Obitelj je utemeljena na braku muškarca i žene

Izjava sudionika Prvog studijskog dana u Zadru

Polazeći od antropološkog principa što je dobro, lijepo i istinito te od temeljne istine o ljudskoj naravi i dostojanstvu čovjeka, mi, sudionici Prvog nacionalnog studijskog dana za djelatnike i suradnike u pastoralu braka i obitelji održanog u Zadru od 19. do 20. travnja 2013, a u kontekstu obrađene teme »Od teologije tijela do evanđelja života«, upućujemo predstavnicima crkvene i zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj te cjelokupnoj javnosti sljedeću izjavu: Ljudski život je najveće blago pa je njegova vrijednost, nepovredivost i svetost temeljno načelo koje valja usvojiti i poštivati ako želimo biti »narod života«, kako je pisao bl. Ivan Pavao II. u enciklici »Evanđelje života«. U tom kontekstu valja činiti sve što je moguće kako bi se s radošću prihvaćalo svako ljudsko biće i uvažavalo njegovo dostojanstvo, od začeća do prirodne smrti. A da bi se to ostvarilo nužno je da i sve društvene strukture pokažu osobitu brigu za zaštitu temeljnih ljudskih prava. Isto tako valja izbjegavati zamku da sve što je znanstveno moguće bude samo po sebi proglašeno i moralno dopustivim. Crkva prati dostignuća znanosti i cijeni sve što ide u prilog čovjeku i njegovu dostojanstvu. No, smatra da se znanost ni u kojem slučaju ne smije zloupotrebljavati na štetu ljudskog života; posebice kad je najranjiviji.
Obitelj utemeljena na braku muškarca i žene autentično je ispunjenje težnje ljudske naravi. U skladu s Božjim planom, opisanim na prvim stranicama Biblije, čovjek je usmjeren na uzajamno darivanje muškarca i žene. Razumljivo je da čovjek polazi od svoga subjektivnog iskustva, ali to ne znači da nema objektivne istine. Ta objektivna istina zapisana je u naravi svakog čovjeka. Ona predstavlja duboku čežnju čovjekova bića i može je doseći snagom svoga razuma. Istina o ljudskom životu, braku i obitelji biva dodatno osvijetljena svjetlom vjere. To je potvrđeno i našim bogatim iskustvom rada u pastoralu braka i obitelji. Spomenutu istinu potrebno je nadasve hrabro promicati kad je u pitanju odgoj djece i mladih. Jer, valja ih što kvalitetnije pripremiti za brojne izazove s kojima se brak i obitelj suočavaju u suvremenom društvu. Uvjereni smo da je cjeloviti odgoj jedina ispravna protuteža neodrživom moralnom relativizmu koji zagovara egoizam, te pod krinkom slobode, znanosti i prava na jednakost prijeti urušavanju istinskog dostojanstva čovjeka i obitelji, a to znači naroda i civilizacije. Taj nam se relativizam, naime, silom nameće pa ga kao takvoga odlučno odbacujemo zbog krivih antropoloških postavaka, a još više zbog pogubnih posljedica.
Kao djelatnici i suradnici obiteljskog pastorala želimo pratiti supružnike i obitelji u njihovim životnim okolnostima. Želimo im pomagati da se uzajamno obogaćuju i izgrađuju, te u obiteljskom zajedništvu svjedoče i naviještaju istinu o životu, braku i obitelji. Pozivamo i sve druge ljude dobre volje u Republici Hrvatskoj neka se opredijele za tu istinu i neka se za nju zauzmu zakonitim sredstvima koje im stoje na raspolaganje. Naposljetku, pozivamo predstavnike crkvene i zakonodavne vlasti da ulože maksimalni napor kako bi se ta istina promicala i štitila sustavnim, odgojnim i svakim drugim djelovanjem u korist života, braka i obitelji. Apeliramo također neka se prilikom donošenja zakona, smjernica i strategija, kao i drugih važnih akata za čovjeka i naše društvo uvažavaju navedena antropološka načela. Voljni smo kao zainteresirani pojedinci i katoličke skupine dati svoj doprinos na tom polju i uključiti se u proces izrade zakona i drugih strateških akata.

Print Friendly, PDF & Email