Božićne jaslice Krčke katedrale

U kripti kompleksa Krčke katedrale – crkvi sv. Margarite smještene su ovogodišnje Božićne jaslice koje je osmislio krčki župnik vlč. Anton Valković. Napravljene su u formi triptiha. U centru je prikaz Svete obitelji u štalici, s lijeve je strane objava anđela pastirima o rođenju Spasitelja, a sa desne strane prikaz sveta tri kralja koja su krenula na put prema novorođenom kralju židovskom. Anđeli su rukotvorine župljana župe Krk. Ovdje donosimo nekoliko fotografija:

 

Print Friendly, PDF & Email