Dekanat KRK

KRK – Župa Uznesenja B. D. Marije
– središte dekanata

Dr. D. Vitezića 6, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-221-341
E-mail: zupa.krk@post.t-com.hr
Facebook: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Krk

Dekan i župnik: vlč. Anton Valković

Župna crkva – Katedrala Uznesenja B. D. Marije
Samostanske crkve: sv. Franjo Asiški (Trećoredci), Uznesenje B. D. Marije (Benediktinke), Navještenje B. D. Marije (OFM – Košljun).
Crkve i kapele na području grada Krka: sv. Kvirin, sv. Margareta, sv. Lucija, sv. Rok (izvan grada), Majka Božja od Zdravlja, Majka Božja Karmelska (vulgo sv. Josipa),
sv. Ana, sv. Križ (na groblju)

Zaštitnik grada: sv. Kvirin b.m. (4. lipnja)

Stanovnika: 3935 Katolika: 3390


KORNIĆ – Župa sv. Jakova ap.

Svetoga Dunata 4, 51517 Kornić

Župni upravitelj: vlč. Anton Depikolozvane
Tel.: +385-(0)91-186-1005
E-mail: anton.depikolozvane@ri.t-com.hr

Župna crkva sv. Jakova ap.
Ostale crkve i kapele: sv. Dunat (na Dunatu), sv. Marko (na groblju), Navještenje B. D. M Marije – vulgo sv. Antun Pad. (Lakmartin)

Stanovnika: 601                Katolika: 496


LINARDIĆI – Župa sv. Fuske

Linardići kbr 39, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-862-032

Župnik: preč. dr. Slavko Zec
E-mail: slavko.zec@ri.t-com.hr

Župna crkva sv. Fuske
Samostanska crkva:
Bezgrješnog začeća B. D. Marije
(Glavotok – Trećoredci)
Ostale crkve i kapele:
sv. Franjo (Skrbčići), sv. Petar ap. (Brzac),
sv. Krševan (izvan liturgijske funkcije),
stara crkva sv. Fuske (Pinezići),
Majka Božja od Zdravlja (Milohnići)

Stanovnika: 928 Katolika: 591


POLJICA – Župa sv. Kuzme i Damjana mm.

Poljica kbr 18, p.p. 45, 51500 Krk
Tel./fax. +385-(0)51-861-075

Župnik: vlč. Zvonimir Badurina Dudić

Župna crkva sv. Kuzme i Damjana mm.
Ostale crkve i kapele: Majka Božja Lurdska (Nenadići), sv. Leonard (Bajčići), sv. Cecilija (Brusići)

Stanovnika: 413                Katolika: 407


PUNAT – Župa Presvetog Trojstva

Kralja Zvonimira 12, 51521 Punat
Tel./fax. +385-(0)51-854-148;
E-mail: zupapunat@gmail.com
Facebook: Župa Punat – Presvetog Trojstva

Župnik: vlč. mr. Luka Paljević

Župna crkva Presvetog Trojstva
Samostanska kapela: bl. Marije Terezije od sv. Josipa (Karmelićanke BSI)

Ostale crkve i kapele: sv. Rok i sv. Sebastijan, sv. Nikola (na Buki),

Zaštitnik mjesta: sv. Andrija ap. (30. studenog)

Stanovnika: 1784              Katolika: 1445


STARA BAŠKA – Župa Svih Svetih

Kralja Zvonimira 12, 51521 Punat
Tel.fax. +385-(0)51-854-148
E-mail: zupapunat@gmail.com

Župnik: vlč. mr. Luka Paljević − excurrendo iz Punta

Župna crkva Svih Svetih

Stanovnika: 116                Katolika: 93


VRH – Župa sv. Mihovila ark.

Vrh, Kosići kbr 126, 51500 Krk
Tel./fax. +385-(0)51-865-165
E-mail: zupni.ured.vrh@ri.t-com.hr

Župni upravitelj: vlč. Patrik Tvorek
Tel. 091-939-7629
E-mail: patrik.tvorek@hotmail.com

Župna crkva sv. Mihovila ark.
Ostale crkve i kapele: Majka Božja Lurdska (Vrh)

Stanovnika: 939                Katolika: 801

 

Print Friendly, PDF & Email