Samostani

REDOVNICE:

Benediktinke – Cres
Adresa: Obala sv. Benedikta 17, 51557 Cres

Tel/fax: 051/571-010
Samostanska crkva sv. Petra apostola

Benediktinke – Krk
Adresa: Jurja Križanića 16, 51500 Krk

Tel/fax: 051/221-935
Samostanska crkva Uznesenja B. D. Marije

Benediktinke – Rab
Adresa: I. Rabljanina 6, 51280 Rab

Tel/Fax: 051/724-232
E-mail: andrija@ri.t-com.hr
Samostanska crkva sv. Andrije apostola

Franjevke od Bezgrešnog začeća – Novalja
Adresa: Zadarska 16, 53291 Novalja

Tel. 053/661-622; Fax: 053/663-288
E-mail: s.franjevke.novalja@gmail.com
Samostanska kapela sv. Josipa

Karmelićanke Božanskog Srca Isusova – Punat
Adresa: I. G. Kovačića 63, 51521 Punat

Tel. 051/854-010; fax: 051/855-718
E-mail: punat@karmelbsi.hr
Samostanska kapela bl. Marije Terezije od Josipa

Milosrdnice sv. Vinka Paulskog – Baška
Adresa: Kralja Tomislava 1, 51523 Baška

Tel. 051/856-001
Samostanska kapela Prečistog Srca Marijina

Milosrdnice sv. Vinka Paulskog – Veli Lošinj
Adresa: Slavojna 6, 51551 Veli Lošinj

Tel. 051/236-249
Samostanska kapela sv. Vinka i sv. Louise de Marillac

Sestre Presvetog Srca Isusova – Dobrinj
– Samostan “Moj mir”

Adresa: Sv. Vid 2, 51514 Dobrinj
Tel. 051/848-190
E-mail: sestre.dobrinj@gmail.com

Sestre Presvetog Srca Isusova – Omišalj
Adresa: Prikešte 24, 51513 Omišalj

Tel. 051/841-364

Sestre sv. Križa – Porat
Adresa: Porat 27, 51511 Malinska

Tel. 051/867-049
E-mail: sestreporat@net.hr

Sestre sv. Križa – Veli Lošinj
Adresa: Kaciol 38, 51551 Veli Lošinj

Tel. 051/236-077

Službenice Milosrđa (Ancelle) – Mali Lošinj
Adresa: V. Craglietta 2, 51550 Mali Lošinj

Tel. 051/231-565, Fax: 051/233-698
Samostanska kapela bl. Alojzija Stepinca

Euharistijska zajednica službenica Srca Isusova i Marijina – Susak
– u osnivanju
Adresa: Susak k.br. 506 (kod crkve), 51561 Susak
Tel.: 051/239-126

Euharistijska zajednica službenica Srca Isusova i Marijina – Nerezine
– u osnivanju
Adresa: U. sv. Frane 26, 51554 Nerezine

Tel. 051/853-275
Samostanska crkva sv. Franje Asiškog

 

Print Friendly, PDF & Email