Crte milosrđa fra Ive Perana

Kad bismo imali oko da vidimo duše sve­tih ljudi, zacijelo bismo opazili da u nji­ma stoji mozaik kreposti, mozaik koji oni stalno dopunjaju, uljepšavaju, oblikuju, uvijek svjesni da to preko njih izvodi Duh Stva­ratelj. U neizmjernoj Božjoj maštovitosti, Duh Stvaratelj u svetih ljudi pokazuje bogatstvo ra­zličitosti. Ne isključujući ni jednu od bitnih kr­šćanskih kreposti (jedne zovemo bogoslovnim krepostima: vjera, nada i ljubav; druge zovemo kardinalnim: razboritost, pravednost, umje­renost, jakost), sveti ljudi ih razvijaju različito, neke s većim, druge s manjim naglaskom, sad u jednim, sad u drugim bojama. U svih je bitno da su trajno otvoreni darovima Milosti, i zato se njihov duhovni mozaik stalno uljepšava.

Među krepostima što ih nadahnjuje Duh Sveti, krepost milosrđa naći ćemo kod svih svetih ljudi. Nije potrebno izdvajati imena. Ov­dje pak, u ovom kratkom tekstu, želimo iznijeti crtu i crticu milosrđa u duhovnom putu sluge Božjega fra Ivana Perana, proslavljenog cr­kvenog glazbenika, pjesnika duhovnih stihova, radosnog Božjeg igrača, ljubitelja Boga, ljudi i Božje prirode.

FRA IVANOVA TEMELJNA CRTA MILOSRĐA…

Kad je u pitanju krepost milosrđa, u redov­ničkom i svećeničkom životu fra Ivana Perana mogli bismo zastati često puta. Bit će dovolj­no iznesemo samo jednu, ali tako veliku i tako snažnu, da je i za njega samog označila novi duhovni život. Radi se o osudi na smrt strijelja­njem od komunističkih vlasti malo nakon za­vršetka Drugog svjetskog rata. Fra Ivan je – na našu radost – sam opisao te strašne događaje u knjizi pod znakovitim naslovom ‘S Kristom i u smrt’ (Zadar, 2002.). To je potresno svjedo­čanstvo posve nevinoga osuđenika smrt strije­ljanjem. Sve je u toj knjizi odsjaj Istine, Ljubavi, Dobrote, Praštanja, bez osude krivokletnika, progonitelja, lažnih svjedoka i nemoralnih sudaca. Fra Ivanovo držanje u tom strašnom času vrhunac je njegovog vjerničkog mučenič­kog života, ‘krvavi’ ispit svetosti, duhovni vrhu­nac na kojemu je on ostao u cjelovitom svojem kasnijem franjevačkom i svećeničkom pozivu. Zato na ovom mjestu iz spomenute knjige, koja je objavljivanjem postala prava nakladnička uspješnica (Bestseller), donosimo samo kratke odlomke o procesu i osudi na smrt fra Ivana Perana, te o njegovu vjerničkom svjedočanstvu o praštanju tužiteljima, mučiteljima i nemoral­nim sucima.

Ovako su radili lažni tužitelji

„Jedan kapetan je već zaposlen oko mene, pregledava moje stvari u drvenoj ‘valižici’. Usput govori i pita:

– Hoće li te sada tvoj Bog spasiti iz naših ruku? O njemu si mnogo govorio na časovima političke nastave. A i križao se za vrijeme jela?

– Hoće, – mirno odgovorim i nastavim: Ko­liko me vremena možete imati u svojim ruka­ma? 70, 80 godina. A onda? Doći ćete i Vi i ja pred Boga i vidjeti ćete tko ima pravo!“ (…)

„Ulazimo u prostranu kuću. Vjerojatno je bila gostionica? Vojnici oko nje i u njoj. U ure­du ostavismo prtljagu. Na hodniku jedan otvo­ri vrata i gurne me unutra. Velika soba, prazna, potpuno prazna. Dok Još ogledam sobu, uđe vojnik: Što imaš u džepovima? Izvadim rubac. Uzme ga.

– Skini “šnure” (vezice od cipela)! Skinem. Uzme. – Još što? -Ništa. – rekoh. To zato da se ne bih objesio? Iziđe. Opet sam sam … Kle­knem, raširim ruke prema nebu. Sad mogu reći: Oče naš koji jesi na nebesima! Sveti Fra­njo, jednaki smo! Osjetim nepojmljivu radost. Baš radost! Olakšanje. Nemam ništa, ama baš ništa! Nizašto se ne brinem, nizašto. Sam, sam, sam! …Nisam sam, Bože, Ti si sa mnom. Ti si sa mnom! Ostanem neko vrijeme pogledom uprtim u nebo. Lagan, lagan, sretan. Jučer sam čitao iz Lk, 6: “Velim vama koji slušate, tko ti uzme gornju haljinu, ne krati mu ni donje… Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uz­darje? …Ljubite svoje neprijatelje… Budite mi­losrdni kao Otac vaš nebeski…“ O tome razmi­šljam, a Oca nebeskoga osjećam tu, sa mnom. Vidim Ga nasmijana!”

fra Bernardin Škunca

Print Friendly, PDF & Email