pomoć u vrijednosti od 359.353,44 kn.

 •  Programi materijalne pomoći

Programom „Socijalna košarica“ pomaže se korisnike s prehrambenim namirnicama i higijenskim potrepštinama kroz jednokratne ili redovne pomoći u obliku paketa ili namjenskog bona. Tijekom 2020. godine izvršeno je 505 naloga (paketa i bonova) za 121 korisnika (samaca/obitelji) od kojih je bilo i 3 pravne osobe što uključuje i veći broj korisnika. Podijeljeno je u obliku paketa 10.718 kg hrane i higijene, a sveukupna vrijednost podijeljene pomoći iznosi 140.707,43 kn. Jedan dio asortimana Caritas prima od donacije, a ostali dio sam naručuje.

Program „Podjela“ uključuje oblike pomoći u naravi kao što je namještaj, tehnika, dječja pomagala, odjeća i obuća, pelene za odrasle i dr. Tako je u 2020. godini ostvareno 189 naloga prema 123 korisnika koji su primili ovakav oblik pomoći, a koji se procijenjuje u vrijednosti od 118.909,70 kn. Podijeljeno je 123 komada pokućstva, tehnike i dječjih pomagala, zatim 5.114 komada pelena, uložaka i podložaka za odrasle te 9.059 kilograma rabljene odjeće, obuće, posteljine i sl.

Programom „Posudionica ortopedskih pomagala“ pruža se pomoć za starije i bolesne osobe kroz posudbu ortopedskih pomagala kao što su bolnički kreveti, invalidska kolica, hodalice, karoline, štake i antidekubitalni madraci. Tijekom 2020. godine ovaj oblik pomoći koristilo je 36 korisnika, ukupno je izdan 51 nalog, a procjena pružene pomoći je u vrijednosti od 11.680 kuna.

 •  Rad volontera

U aktivnostima Caritasa biskupije sudjeluje 30-tak redovnih volontera te nekoliko povremenih. Oni se uključuju u rad prema dogovoru i na poziv kada se za to ukaže potreba. Poslovi u koje su uključeni su sortiranje, slaganje, podjela i priprema za transport rabljene odjeće i obuće, održavanje kuće za odmor u Martinšćici, administrativni poslovi, slaganje paketa hrane, rad na terenu i čišćenje. U prethodnoj godini ukupno je ostvareno 3.205 volonterskih sati, od čega je 1.314 sati ostvareno u projektu za mlade „72 sata bez kompromisa“ kroz koji je u 2020. godini prošlo 83 volontera. Ovdje nisu iskazani sati rada volontera koji se ostvaruju direktno u pojedinoj župi, a koji prema izvješćima župnih Caritasa iznose preko 5.500 sati.
Biskupijski Caritas organizira svake godine nekoliko susreta sa župnim Caritasima. Početkom godine organizira se edukativna radionica za voditelje župnih Caritasa, koja se u 2020. godini održala na temu „Upravljanje kućnim budžetom i osobnim financijama“. U korizmi se organizira duhovna obnova za sve volontere župnih Caritasa, koja je 2020. godine trebala biti u Novalji, te uoči Nedjelje Caritasa susret s voditeljima župnih Caritasa, a zbog epidemije u 2020. godini ova dva susreta su otkazana. 

 

CARITASOVI PROJEKTI

 •  Projekt „Kuća za odmor“ u Martinšćici

Radi se o projektu u kojem sudjeluju višečlane obitelji slabijeg imovinskog stanja s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije. Ovim projektom tim obiteljima omogućeno je besplatno ljetovanje u kući koju je Caritas uredio u tu svrhu. U 2020. godini, što je 15 sezona djelovanja ovoga projekta, u kući je boravilo 13 obitelji i 1 samac, tj. 78 osoba, od kojih 52 djece, a ostvarili su ukupno 695 noćenja. Troškove održavanja kuće podmiruje Caritas biskupije, a prije početka i na kraju sezone kuća se uređuje i čisti, u čemu sudjeluju Caritasovi volonteri.

 • Projekt „Prijatelji s mora“

Ovim zajedničkim projektom više Caritasa i donatora smještaja i usluga, omogućuje se u ljetnim mjesecima boravak na moru obiteljima slabijeg imovinskog stanja s područja Sisačke biskupije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Time su obitelji, a osobito djeca, obogaćene za radosna iskustva – uspomene koje pamte cijeli život. U 2020. godini uspješno je sudjelovalo 23 obitelji, tj. 96 osoba od čega je bilo 61 dijete, a ostvareno je 655 noćenja. Donatora smještaja prijavilo se 20, a u konačnici je njih 10 primilo obitelj, čija vrijednost donacija smještaja je procijenjena na 38.650 kuna. Donatora usluga bilo je 10, a njihove donacije procijenjene su u vrijednosti od 8.085 kuna. Većinom su donatori bili ugostitelji koji su ponudili obroke u restoranima, no bilo je i donatora koji su ponudili besplatne ulaznice za vožnju polupodmornicom, aquapark i dr. Sudjelovalo je i 8 donatora s novčanim donacijama u iznosu od 4.400 kuna, čime se pomoglo u putnim troškovima ili nabavi hrane.

 • Projekt „72 sata bez kompromisa“

Ovo je nacionalni volonterski projekt koji animira mlade i promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost i volonterstvo. Projekt se organizira na razini Hrvatske, a provodi se treći vikend u listopadu. Projekt je usmjeren na mlade, a ciljevi su promocija volonterstva, pomoć ljudima u potrebi (solidarnost) i osvještavanje dostojanstva svakog čovjeka, promicanje proaktivnosti i prepoznavanje potreba u društvu, podizanje svijesti o brizi za okoliš te poticanje mladih na aktivno življenje vjere. Projektom se provode akcije koje mogu biti radnog, socijalnog i ekološkog karatktera, a ugovaraju se s različitim ustanovama i udrugama. U 2020. godini sudjelovalo je 15 gradova u Hrvatskoj, a po prvi puta Caritas Biskupije Krk preuzeo je organizaciju projekta na otoku Krku. Projekt je održan od 15. do 18. listopada, a realizirano je 19 akcija i to 12 radnih, 4 ekološke i 3 socijalne. Akcije su provedene u 13 ustanova odnosno udruga, a u nekima je održano više od jedne akcije. U projektu su sudjelovala 83 volontera, a ukupno je ostvareno 1.314 volonterskih sati.

 

CARITASOVE AKCIJE   

 • Akcija prikupljanja novčanih donacija za Fond SBBAM

Fond ˝Sluga Božji biskup Antun Mahnić˝ osnovan je 2012. godine kada se pokrenula akcija prikupljanja novčanih donacija za već spomenuti program redovne novčane pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja prvenstveno koja imaju djecu na školovanju, no program obuhvaća i djecu predškolske dobi kao i djecu s posebnim potrebama. Sredstva za ovaj Fond osiguravaju se na više načina, primarno je to od sredstva koja Caritasu doznačuje Biskupija Krk, a zatim su tu i ostali modeli ove akcije. Tijekom 2020. godine za ovaj Fond ukupno je prikupljeno 70.531,95 kuna i to od donacija pojedinaca, zatim humanitarne izložbe koja se provela u suradnji s udrugom Terme, te od prodaje lampiona u akciji „Plamen za dvostruko dobro“.

 • Akcija za djecu „Korizmene kutijice“

Tijekom korizme svake godine po župama se sakupljaju novčani prilozi za potrebne. U akciju su uključena i djeca koja svoja korizmena odricanja donose u kartonskim kutijicama na koncu korizme. Caritas biskupije osigurava potrebnu količinu kutijica za sve župe, a u korizmenim odricanjima sudjeluju i odrasli. U 2020. godini je prikupljano 6.172,95 kuna.

 • Akcija „Zajedno možemo više“

Ova akcija provodi se u suradnji s lokalnom trgovinom Trgovina Krk d.d. na otoku Krku, kojom se u 30 tak dućana prikuplja hrana i higijenske potrepštine za potrebe Caritasa. Tijekom korizme i došašća 2020. godine bila je planirana akcija u većini njihovih prodavaonica na otoku Krku, međutim s obzirom na novo nastalu situaciju s epidemijom COVID-19 akcije su otkazane.

 • Akcija „Plamen za dvostruko dobro“

Uoči svetkovine Svih svetih u većini župa naše biskupije provodi se akcija „Plamen za dvostruko dobro“. Akcija je to kojom Caritas potiče vjernike da kupnjom ovih lampiona za grobove svojih dragih pokojnika učine i djelo milosrđa za žive. Akcija se provodila u 34 župe naše biskupije, gdje je u 2020. godini prodano preko 7.000 lampiona, a od čega se prihod koristi za pomoć potrebnima u župnim Caritasima i kroz Fond Mahnić.

 • Duhovna akcija „Ne kupovanju nedjeljom“

Ovom akcijom senzibilizira se i potiče vjernike na uzdržavanje od kupovine nedjeljom te se to sugerira kao prijedlog za djelo pokore u korizmi. Pozornost je na činjenici da ovo odricanje kupovanja nedjeljom ima trostruku pokorničku dimenziju: 1. prema sebi, jer gospodarimo svojim prohtjevima (odricanje); 2. prema bližnjemu, jer rasterećujemo prodavače (djelo milosrđa); 3. prema Bogu, jer otvaramo prostore Božjem djelovanju (molitva). Napravljen je prigodni plakat koji dobiju sve župe.

 • Akcija „Nedjelja Caritasa“

Prema odluci HBK treća nedjelja Došašća u Hrvatskoj je određena Nedjeljom Caritasa. Cilj Nedjelje Caritasa je senzibilizirati javnost na prikupljanje sredstava kako bi se tijekom cijele godine moglo preko Caritasa pomagati najpotrebnijima. U našoj se biskupiji tih dana prikuplja kolekta koja ide za Caritas i to 45% župnom Caritasu, 45% Biskupijskom Caritasu i 10% Hrvatskom Caritasu. Prošle smo ju godine obilježili pod motom „Svjedoci svjetla“, te je prikupljeno 121.735,69 kn.

 • Program ˝Za 1000 radosti˝

Ovo je tradicionalni nacionalni program Hrvatskog Caritasa, koji se s početkom u došašću 2019. godine pa unaprijed 12 mjeseci vodio pod nazivom „Probudi dobro u svijetu“. Programom se prikuplja pomoć za najsiromašnije obitelji diljem Hrvatske, a koja se distribuira putem mreže nad/biskupijskih Caritasa. Promotivni materijali šalju se u sve župe na području HBK te, uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja, u sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. U 2020. godini Hrvatski Caritas u vidu ove akcije izvršio je uplatu prema našem Caritasu u iznosu od 15.688,00 kn.  U sklopu ovoga programa kao i prijašnjih godina i u 2020. godini Lidl Hrvatska donirao je Hrvatskom Caritasu proizvode ukupne vrijednosti 100.000 kn što se rasporedilo na sve nad/biskupijske Caritase. U našoj biskupiji donacija se preuzela u Lidl-u u Malom Lošinju, koju je preuzeo župni Caritas Mali Lošinj te podijelio svojim korisnicima.

 • Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini

Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini obilježili smo u 2020. godini po 14. put. Tjedan je izrastao kao izraz želje mnogih vjernika i ljudi dobre volje u Hrvatskoj, a odlukom biskupa HBK uobličio ga je Hrvatski Caritas. Tjedan sa zahvalnošću prihvaćaju i prate Hrvati u Bosni i Hercegovini, ali i mnogi naši iseljenici diljem svijeta. Ovoj akciji posvećena je treća korizmena nedjelja, a u prethodnoj godini u našoj je biskupiji prikupljeno 18.576,00 kn.

Caritas Biskupije Krk ovim putem zahvaljuje svima koji su na bilo koji način sudjelovali u programima nabrojenim u ovom izvješću, koji njeguju kršćansku ljubav i plemenitost molitvom, darom i djelovanjem. Hvala svima koji prate i pomažu rad Caritasa, koji znaju i druge potaknuti na djelotvornu ljubav, koji pronalaze priliku i načine pomaganja bližnjemu te svim volonterima na trudu i vremenu kojeg su uložili.

Print Friendly, PDF & Email