Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Temeljem odredbe pape Franje u Apostolskom pismu u obliku motu proprija Vos estis lux mundi, čl. 2, § 1, a u skladu sa Smjernicama Hrvatske biskupske konferencije i mišljenjem biskupa Riječke metropolije, krčki biskup Ivica Petanjak osnovao je dekretom od 25. siječnja 2021 (20/2021.) Povjerenstvo Krčke biskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

U ovlast Povjerenstva spada primanje dojava kaznenih djela spolnog zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba koje su počinili klerici, vjeroučitelji i djelatnici ili članovi crkvenih ustanova te utvrđivanje njihove istinitosti, kao i daljnje postupanje s obzirom na njih u skladu s crkvenim i civilnim zakonodavstvom. Rad povjerenstva vodi Povjerenik.

Članovi Povjerenstva

  • Luka Paljević, povjerenik
  • Josetta Blažić, stručni suradnik psihoterapeut

Dojavu o sumnji ili o (mogućem) počinjenju spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe na području Krčke biskupije moguće je učiniti osobno, telefonski na broj: 051/854-148, 091 795 49 42 ili putem e-maila: zastita.maloljetnika@biskupijakrk.hr

 


Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Predsjednik Metropolijskog ureda: vlč. mr. sc. Ilija Jakovljević
Tajnica: Aleksandra Jurinović, mag. theol. 

Adresa: Ivana Pavla II., br. 1
Tel.: 051/581-423
E-mail: zastita.maloljetnikarijeka@gmail.com  

(Nad)biskupijski povjerenici:

Riječka nadbiskupija:
Željka Frković, dipl. pedagog i psihoterapeut
Mob.: 099 544 4245
E-mail: zastita.maloljetnika@ri-nadbiskupija.hr

Porečka i pulska biskupija:
vlč. mr. sc. Maksimilijan Buždon
E-mail: zastita.maloljetnika@gmail.com

Gospićko-senjska biskupija:
preč. dr. sc. Richard Pavlić
E-mail: zastita.maloljetnika.gs@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email