Sprovod fra Stojana Ravića

Sprovod fra Stojana Ravića, franjevca trećoredca iz Samostana sv. Franje u Odri (Zagreb), koji je preminuo 5. srpnja u 76. godini života, bio je u srijedu, 8. srpnja na zagrebačkom groblju Mirogoj. Obred je predslavio provincijal fra Ivo Martinović, a uz njega su bili fra Petar Bašić, vikar samostana u Odri i fra Zvonimir Brusač