Održan susret voditelja župnih Caritasa

U organizaciji Caritasa Biskupije Krk (CBK) uoči Nedjelje Caritasa tradicionalno je održan susret voditelja svih župnih Caritasa (ŽC) s područja biskupije i djelatnika biskupijskog Caritasa.

Dana 30. studenog 2019. u prostorijama CBK izmijenili su informacije i iskustva o djelovanju i aktivnostima koje su imali u protekloj godini. CBK pruža trajnu potporu djelovanju župnih caritasa, a jedan od njegovih ciljeva djelovanja je organizirano karitativno djelovanje u župama biskupije, te kako bi ostvario te ciljeve organizira tijekom godine više susreta od kojih je ovaj, recimo, operativni, jedan od njih. Naime voditelji ŽC su imali priliku upoznati se s izvješćem o djelovanju CBK tijekom protekle godine, te upoznati djelovanja, aktivnosti i rad ostalih ŽC. Razgovaralo se o aktualnim temama, izazovima na koje nailaze, njihovim rješenjima te planovima za godinu koja predstoji. U biskupiji je aktivno 25 ŽC, od kojih je jedan međužupski koji uključuje više susjednih župa. Prema podacima dobivenim na temelju izvještaja koje svake godine ŽC predaju CBK vidljivo je da je oko 200 volontera aktivno u njihovom djelovanju. Tijekom 2018. godine 350 korisnika primilo je neki oblik uslužne pomoći, preko 200 korisnika materijalnu pomoć te gotovo 300 korisnika navčanu pomoć. Ustanovljene su kategorije skupina koje ŽC najčešće pomažu te koje su potrebe caritasovih korisnika najčešće tijekom godine, a sukladno tim saznanjima nastojalo se doći do rješenja koja bi odgovorila na realne potrebe. Pripremljeni letci kao promotivni materijal o Caritasu i njegovom djelovanju podijeljeni su svim župama, koji se prigodno dijele vjernicima uoči Nedjelje Caritasa, a s ciljem senzibilizacije vjernika o Caritasu te pozivom na njihovo uključivanje kroz volontiranje ili donacije.

 

Print Friendly, PDF & Email