Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Temeljem odredbe pape Franje u Apostolskom pismu u obliku motu proprija Vos estis lux mundi, čl. 2, § 1, a u skladu sa Smjernicama Hrvatske biskupske konferencije i mišljenjem biskupa Riječke metropolije, krčki biskup Ivica Petanjak osnovao je dekretom od 25. siječnja 2021 (20/2021.) Povjerenstvo Krčke biskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

U ovlast Povjerenstva spada primanje dojava kaznenih djela spolnog zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba koje su počinili klerici, vjeroučitelji i djelatnici ili članovi crkvenih ustanova te utvrđivanje njihove istinitosti, kao i daljnje postupanje s obzirom na njih u skladu s crkvenim i civilnim zakonodavstvom. Rad povjerenstva vodi Povjerenik.

Članovi Povjerenstva

  • Luka Paljević, povjerenik
  • Josetta Blažić, stručni suradnik psihoterapeut

Dojavu o sumnji ili o (mogućem) počinjenju spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe na području Krčke biskupije moguće je učiniti osobno, telefonski na broj: 051/854-148, 091 795 49 42 ili putem e-maila: zastita.maloljetnika@biskupijakrk.hr

 


Nacionalni ured HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

E-mail: zastita.maloljetnika@hbk.hr
Tel. 01 563 5022

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email