Posjet rodnoj župi sluge Božjega Antona Mahnića

U župi svetog Danijela, Štanjel (Slovenija) u nedjelju 9. veljače, misno slavlje predvodio je mr. Saša Ilijić.  Ovaj svećenik Krčke biskupije postulator je u kauzi za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega biskupa Antona Mahniča koji je u našoj crkvi, prije 163 godine primio sakrament krštenja kao i svoje prve korake u vjeri. Upravo je to bio povod da vlč. Saša Ilijić dođe i predslavi svetu misu, te nama Mahničevim sunarodnjacima, progovori o njegovom životu i djelovanju u Krčkoj biskupiji, ali i na širem planu. Na misi je bio i g. Anton Požar, naš župnik od kojega smo već prije primili informaciju da je 14. prosinca 2013. otvoren biskupijski postupak, stoga nam je ovaj posjet bio drag i važan jer ovaj postupak nije samo važan za Krčku biskupiju i Hrvatsku već i za Mahničevu rodnu župu i domovinu Sloveniju. Nažalost, kod nas se malo govori o Mahničevom djelovanju i plodovima njegova rada.

Postulator je u svojem nagovoru na poseban način osvijetlio aktualnost Mahničeve vizije ali i njegov poziv: Ili smo katolici ili nismo. U duhu nedjeljnog evanđelja iznio je posebne kreposti koje su krasile život sluge Božjega. Potpunu želju za izdizanje iz one vlastite ljudskosti (da bude sol zemlje i svijetlo svijeta) sluga je Božji izrekao u geslu svojeg apostolata: U križu je spas! Bio je asketa, čovjek žrtve, radikalnosti i molitve. Otajstvo križa i žrtve propovijedao je kleru, intelektualcima i svojem puku u Sloveniji, njegovoj biskupiji Krk a i šire. Bio je otac mladeži! Borac za malog čovjeka.

U crkvi je bio prisutan lijep broj djece i mladih koji su u Mahničevom srcu imali posebno mjesto. Postulator je progovorio i Mahničevoj duhovnoj oporuci te sve a posebno mlade pozvao na promišljanje u kakvom svijetu živimo, te u kakvom želimo živjeti. »Radite ovako ozbiljno i svojski, pak će doskora naša domovina doživjeti svoju kršćansku renesansu, jer će u kratko vrijeme dobiti dobre vođe po srcu Božjem.«

Na kraju svete mise predstavljena nam je knjiga o sluzi Božjemu koju je napisao dr. Anton Bozanić, te posebno tiskana molitva na slovenskom jeziku koju smo svi zajedno izmolili te ponijeli u svoje obitelji.

U pratnji pranećakinje biskupa Mahniča, gđe. Dore Čehovin Jež, uputili smo se na mjesno groblje na molitvu, gdje počiva Anton Mahnič otac sluge Božjega kao i neki od njegove braće i sestara. Postulator je posjetio i još neke pranećake i pranećakinje. Jedna od njih živi u rodnoj kući biskupa u Kobdilju, u Sežani, Tomaju i Grahovom brdu.

Olga Abram, župa Štanjel

Print Friendly, PDF & Email