Svećenici

Badurina Dudić Zvonimir
Župa sv. Kuzme i Damjana mm. – Poljica
Poljica kbr 18, p.p. 45, 51500 Krk

Tel./fax. +385-(0)51-861-075

Barbiš Anton
Lina Bolmarčića 17a, 51511 Malinska
Tel./fax. +385-(0)51-858-155
Umirovljeni svećenik

Barbiš Marinko
Svetište Majke Božje Goričke
Batomalj 59, 51523 Baška

Tel. +385-(0)51-856-547
Fax +385-(0)51-856-171

Boras Krunoslav
Župa sv. Stjepana I. p.m. – Barbat
Barbat kbr 290, 51280 Rab

Tel./fax +385-(0)51-721-036
E-mail: zupni.ured.barbat@ri.t-com.hr

Bozanić Anton
Župa Uznesenja B. D. Marije – Omišalj
Prikešte 19, 51513 Omišalj

Tel./fax +385-(0)51-842-125
E-mail: zupa.omisalj@gmail.com

Brnić Ivan ml.
Župa Uznesenja B. D. Marije
Vitezićeva 1, 51516 Vrbnik

Tel./fax. +385-(0)51-857-077
E-mail: zupniuredvrbnik@gmail.com

Brnić Ivan st.
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)

Tel. +385-(0)51-221-487
Umirovljeni svećenik

Brozić Frane
Župa sv. Antuna op.

Beli kbr 94, 51557 Cres
Tel.: 098-301-454

Budinić Anton
Via della Pace 20, 00186 Roma

Tel. +385-(0)98-1766831
E-mail: anton.budinic@gmail.com
Poslijediplomski studij moralne teologije na Accademia Alfonsiana.

Buić Ivan
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)
Tel. +385-(0)51-221-487
Umirovljeni svećenik

Crnović Tomislav
Župa sv. Nikole b. – Susak

Susak kbr 514, 51561 Susak
Tel./fax. +385-(0)51-239-055
E-mail: crnovic@net.hr

Dabo Boris
Sinjembela Mission
, 60129 Sesheke,

Diocese of Livingstone, Zambia
Mob.: 260963814895; WhatsApp: 260977500018
E-mail: zambezimissions@gmail.com
Služba: Misionar u Zambiji

Dašek Marin
Župa Prikazanja B. D. Marije – Nerezine

Vl. Gortana 3, 51554 Nerezine
Tel./fax +385-(0)51-237-137

Debelić Ivan
Župa sv. Katarine dj.m. – Novalja

Škopaljska 12, 53291 Novalja
Tel. +385-(0)53-661-100
E-mail: zupanovalja@gmail.com

Debelić Tomislav
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)
Tel. +385-(0)51-221-487
Umirovljeni svećenik

Depikolozvane Anton
Župa sv. Jakova ap. – Kornić

Svetoga Dunata 4, 51517 Kornić
E-mail: ekonom@biskupijakrk.hr

Deželić Dinko
A. Tentora 16, 51557 Cres
Tel./fax +385-(0)51-312-539
Umirovljeni svećenik

Guszak Milivoj
Župa Uznesenja B. D. Marije – Rasopasno

Rasopasno kbr 61, 51511 Malinska
Tel. +385-(0)51-841-718
E-mail: zupa.rasopasno@gmail.com

Hendrih Marin
Župa sv. Apolinara b.m. – Dubašnica
Dubašljanska 29, 51511 Malinska

Tel./fax +385-(0)51-858-005
e-mail: zupuduba@gmail.com

Ilijić Saša
32-23 36  Street, Astoria L.I.C., NY. 11106  USA
Tel. +1-929-544-7137
Službe: Župni vikar u župi Most Precious Blood i dušobrižnik HKM bl. Ivana Merza u Astoriji (New York).
Postulator

Jurasić Ivan
(r. 17.12.1945., s. 29.06.1973.)

Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)
Tel. +385-(0)51-221-487
Umirovljeni svećenik

Justinić Dinko
Župa sv. Stjepana prvomučenika

Dobrinj kbr 68, 51514 Dobrinj
Tel/fax +385-(0)51-848-118
e-mail: zupa.dobrinj@gmail.com

Karabaić Josip
Biskupski ordinarijat
Biskupa A. Mahnića 18, 51500 Krk

Tel. +385-(0)51-221-018,
Fax +385-(0)51-221-483
E-mail: tajnik.krk@biskupijakrk.hr

Katunar Ivan
Župa sv. Gaudencija b. – Osor

Osor kbr 6, 51554 Nerezine
Tel. +385-(0)51-237-112
E-mail: osor@dekanat.losinj.hr

Katunar Ivica
Župa Rođenja B. D. Marije – Polje
Stanišće 10, Polje, 51515 Šilo

Tel. +385-(0)51-852-225
E-mail: zupa.polje@biskupijakrk.hr

Kirinčić Vedran
32-23 36  Street, Astoria L.I.C., NY. 11106  USA

Tel +1-718-219-0780
E-mail: donvedran@gmail.com
Službe: Župni upravitelj u župi Most Precious Blood i voditelj HKM bl. Ivana Merza u Astoriji (New York)

Kordić Ivica
Saints Peter and Paul Parish – TBZ Nkeyema,

P.O. Box 940 013 Kaoma, Zambia
Tel. 260-96-787-1397; E-mail: ikordic@gmail.com

Kordić Petar
Put Kaldanca 11, 51280 Rab

Tel. +385-(0)51-510-350, +385-(0)91-2776-112
E-mail: petar.kordic@yahoo.com

Kosić Josip
Župa sv. Mateja ap.ev. – Mundanije

Mundanije 124, 51280 Rab
Tel./fax +385-(0)51-724-810

Kosić Marijan
Župa sv. Marije Velike

A. Tentora 16, 51557 Cres
Tel./fax +385-(0)51-572-000
E-mail: zupni.ured.cres@ri.t-com.hr

Krajnović Kristijan
Trg hrvatskih branitelja 9, 47206 Lasinja
E-mail: kristijan.krajnovic@gmail.com
Župni upravitelj župe sv. Antuna Padovanskog i BDM Kraljice mučenika, Lasinja

Kučić Renato
Nunciatura Apostólica en España, Avenida Pio XII, 46

28016 Madrid, España
Tel.: +349-1766-8311 (Nuncijatura);
+346-2128-2134 (mobitel)
E-mail: renatokucic@yahoo.com
Služba: Savjetnik Apostolske Nuncijature

Malović Saša
Župa sv. Petra ap. – Supetarska Draga

Supetarska Draga kbr 514, 51280 Rab
Tel/.Fax.+385-(0)51-776-112

Markulić Franko
Župa sv. Jeronima prezb. – Lun

Lun kbr 49, 53294 Lun
Tel./fax +385-(0)53-665-004
E-mail: markulifranko@gmail.com

Martinčić Vjekoslav
Župa sv. Antuna Pad.

Kras kbr 76, 51514 Dobrinj
Tel. +385-(0)51-849-011
E-mail: zupa.kras@gmail.com

Milovčić Ivan
Župa sv. Ivana Krstitelja – Baška

Zvonimirova 30, 51523 Baška
Tel./fax +385-(0)51-856-953
E-mail: zupa.baska@gmail.com

Mrakovčić Božidar
Vrhovec 29 10000 Zagreb
Tel.: +385-(0)98-194-2737
E-mail: bmrakovcic@yahoo.com
Služba: Profesor i pročelnik na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zg.

Mrakovčić Mladen
Župa Uznesenja B. D. Marije – Rab

Plovanova 6, 51280 Rab
Tel. +385-(0)51-724-195
Fax. +385-(0)51-724-805
E-mail: zupni.ured.rab@gmail.com

Paljević Luka
Župa Presvetog Trojstva – Punat
Kralja Zvonimira 12, 51521 Punat

Tel./fax. +385-(0)51-854-148;
E-mail: zupapunat@gmail.com

Papić Ranko
Župa sv. Katarine dj.m. – Novalja
Škopaljska 12, 53291 Novalja

Tel. +385-(0)53-661-100
E-mail: zupanovalja@gmail.com

Perović Kristijan
Župa sv. Marije Magdalene – Banjol
Banjol kbr 638, 51280 Rab

Tel./fax. +385-(0)51-721-370

Plješa Ivan
Caeciliastr. 35, D-76135 Karlsruhe
Tel. 0049-179-248-2501
Umirovljeni svećenik

Polonijo Matej
Rektorat crkve sv. Nikole b.

Lošinjskih brodograditelja 52, 51550 Mali Lošinj
Tel./fax. +385-(0)51-231-631

Radić Nikola
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)
Tel. +385-(0)51-221-487
E-mail: nradic22@gmail.com
Umirovljeni svećenik

Rodinis Enco
Bijenik 152, Zagreb

E-mail: enco.rodinis@gmx.com
Služba: direktor Sollicitudo d.o.o.

Seršić Zvonimir
Biskupski ordinarijat

Biskupa A. Mahnića 18, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-221-018,
Fax +385-(0)51-221-483
E-mail: kancelar@biskupijakrk.hr

Sudac Zlatko
Biskupa A. Mahnića 18, 51500 Krk

Šabalja Filip
Župa Rođenja B. D. Marije – Mali Lošinj
Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj

Tel. +385-(0)51-231-731
E-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr

Španjić Silvio
Župa sv. Antuna op. – Veli Lošinj

Vl. Gortana 40, 51551 Veli Lošinj
Tel./fax. +385-(0)51-236-132
E-mail: sspanjic@gmail.com

Šuljić Anton
Vrhovec 29, 10000 Zagreb

Tel. +385-(0)98-424-200
E-mail: anton.suljic@gmail.com
U statusu umirovljenika; djelatan pri Hrvatskoj Katoličkoj mreži HBK i duhovnik ss. karmelićanki BSI u Zagrebu.

Tamarut Anton
Frankopanska 17, p.p. 455, 10001 Zagreb

Tel. 01/4920-330; mob. 098/205-374
E-mail: anton.tamarut@kbf.unizg.hr
Služba: Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     

Toljanić Antun
Župnik Drage Bašćanske

Dr. Dinka Vitezića 11, 51500 Krk
E-mail: atoljanic@gmail.com

Turčić Anton
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)

Tel. +385-(0)51-221-487
E-mail: anton.turcic@ri.t-com.hr
Umirovljeni svećenik

Turčić Ivan
Svećenički dom, Bulevar oslobođenja 12, 51000 Rijeka

Tel.: +385-(0)51-569-502
Umirovljeni svećenik.

Tvorek Patrik, svećenik Subotičke biskupije
Župa sv. Mihovila ark. – Sveti Vid

Sv. Vid kbr 117, 51511 Malinska
Tel. +385-(0)91-939-7629
E-mail: patrik.tvorek@hotmail.com

Valković Anton
Župa Uznesenja B. D. Marije – Krk

Dr. D. Vitezića 6, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-221-341
E-mail: zupa.krk@post.t-com.hr

Valković Jerko
Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10001 Zagreb

Tel. +385-(0)-1-370-6671
E-mail: jerko.valkovic@unicath.hr
Služba: Pročelnik Odjela za komunikologiju (HKS, Zagreb)

Velčić Franjo
Biskupski ordinarijat

Biskupa A. Mahnića 18, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-221-018,
Fax +385-(0)51-221-483
E-mail: kancelar@biskupijakrk.hr

Vidas Josip
Župa Rođenja B. D. Marije – Njivice
Placa 3, 5151 Njivice

Tel. +385-(0)51-846-163
E-mail: info.zupanjivice@gmail.com

Volarić Božidar
Župa sv. Ivana Krstitelja – Lopar

Lopar kbr 291, 51281 Lopar
Tel./fax +385-(0)51-775-101
E-mail: zupa.lopar@biskupijakrk.hr

Zec Antun
Vatroslava Lisinskog 5, 51500 Krk (Svećenički dom)

Tel. +385-(0)51-221-487; +385-(0)91-542-8908
E-mail: antoniozeckrk@gmail.com
Umirovljeni svećenik

Zec Slavko
Župa sv. Fuske – Linardići

Linardići kbr 39, 51500 Krk
Tel. +385-(0)51-862-032

Zubović Robert
Župa Rođenja B. D. Marije – Mali Lošinj

Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel. +385-(0)51-231-731
E-mail: zupni.ured.mali.losinj1@ri.t-com.hr

Žic Mate
Umirovljeni svećenik

Živković Andrija
Župa Rođenja B. D. Marije – Mali Lošinj

Š. Kv. Kozulića 8, 51550 Mali Lošinj
Tel. +385-(0)51-231-731

Žuškin Denis
Župa sv. Antuna op. – Orlec

Orlec kbr 96, 51557 Cres
Tel. +385-(0)51-575-118

Print Friendly, PDF & Email