Povjerenstva

Za pastoral obitelji: vlč. Anton Valković 

Za pastoral mladih:
Povjerenik:
vlč. Marin Hendrih

web: https://hr-hr.facebook.com/MladiKrckeBiskupije
E-mail: mladi@biskupijakrk.hr

Za liturgiju: mons. mr. Ivan Milovčić

Za redovnice: vlč. Zvonimir Badurina Dudić

Za misije: vlč. Božidar Volarić
E-mail: misije@biskupijakrk.hr

Za pastoral duhovnih zvanja:
Povjerenik: vlč. Anton Budinić

Za pastoral turista:
Povjerenik: vlč. Milivoj Guszak
E-mail: pastoral.turista@gmail.com

Za pastoral pomoraca:
Povjerenik: vlč. Milivoj Guszak
E-mail: apostolat.mora@gmail.com

Za arhive i knjižnice: preč. dr. Franjo Velčić

Print Friendly, PDF & Email