Molitveni kutak

Križni put

Donosimo tekstove Križnog puta koji su sastavljani prigodno i objavljivani u korizmenim brojevim biskupijskog lista Kvarnerski vez. Tekstovi su tako pripremljeni da ih je potrebno isprintati, odrezati kako je označeno i složiti u knjižicu.

             2010.                            2011.                              2012.
kp10    kp11     kp12
            2013.                              2014.                            2016.
kp13         kp14         Krizni put 2016

Molitvenik za Došašaće i Korizmu

Krčka biskupija priredila je molitvenik za dva jaka liturgijska vremena: Došašaće i Korizmu i namijenila ga privatnoj obiteljskoj i osobnoj molitvi.
Božja riječ pojedinog dana, bilo u došašću bilo u korizmi, preuzeta je iz liturgijske čitanke tako da se oslanja na euharistiju kao najveću i najcjelovitiju molitvu Crkve upućene Ocu po Isusu, našem Spasitelju i Gospodinu u ljubavi Duha Svetoga, proizašle iz predanja u ljubavi kroz muku i smrt do slavnog uskrsnuća Sina. No, ova molitva ostavlja i dovoljno mogućnosti za spontanost, također nadahnutu na Božjoj riječi, ili pak poziva na neku poznatu molitvu iz bogate molitvene baštine Crkve. (Iz Uvodne riječi).

Molitvenik-advent        molitveni-korizma

Print Friendly, PDF & Email