Popis žrtava Drugoga svjetskog rata i poraća

Priredio: dr. Franjo Velčić

Priredio: dr. Franjo Velčić

U više navrata od osamostaljenja Republike Hrvatske bilo je pokušaja formiranja posebnih stručnih komisija s ciljem popisivanja svih žrtava Drugoga svjetskoga rata i poraća koji su pripadali etničkom korpusu hrvatskoga naroda, ali su takvi pokušaji bili redom opstruirani ili ukidani. U želji da se dođe do, koliko je to moguće, što točnijeg popisa ne samo skupnog broja žrtava, već što detaljnijih popisa imenom i prezimenom, taj je zadatak preuzela na sebe HBK i BKBiH, te je na zajedničkom zasjedanju u Sarajevu 30. i 31. siječnja 2012. godine, na prijedlog Komisije za hrvatski martirologij, kojemu je predsjednik mons. dr. Mile Bogović, gospićko-senjski biskup i crkveni povjesničar, određeno da se u svakoj biskupiji na teritoriju RH i Republike BiH imenuje jedan biskupijski povjerenik koji treba organizirati na svome području popisivanje svih žrtava II. svjetskog rata.

Za područje Krčke biskupije 22. veljače 2012. imenovan je dr. sc. Franjo Velčić, profesor crkvene povijesti na Teologiji u Rijeci. No, taj zamašan posao ne može biti zadatak jednoga čovjeka, već se traži suradnja i pomoć svih onih koji u svojim obiteljima ili bližem ili daljnjem rodu imaju poginule, nastradale ili nestale kao posljedicu svjetskoga oružanoga sukoba.

Do sada imamo uglavnom popise žrtava samo pripadnika NOB-a, koji su dolično obilježeni u dosadašnjoj literaturi i na spomenicima podignutima njima u čast kao spomen u mjestima njihova rođenja i bivovanja. Ali ima mnogo onih, posebno civila koji su poginuli od raznoraznih vojničkih postrojbi ili pak nestali u tijeku rata ili neposredno poslije rata, čija imena nisu nigdje zabilježena, a i oni tvore corpus nestalih ili žrtava II svjetskoga rata. Stoga je ovaj projekt HBK i BKBiH u mnogočemu smion, nov i poželjan za demografska istraživanja o kretanju pučanstva na našim prostorima.

Naša je zamisao da rezultati ovog projekta, makar i djelomični, budu u svibnju mjesecu, povodom 70. obljetnice svršetka Drugoga svjetskog rata, objelodanjeni ponajprije na internetskoj stranici Biskupije Krk, prema abecednom redu župa naše biskupije. To će omogućiti lako provjeravanje točnosti iznesenih osobnih podataka o svakoj žrtvi i to što je najvažnije – po imenu i prezimenu! Stoga je za ovaj projekt dobrodošla svaka pomoć od bilo kojeg žitelja na području naše Biskupije, te vjerujem, da bismo takvom otvorenom, iskrenom i dobronamjernom suradnjom mogli po prvi puta nakon 70 godina od završetka II. svjetskog rata doznati broj nastradalih i, što je važnije od broja – ime i prezime svake žrtve koja sigurno ima svojih bližih ili daljnjih nasljednika i rodbine koja ih se zasigurno i danas sjeća s pijetetom.

Franjo Velčić
Biskupijski povjerenik za Hrvatski martirologij

Print Friendly, PDF & Email