Održana sjednica Upravnoga vijeća biskupijskoga Caritasa

Caritas Biskupije Krk prema Statutu dužan je najmanje jednom godišnje održati sjednicu Upravnoga vijeća koja je o. g. održana 27. veljače u prostorijama biskupijskoga Caritasa. Upravno vijeće čine djelatnici biskupijskog Caritasa i to predsjednik, ravnatelj, podravnatelj i blagajnik, tri voditelja župnog Caritasa svakog pastoralnog područja (Krk, Cres-Lošinj i Rab-Pag), jedan svećenik kojega izabire Prezbitersko vijeće te dva člana koje odredi Predsjednik. Ovo vijeće raspravlja i odlučuje o temeljnim zadacima Caritasa Biskupije Krk, prima na znanje i raspravlja o izvješćima župnih Caritasa i biskupijskog Caritasa, predlaže programe rada biskupijskog Caritasa te vrši i druge zadaće vezane uz pravilan i djelotvoran rad Caritasa Biskupije Krk.

R. Brozić, koordinator projekata CBK

Print Friendly, PDF & Email