Na svijetu 15 milijuna katolika više

Ovu Statistiku svake godine neposredno pred Svjetski misijski dan kao svoj prilog objavljuje Tiskovna agencija vatikanskog Zbora za evangelizaciju naroda pod imenom Fides.

Ono što je pripremano tijekom godine objavljeno je u subotu, 13. listopada 2012. godine. Usprkos činjenici da je Svjetski misijski dan prošao, vjerujemo da će ova statistika mnogom čitatelju biti zanimljiva. Kao i sve prethodne i ova statistika pripremljena je prema „Statističkom godišnjaku Katoličke crkve“ zaključno s 31. prosincem 2010. godine. Ona informira o broju katolika, dušobrižničkim strukturama, o aktivnostima u zdravstvu, te o obrazovanju i o odgoju. Pri prezentiranju statistike bit će u usporedbi s prethodnom godinom prikazane sve promjene, kako porast (+) tako i pad (-).

Stanovništvo svijeta

Dana 31. prosinca 2010. godine u cijelom svijetu živjelo je ukupno 6.848.550.000 ljudi, to jest 70.951.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Porast stanovništva uključujući i Europu tiče se svih kontinenata. Prema kontinentima slika je sljedeća: Azija +40.510.000, Afrika +22.144.000, Amerika +5.197.000, Europa +2.438.000 i Oceanija +662.000.

Katolici

Na isti datum broj katolika u cijelom svijetu bio je 1.195.671.000, a što je porast od 15.006.000 u odnosu na prethodnu godinu. Porast je zabilježen na svim kontinentima, a slika je sljedeća: Afrika +6.140.000, Amerika +3.986.000, Azija +3.801.000, Europa +894.000, Oceanija +185.000. Udio katolika na svjetskom planu porastao je za oko 0,04% i ukupno iznosi 17,46%. Prema kontinentima slika je sljedeća: Afrika +0,21%, Amerika +0,07%, Azija +0,06% i Oceanija od +0,03%, dok je u odnosu na prethodnu godinu u Europi zabilježen pad od -0,01%.

Broj stanovnika i katolika na jednog svećenika

Broj stanovnika na jednog svećenika porastao je za 123 i na svjetskom planu broj se kreće oko 13.277. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast u Africi +40, Americi +40, Europi +31 i Oceaniji +57, a pad je zabilježen u Aziji -730. Broj katolika na jednog svećenika porastao je za 24, a prosječna vrijednost na svjetskom planu kreće se oko 2.900. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast u Africi +64, Americi +30, Europi +11 i Oceaniji +17, dok je blagi pad zabilježen u Aziji -1.

Crkvena područja i misijske postaje

Broj crkvenih područja porastao je za 10 i u usporedbi s prethodnom godinom ukupan broj je 2.966, s novim crkvenim područjima u Africi +4, Americi +3, Europi +2 i Aziji +1. Ukupan broj misijskih postaja s vlastitim svećenikom je 2.057, a što je 207 više u odnosu na prethodnu godinu. Prema kontinentima slika je sljedeća s porastom: Amerika +26, Azija +391, Europa +8, te s padom: Afrika -204 i Oceanija -14. Broj misijskih postaja bez vlastitog svećenika porastao je u odnosu na prethodnu godinu za 2.734 i u cijelom svijetu danas iznosi 133.682. Porast je zabilježen na svim kontinentima s iznimkom Azije -2.186: Afrika +685, Amerika +4.109, Europa +79 i Oceanija +47.

Biskupi

Broj biskupa porastao je u svijetu za 39 i danas iznosi 5.104. U istoj godini porastao je broj kako biskupa iz dijecezanskog klera tako i broj biskupa redovnika. Broj biskupa iz dijecezanskog klera iznosio je 3.871, što je 43 više u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj biskupa redovnika iznosio 1.233, što je 4 manje u odnosu na prethodnu godinu. Porast biskupa iz dijecezanskog klera zabilježen je na svim kontinentima s iznimkom Oceanije -4: Afrika +13, Amerika +22, Azija +11 i Europa +1. Kod broja biskupa redovnika zabilježen je porast u Africi +3, Aziji +1 i Oceaniji +1, dok je pad zabilježen u Americi -7 i Europi -2.

Svećenici

Broj svećenika u svijetu je porastao za 1.643 i iznosi 412.236. Pad je zabilježen ponovno u Europi -905, dok je rast zabilježen u Africi +761, Americi +40, Aziji +1.695 i Oceaniji +52. Broj biskupijskih svećenika u svijetu je porastao za 1.467 i ukupno iznosi 277.009, s rastom u Africi +571, Americi +502, Aziji +801 i Oceaniji +53, a pad je ponovno bio u Europi -460. Broj svećenika redovnika isto je tako porastao za 176, a njihov ukupan broj iznosi 135.227. Porast je zabilježen kao i u prethodnim godinama u Africi +190 i Aziji +894, a pad je zabilježen u Americi -462, Europi -445 i Oceaniji -1.

Stalni đakoni

Ukupan broj stalnih đakona porastao je za 1.409 i u svijetu ih ima 39.564. Većinom je broj rastao u Americi +859 i Europi +496, a zatim slijede Azija +58 i Oceanija +1, te pad kao i prošle godine u Africi -5. Broj stalnih đakona u biskupijama u svijetu iznosi 39.004 i u porastu je na svim kontinentima s ukupno 1.412. Porast je zabilježen na svim kontinentima s iznimkom Afrike -6 i Oceanije gdje nije bilo promjena: Amerika +863, Azija +60 i Europa +495. Broj stalnih đakona iz raznih redovničkih instituta iznosi 560 i u usporedbi s prethodnom godinom u padu je za 3. Pri tom je porast zabilježen u Africi +1, Europi +1 i Oceaniji +1, a pad u Americi -4 i Aziji -2.

Braća laici i redovnice

Broj braće laika u svijetu je porastao za 436 i njihov broj iznosi 54.665. Porast je zabilježen u Africi + 254, Aziji +411, Europi +17 i Oceaniji +15, dok je pad broja bio u Americi -261. Broj redovnica u svijetu ponovno je opao -7.436 i trenutno iznosi 721.935. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast je i u ovoj godini u Africi +1.395 i Aziji +3.047, a pad je bio u Americi -3.178, Europi -8.461 i Oceaniji -239.

Sekularni instituti

Broj članova muških sekularnih instituta u svijetu iznosi 747 i u usporedbi s prethodnom godinom porastao je za 10 članova. Prema kontinentima slika je sljedeća: Afrika +3, Europa +17, Amerika +3, dok je broj pao u Americi -9 i Aziji -1.
Članova ženskih sekularnih instituta u svijetu ima 26.053 i u padu je za 207 članova. Prema kontinentima slika je sljedeća: pad je u Americi -84 i Europi -174, dok je broj u porastu u Africi +14, Aziji +32 i Oceaniji +5.

Misionari laici i katehisti

Broj misionara laika u svijetu ima 335.502 i njihov broj je porastao za 15.276. Pri tom broj je porastao u Africi +1.135, Americi +14.655, Europi +1.243 i Oceaniji +62, a pad je zabilježen samo u Aziji -1.819. U svijetu je porastao broj katehista za 9.551 i trenutno iznosi 3.160.682. Porast je vidljiv u Americi +43.619, Europi +5.077 i Oceaniji +393. Pad je bio u Africi -29.405 i Aziji -10.133.

Bogoslovi

Broj bogoslova u biskupijama i redovničkim zajednicama porastao je u svijetu i ove godine za ukupno 1.012, a u svijetu ih ukupno ima 118.990. Porast je bio u Africi +752 i Aziji +513 i ove godine i u Americi +29, dok je pad bio u Europi -282, a u Oceaniji je ostao nepromijenjen.

Broj dijecezanskih bogoslova bio je 71.974, što je porast u usporedbi s prethodnom godinom +755, a broj redovničkih bogoslova iznosi 47.016, što je porast od +257 bogoslova. Porast dijecezanskih bogoslova bio je u Africi +545, Americi +136 i Aziji +538, dok je pad bio u Europi -442 i Oceaniji -2. Broj redovničkih bogoslova porastao je u Africi +207, Europi +160 i Oceaniji +22, a pad je bio u Americi -107 i Aziji -24.

Sjemeništarci

Broj sjemeništaraca biskupijskih i redovničkih pao je u svijetu za 1.683, te ih ukupno ima 102.308. Porast je bio u Africi +213 i Aziji +400, a njihov pad je bio u Americi –1.033, Europi -1.206 i Oceaniji -57. Broj dijecezanskih sjemeništaraca iznosio je 78.007, što je pad broja za -1.135, a broj redovničkih sjemeništaraca iznosio je 24.301, što je pad broja za -548. Pad broja dijecezanskih sjemeništaraca osim rasta u Africi +75 i Aziji +416 bio je na svim kontinentima: Amerika -704, Europa -855 i Oceanija -67. Broj redovničkih sjemeništaraca pao je u Americi -329, Aziji -16 i Europi -351, dok je njihov broj bio u porastu u Africi + 138 i Oceaniji +10.

Škole i odgojne ustanove

U cijelom svijetu postoje škole i odgojne ustanove u vlasništvu Katoličke crkve, a njihova slika je sljedeća: 70.544 pripremne škole sa 6.478.627 učenika, 92.847 osnovne škole sa 31.151.170 učenika, 43.591 škole drugog stupnja sa 17.793.559 učenika, a što je ukupno 2.304.171 učenika koji posjećuju druge škole Katoličke crkve i 3.338.455 studenata koji studiraju na sveučilištima Katoličke crkve.

Ustanove za raznovrsnu skrb i karitativne ustanove

Broj ustanova za raznovrsnu skrb i karitativne ustanove u vlasništvu Katoličke crkve je 5.305 bolnica čije su ustanove većinom u Americi (1.694) i Africi (1.150), zatim 18.179 ambulanti većinom u Americi (5.762), Africi (5.312) i Aziji (3.884), 547 lepra ambulanti većinom u Aziji (285) i Africi (198), 17.223 staračkih domova, domova za stare i bolesne te domove za trajno tjelesno ili duševno oštećene osobe većinom u Europi (8.021) i Americi (5.650), zatim 9.882 sirotišta od kojih je jedna trećina u Aziji (3.606), zatim 11.379 dječjih vrtića, 15.327 savjetovališta za brak najvećim dijelom u Americi (6.472), 34.331 posebnih škola i 9.391 drugih ustanova najvećim dijelom u Americi (3.564) i Europi (3.159).

Crkvena područja diljem svijeta, koja su pod vatikanskim Zborom za evangelizaciju naroda, iznosi 1.103, a ona su većinom u Africi (502) i Aziji (476), a slijede ih Amerika (79) i Oceanija (46).

Print Friendly, PDF & Email