Radosno darivanje vjere i milosrđa

Upravo ove jubilejske godine slavi se devede­seta godišnjica Svjetskog misijskog dana, kojeg je pokrenulo Papinsko djelo za širenje vjere, a odo­brio papa Pio XI. godine 1926.godine.

Misionar je ‘Dar vjere’

Prilika je ovo da se podsjetimo na naše misio­nare i misionarke koji su „dar vjere“ naše biskupije drugim biskupijama svijeta kojima je potrebna pomoć u raznim vidovima (izraz ‘dar vjere’ ili la­tinski ‘donum fidei’ uzet je prema naslovu enci­klike pape Pia XII. iz 1957. godine o misijskom poslanju i djelovanju Crkve). Temeljno poslanje misionara je naviještanje poruke Evanđelja Isu­sa Krista – donijeti Radosnu vijest u krajeve gdje ljudi još nisu upoznali Krista. To dovodi i do kon­kretne pomoći i solidarnosti u materijalnim potre­bama: da im se omogući školovanje, zdravstvena skrb i liječenje, gradnja objekata, da im se pruži sve ono što sami ne mogu osigurati kako bi živjeli što dostojanstvenije.

Iz naše biskupije trenutno su u misijskom dje­lovanju troje misionara: vlč. Boris Dabo iz Novalje u Zambiji, s. Beatrica Krstačić iz Mundanija u Bra­zilu te s. Marijana Mrakovčić iz Vrha u Albaniji.

Dar vjere Krčke biskupije Zambiji

Suradnja je počela 1983. godine kad je potpi­san prvi ugovor između biskupije Krk i biskupije Livingstone kojim Biskupija Krk “dariva” svog svećenika vlč. Borisa Dabo biskupiji Livingstone da tamo radi kao misionar. Godine 1986. pridru­žio se je i drugi krčki svećenik, vlč. Ivica Kordić koji se nakon više godine uspješnog misijskog rada u biskupiji Livingstone i novoj biskupiji Mongu vratio u matičnu biskupiju.

U trideset i tri godine misijskog rada, uz pot­poru vjernika Krčke biskupije i drugih suradnika, osnovano je pet misijskih postaja: Shangombo (1996.), Lusu (2003.), Njoko (2011.), Nawinda (2013.) i Lumbe – misija u nastajanju.

Otprilike je potrebno osam godina rada da bi jedna misija, od svojeg početka, mogla funkcioni­rati bez misionara. Do sada su dvije misije, Shan­gombo i Lusu, postale samostalne župe i predane su na upravljanje biskupu Livingstona da povjeri biskupijskim svećenicima vođenje tih župa.

Širiti granice vjere

Trenutno se vlč. Boris brine za tri misijske po­staje:

Njoko (čita se Ndjoko) – misija na pet rijeka: Misija svete Marije, osnovana 2011. godine. Do sada je učinjeno: osnovana kršćanska zajednica na misiji (prije je nije bilo). Sagrađena crkva/ka­pela, zdravstveni centar, naselje za misijsko oso­blje, proveden vodovod i solarna rasvjeta, mlin za kukuruz, župni stan, osnovan centar za podrža­vanje poljoprivrednih projekata i drugo. Misija je postala centar raznih društvenih zbivanja. Na misiji uz Borisa živi i svećenik Gabrijel Jukić (Sa­rajevo). Misija Njoko prostire se na velikom teri­toriju koji obuhvaća pet rijeka. U sastavu misije još je deset postaja u kojima se ljudi okupljaju na molitvu i koje svećenik redovito posjećuje a po­željno je proširenje na druga sela pa zato treba više radnika u “žetvi”.

Nawinda – misija bez ceste, telefona, interne­ta i još koje čega: Misija svetog Pavla, osnovana 2013.godine u kraju gdje je katolička vjera već prisutna, ali nije dugo bilo svećenika pa je bilo potrebno oživiti crkvene zajednice osobito slav­ljenjem sakramenata. Od misije Ndjoko do misi­je Nawinda ima devedeset km (četiri sata vožnje). Do sada je učinjeno: sagrađena velika crkva sve­toga Pavla (posvećena 2015.), zdravstveni centar sa stacionarom i hostelom za rodbinu bolesnika (2016.), proveden vodovod u misijskom selu, sa­građene kućice za smještaj školske djece, upravo se gradi župni stan. Svećenik dolazi jednom mje­sečno iz misije Ndjoko.

Misija Lumbe – misija u nastajanju. Proteže se uzduž rijeke Lumbe gdje ne samo da nema ni traga katoličkoj vjeri nego nema putova, premalo škola te nikakva zdravstvena njega za čitavo jed­no veliko područje. Do ove misije treba iz misije Ndjoko voziti pet sati i tu sada započinje gradnja centra odakle će se moći širiti Božju Riječ i pomoći ljudima što god bude moguće. U gradnji su četiri kuće (jednostavni objekti: betonski pod, glineni zidovi i limeni krov) za misijsko osoblje.

Koji su nam ciljevi?

“Učinite mojim učenicima sve narode”. Cilj nam je dovesti Isusa u selo, tu osnovati Crkvu po kojoj bi On bio prisutan i djelovao kao spasitelj kaže nam vlč. Boris.

Njegovim poticajem još nastojimo učiniti sli­jedeće: dovodimo zdravstveni centar na misiju i u okolna sela; otvaramo seoske škole, podržava­mo kumstva školske djece; podižemo kod naroda svijest o brizi za bolesne i siromašne; školujemo učitelje animatore za evangelizaciju i školu.

Priredili: Boris Dabo, Božidar Volarić

 

KAKO MISIJSKI SURADNICI MOGU POMOĆI GRADNJU I RAST MISIJE TE RAZNE PROJEKTE?

Neki projekti koji trebaju pomoć:

– Kumstva: 100 eura na godinu za školova­nje jednog djeteta

– Troškovi za jednu seosku školu su 1000 eura na godinu. To uključuje pomoć učitelju i neke školske knjige za djecu koja bi inače osta­la nepismena.

– Mlin za kukuruz. Potreban je jedan za misiju Nawinda te jedan za misiju Lumbe. Bez mlina u selu žene moraju svaki dan mljeti kukuruz ručno što je jako težak posao za žene. Cijena jednog motornog mlina je 4.000 dola­ra uključujući prijevoz i montiranje.

Projekte mogu poduprijeti pojedinci, ali i grupe, bilo misijske, bilo župne zajednice. Tako npr. jedna, ili više zajedno, grupa/župa može preuzeti brigu za jednu školu.

Svoj prilog moguće je donijeti osobno u žu­pni ured ili uplatom na račun biskupije Krk sa naznakom za misije.

Za sve informacije možete kontatirati na e-mail: misije@biskupijakrk.hr ili bdabo@zambezimissions.org

Print Friendly, PDF & Email