Stoljeća Marijine prisutnosti

Hodočasničko Svetište Majke Božje Go­ričke kod Baške na o. Krku svoje kori­jene vuče iz XI. stoljeća te je jedno od najstarijih u Hrvatskoj i glavno za otok Krk i Krčku biskupiju. Na sadašnjoj lokaciji nalazi se od 5. kolovoza 1415. godine otkad je ovdje u tri navrata na čudesan način pronađen Marijin kip iz crkvice u današnjem Jurandvoru, a pri trećem čudesnom preseljenju kipa kojeg su pronašla ov­dje djeca pastiri, pao je snijeg označivši mjesto gdje Marija želi svoje svetište. Po tome se glavni blagdan slavi upravo taj dan Gospe Snježne koji se liturgijski obilježava kao blagdan Posvete ba­zilike Svete Marije Velike na rimskom Eskvilinu, gdje se taj fenomen dogodio prvi put u povijesti. Prošle smo, dakle, godine obilježili 600 godina Marijine prisutnosti na ovom svetom tlu, brijegu ponad Baške, povijesno zvanom Grad, jer je ov­dje bilo nastanjeno već ilirsko pleme Japodi.

smbg-2016

Povezanost Marije i naroda

K ovomu Svetištu kroz tolika stoljeća hodoča­ste ne samo Krčani, već i vjernici iz podvelebit­skog kraja, Senja, Like pa sve do Karlobaga. Ci­jelu smo godinu raznim skupovima, duhovnim seminarima i slavljima, osobito otvaranjem sve­tih vrata jubilejske Godine milosrđa 1. siječnja, na svetkovinu Marije Bogorodice, obilježavali ovu visoku obljetnicu, koja je kulminirala pro­slavom ove godine, 5. kolovoza. Svečano euhari­stijsko slavlje predvodio je nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić, vrbnički sin i bivši biskup krčki u zajedništvu s domaćim biskupom Ivicom Petanjkom, rektorom Svetišta Marinkom Barbi­šem te svećenicima i redovnicima s otoka Krka. Istoga se dana u Hrvatskoj slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih brani­telja. Na inicijativu rektora Barbiša već se šestu godinu Dan hrvatskih branitelja kao središnja proslava za otok Krk obilježava upravo u ovom Svetištu. Tako se lijepo spaja stoljetno Svetište s povezanošću našega naroda s Marijom, osobito u teškim povijesnim vremenima, posebno ratnim, vezanim za obranu Domovine, kao što je i spo­men na Domovinski obrambeni rat iz devedese­tih godina prošloga stoljeća, kad su naši branitelji polazili na bojišnice kolajnama od krunice koja se molila zazivajući Marijinu majčinsku zaštitu.

I ovom prigodom kardinal Bozanić u svojoj se propovijedi osvrnuo na Marijin lik koji nas uvijek vodi Isusu, ali i na ulogu povezanosti mjesne Crkve Krčke biskupije sa svojim sinovima braniteljima Domovine kojima je posebno čestitao prisjećajući se svoje povezanosti kao biskupa s braniteljima osobito posjećujući ličko ratno područje. Kardinal je prisnim i jednostavnim načinom govora pohva­lio Bogorodicu za brojne milosti kojima stoljećima u ovom Svetištu obasjava svoju djecu.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 2016c

Razgranati pastoral

Godina 2015. značajna je i po obilježavanju 590 godina od prvog hrvatskog statuta jedne bra­tovštine pisan glagoljskim pismom, a to je Statut bratovštine Majke Božje Goričke. Na mjestu sta­re bratovštinske kuće uz Svetište prije 25 godina počeo je nicati suvremeni Pastoralno-karitativ­no-socijalni dom koji danas ima i smještajnog kapaciteta od 50 kreveta za razne seminare i du­hovno-edukativne susrete s Dvoranom Velikoga jubileja sa sto sjedećih mjesta. Ovdje je uspješno kroz petnaest godina djelovala Terapijska zajedni­ca «Savez» za tretman bivših ovisnika o drogama. Slavila se svečano i dvadeseta obljetnica vojno-re­darstvene akcije «Oluja», a ove se pak godine spo­minje i petnaesta godišnjica od osnutka i djelova­nja Molitvene zajednice «Ivan Pavao II. Sav tvoj».

Na trajni spomen 600 obljetnice Svetišta do­maći sin Tomislav Bilen isklesao je lik Majke Bož­je Goričke za vanjsko štovanje ispred lože Svetišta, a za cijelu hrvatsku i širu javnost snimljen je i po­vijesno-dokumentarni filam Nene Kužine «Šest stoljeća tajanstvene prisutnosti» koji je pred više od stotinu gledatelja predpremijerno prikazan u Svetištu u utorak, 9. kolovoza, a premijerno na Veliku Gospu na Prvom programu Hrvatske tele­vizije u 17,30 sati.

I umjetnički spomen

Prošlih godina temeljito je obnovljena crkva Svetišta a izgrađen je i vanjski natkriveni oltarni prostor s popločanim kongresnim platoom za potrebe sve brojnijih hodočasnika. Na spomen­dan svete Ane prošle godine, čiji se oltar nalazi u Svetištu, krčki biskup Ivica Petanjak posvetio je novi vanjski kameni oltar, dok je 5. kolovoza ove godine kardinal Bozanić blagoslovio novi kameni ambon u istom prostoru. Ambon predstavlja svi­tak knjige Svetoga pisma s otvorenim mjestom na kojem glagoljskim pismom oblikom iz brevijara Vida Omišljanina iz 14. stoljeća i staroslavenskim jezikom stoji ispisan početak Proslova Ivanova evanđelja «Iskoni bi slovo» («U početku bijaše Riječ»).

Majka bdije

I ove je godine svečanim slavljima proslavlje­na Marija na nebo uznesena. Svečanu procesiju po zavjetnim stubama s kipom Gospe Goričke, uz svijeće i molitvu krunice predvodio je zajedno sa završnim euharistijskim slavljem i klanjanjem pred Presvetim oltarskim Otajstvom biskup Ivica Petanjak. Na bdijenje se odazvalo nekoliko stotina hodočasnika, kao i na danjim misama predvođe­nim vlč. Antonom Zecom. Misu bdijenja i kla­njanje, kao i jutarnju misu svetkovine, pjesmom je animirao VIS Emanuel iz Velike Gorice. Neka naša Majka nastavlja bdjeti nad ovim mjestom i nad svim hodočasnicama.

Marinko Barbiš


 IZ KARDINALOVE PROPOVIJEDI

BOG ŽELI BITI GDJE SMO MI

 Na početku propovijedi kardinal se spomenuo svog djetinjstva, hoda ka svetištu, istaknuvši da svi spadamo u tu „rijeku hodočasnika“ koja odavde ide dalje ohrabren u život. Marijini smo hodočasnici u Godini Mi­losrđa. U svetištima sa na poseban na­čin doživljava Božje mIlosrđe.

Bog donosi puninu života

Dolazimo u poniznosti pred Mari­jom, u znajući da On čini uvijek ono isto, ona vodi do Krista, do Boga. Gdje god je u svetom pismu Marija blizina je Božja,Isus. Ona je u funkciji približava­nja Bogu,uvijek je blizu Bogu.

Isus Krist dolazi u punini vremena iako je zemaljski tijek života išao dalje, jer tamo gdje ulazi Bog On čini puninu. On čini da naše vrijeme bude ispunje­no. Želimo i kao zajednica doživjeti tu puninu koju u naš život donosi Bog. Po­trebno je da se stalno tome otvaramo, da bismo doživjeli ispunjenje svoga života. I u Kani sve je redovito, a u toj redovi­tosti Isu čini znak, pomaže u nevolji. I u našem vremenu potrebno je Boga traži­ti i nalaziti u redovitosti života. Bog želi biti blizu gdje smo mi. Po toj blizini sve što nastojimo je vrijedno, veliko i dobi­va smisao. On ako dobro otvorimo oči postaje tako vidljiv, jedini daje smisao našem životu. Marija i u ovom hodoča­šću moli s nama. Naša molitva s njom otvara nas Bogu. Dan je pobjede…osvr­nuo se kardinal i prisjetio trenutaka kad su mladići dolazili do biskupije u Krku i tražili krunicu pred odlazak na bojište. Nije to bila formalnost…mnogima sam je dao u ruke…bio je to znak pouzda­nja…kad je čovjek u teškoći…da Marija pomogne i spasi, sačuva živote. Prisjetio se i teških posjeta prognanicima koje su primljeni na Krku…Iz Petrinje, Siska i drugih krajeva…zajedno moliti sa une­srećenima ono je najviše…Teški posjeti braniteljima u Lici…zato za slobodu tre­ba zahvaliti i biti zahvalan onima koji su podmetnuli svoja leđa…da imamo slobo­du i mir…samo tako gledamo na akciju koja se zove Oluja naglasio je dirljivim riječima kardinal Josip.

Temeljna uporišta života

U srcu nam je uvijek nositi dužno po­štovanje prema braniteljima…To čini svaka zemlja koja drži do svog domovin­skog dostojanstva. Bilo je to na dan Maj­ke Božje Snježne. Kardinal je podsjetio na riječi svetog Ivan Pavla II da je osjetio da su Hrvati narod duboko odan Majci Božjoj i nastavio – to je karakteristika pojedinih naroda…tako je i u mojoj Polj­skoj…jer vjernik u nevolji se utječe onoj koja pomaže. Nama su potrebna upori­šta, stupovi života, nastavio je kardinal. Najprije vjera u Boga, svjedoče nam oni koji su nam ju predali. Zatim pobožnost prema BDM; pripadnost Katoličkoj Cr­kvi, poštivanje obitelji, ljubav prema svom kraju, svojoj zemlji Hrvatskoj. To je uporište za siguran i blagoslovljen život. I zato je potrebno i Domovinu ljubiti i nje­ne znakove i simbole poštovati. Kao krča­nin i sin Vrbnika molim blagoslov svima vama, obiteljima, djeci i mladima, neka vas Bog uvijek čuva i svojim blagoslovom prati, zaključio je svoju propovijed uzo­riti kardinal, nadbiskup zagrebački Josip Bozanić.

SVJEDOČANSTVO MAJKE

DOŠLI SMO TI MAJKO DRAGA

Najtužnija Udruga iz Domovin­skog rata je vjerojatno Udruga roditelja čija su djeca poginula u ratnom vihoru braneći svoj dom. U go­dinama rata majkama je bilo preteško. Obamrle od straha i briga ispraćale smo sinove i kćeri na bojišta, vješajući im kru­nice oko vrata i sklapajući ruke u molitvi da nam se vrate. A mnogi su se vratili u sanducima prekrivenim hrvatskom tro­bojnicom…počela je za nas pregolema tuga.

Marijo, ti ih pomiluj

Prolaze godine,a naša su sjećanja svježa, bol za poginulom djecom uvijek prisutna. Sa­hraniti svoje dijete…to se ne zaboravlja…Da bismo nastavile živjeti trebala nam je potpo­ra, oslonac, pomoć. I obratile smo se, a kome drugom, nego Majci Božjoj jer je i ona kao i mi izgubila sina. Obilazimo Marijina svetišta i Ona pomaže. Tu crpimo snagu za daljnje živ­ljenje. ..Moji dragi prijatelji Lidija i Josip Mršić , roditelji poginulog branitelja Borisa, poveli su me na Dan pobjede u Svetište Majke Bož­je Goričke u Batomlju. Koja radost! U molitvi sam Majci Božjoj iznijela sve svoje boli i pat­nje…zahvalila joj što sam mogla doći do nje, molila ju za zdravlje i snagu; za sve roditelje u čijem srcu tinja tuga, molila ju da pomiluje svu našu poginulu djecu- umjesto nas. I molila sam – Majko Božja, u ovoj Godini mIlosrđa, ti koja si milosti puna, mole te sve tužne majke što tuguju za svojoj djecom, podari nam snagu i ublaži našu bol!

Za Udrugu roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata u Slatini,
gđa Marija Maračić

Print Friendly, PDF & Email