Mjesec dana u Boliviji

To malo srce od najranijih je dana naučilo misliti i na druge

Listopad je „oduvijek“ u pastoralnoj godini u središtu svoje molitve i razmišljanja imao misije. Svakodnevna listopadska pobožnost, koja se kroz ovaj mjesec moli, ide za tim da sebi kao Crkva izmolimo po Marijinu zagovoru misionarski žar naviještanja i širenja Radosne vijesti – Isusa Krista. Ali to je i mjesec u kojemu cijela Crkva moli za one krajeve i ljude do kojih ta Radosna vijest tek dolazi ili još nije došla. Molimo i za one koji su poput Isusa Krista, prvog misionara, pošli naviještati, a to su naši misionari.

bolivija

Ljepota misijskog poslanja

Upravo u ovome misijskom mjesecu želim s vama podijeliti svoje iskustvo jednog takvog putovanja na koje sam pošao prošloga srpnja. Bio je to, sada nezaboravni, posjet Latinskoj Americi, točnije Boliviji i našem misionaru, svojem prijatelju fra Ivici Vrbiću, kapucinu, ro­dom iz Zavidovića (BiH) koji je u Boliviju došao u siječnju ove godine te započeo novo poslanje svoga života.

Pripremajući se za ovo putovanje, prisjećao sam se svog prvog misijskog iskustva Latinske Amerike za vrijeme studija u Meksiku 2002. godine. Ono što je u meni ostavilo dubok trag i svjesnost o ljepoti misijskog poslanja Crkve te potrebama molitve i materijalne pomoći za misije i misionare bio je kratki posjet našemu misionaru vlč. Borisu Dabi u misiju Ndjoko u Zambiji 2012. godine.

Tamo gdje palme cvatu

Putujući prema Santa Cruzu de la Sierra u Boliviji, u ušima mi je odzvanjala ona pjesma, iako danas već stara šansona: Tamo gdje pal­me cvatu,/ tamo ja želim poć’! /Ja želim svije­tu reći:/ kraljuje Gospod Bog. I doista je bilo tako. Prva slika pri spuštanju zrakoplova bila je mnoštvo palma koje su se ljuljale pod vjetrom, a u srcu molitva i pitanje: „Što mi sve spremaš, Gospodine? Što moram činiti?“

Nakon vrlo strogog službenog pregleda prt­ljage, našao sam se ponovno u društvu fra Ivice koji je došao u zračnu luku u pratnji svoga gvar­dijana fra Francisca.

Bolivija

Bolivija je svoju neovisnost od španjolskih kolonizatora ostvarila uspostavom republike 6. kolovoza 1825., a 2009. proglašena je višena­cionalnom državom. Treća je država Latinske Amerike s više od polovice stanovništva indijan­skog podrijetla. Od 11,5 milijuna stanovnika 62 % stanovništva čine autohtona plemena (Indi­osi), 23 % su mješanci europskog i indijanskog podrijetla, a ostatak stanovništva čine bijelci, potomci starih španjolskih kolonista, te Nijem­ci, Talijani, Baski, Hrvati i drugi. Zemlja je boga­ta prirodnim izvorima nafte, soli, šećerne trske. U Boliviji vlada komunizam čija je posljedica stalna pripravnosr naroda zbog „vanjskog i unu­tarnjeg neprijatelja”. Takvo stanje odražava se i na standard, ali i na stil života. Geografski je Bo­livija podijeljena u tri područja koja se protežu od planinskog masiva Anda na zapadu, gdje su gradovi smješteni na 4200 m nadmorske visine, do sjeveroistoka zemlje i amazonskog teritorija i prašume. Možda će nama biti zanimljiv ovaj podatak: 70 litara goriva iznosi oko 240 kuna. Narod je topao, ljubazan i otvoren, a ono što me se najviše dojmilo: nema stresa!

bolivija-2

Kapucinska prisutnost

Kapucini su svoju prisutnost u Boliviji zapo­čeli prije točno deset godina. Trenutno ondje radi 12 kapucina (11 Peruanaca i jedan Hrvat) u tri kapucinske zajednice: jedna od tih zajednica je župa Minero koja broji oko 50 000 vjernika. U njoj, uz fra Ivicu, službuju još dvojica svećenika kapucina i jedan časni brat te dvije zajednice ča­snih sestara (jedna iz Brazila, a druga iz Koreje). Župa ima svoj centar. Mise se redovito slave u župnoj crkvi te na šest filijala. Postoji još desetak filijala koje misionari nastoje obići jednom mje­sečno ili svaka dva tjedna. Najudaljenija filijala nalazi se oko 60 kilometara od župne crkve, i to makadamskom cestom.

Stopama milosrđa

Želio bih s vama podijeliti upravo iskustvo obilaženja tih desetak filijala do kojih se teško dolazi jer su udaljene, a da bi se i došlo brže, po­trebno je autom prijeći i rijeku.

U pratnji fra Ivice i fra Joséa Miguela pošli smo u cjelodnevni posjet filijalama sa željom da se susretnemo s ljudima, podijelimo bolesnič­ko pomazanje i pričest te da narod upozna fra Ivicu, svog novog svećenika. U svakom su nas selu dočekali mještani te smo iz razgovora mogli doznati kako žive, čime se bave, kako provode dane, njihove probleme. Prilika je to bila da se i okupimo na molitvu. U jednoj filijali zatekao sam zidove nove crkve bez krova i prozora. Gradnja te crkve započeta je prije dosta vreme­na, ali je stala zbog manjka sredstava. Budući da je ovih desetak filijala poprilično udaljeno od samog središta župe, fra Ivica u ovome mjestu vidi bazu iz koje bi misionari mogli djelovati jer je selo smješteno između ostalih filijala. Crkva nije samo mjesto za molitvu; ovdje crkva znači i mjesto okupljanja, sastanaka, škole i vjerona­uka, a nekad i medicinske pomoći. Sve to upu­ćuje na veliku važnost, izazov i ulogu misionara među njima. Mještani prikupljaju sami sredstva da bi dovršili ovu crkvu, ali, hvala Bogu, uklju­čilo se i mnoštvo vjernika iz Hrvatske i nekoliko Krčana – Omišljana iz New Yorka, koji će svojim doprinosom pomoći u realizaciji ovog projekta kako bi fra Ivica i kapucini mogli nastaviti svoje poslanje.

Na jednoj od tih filijala zatekli smo bračni par koji je zajedno već 36 godina. Imaju dvije kćeri i jednog sina, ali nikad nisu sklopili sakrament ženidbe. Žive u kući od slame, trstike i blata, što je njihova tipična gradnja. Prilikom toga posjeta, fra Ivica im je ponudio pomoć da ozakone svo­je zajedništvo sakramentom ženidbe. Uz malo promišljanja, pristali su. Bila je potrebna samo mala riječ i ohrabrenje misionara da se evo do­godi ovaj sakrament. Vjerujem da će do konca godine bračni par pribaviti sve dokumente te da će ostvariti svoju želju. Mnogo je još zgoda u ko­jima sam vidio da je Crkva doista misionarska i da je potrebno moliti za misije i misionare, ne misleći da su oni negdje daleko, već da su nam kao Crkvi blizu i da im je potrebna naša blizina i materijalna pomoć.

Ako povučem usporedbu pastoralnog rada u našim krajevima i onome kako rade misiona­ri u Boliviji, nameće se jasan zaključak kako je velika prednost u radu kod nas činjenica da se vjera prenosi s koljena na koljeno i da samom tradicijom imamo već iskustvo prvog navještaja. S druge pak strane, u Boliviji je još mnogo starih vjerovanja i religijskih domorodačkih običaja koji, iako krštenjem i navještajem Radosne vi­jesti postaju Kristovi, i dalje zadržavaju svoja vjerovanja, ali magijske i okultne obrede. Takav sinkretizam uvelike otežava misionarima rad jer se svakim danom moraju boriti s tom realnošću i naslijeđem koje ni kolonizatori (Španjolci), prvi evangelizatori, nisu mogli izmijeniti. Pa tako i danas, nakon više od 500 godina, žive u svojevrsnom ‘miksu’.

Nikako ne mogu zaboraviti dva događaja. Na jednoj mi je filijali pristupila djevojka koja mi reče kako ima jednu prijateljicu kojoj nije dobro i da joj je potrebna pomoć. Dovela ju je do crkve. Djevojčica je imala 13 godina. Očito potresena, prazna pogleda, skoro da i nije govorila. Počeli smo razgovarati i željela se ispovjediti. Kad je za­vršila ispovijed, ostali smo u molitvi i zahvaljiva­nju, no što smo više zahvaljivali, ona nije bila u stanju ponavljati riječi. Doznao sam da je ostav­ljena od roditelja te da su je zlostavljali susjedi koji su još povrh svega na nju bacili urok. Za mene je to bilo prvo svećeničko iskustvo takve boli i ranjenosti. Drugo iskustvo bilo je vidjeti prljavog izmučenog dječaka (12 godina) kojega je njegova sestra dovela u sakristiju moleći za pomoć. Tresao se i jecao, izgovarajući neke ri­ječi zamuckujući. Zlostavljan od školskih kolega doživio je odbačenost i šok. Roditelji su ga vodili liječnicima, psihijatrima, vračevima, krstili su ga u nadi da mu pomognu, ali ništa se nije mije­njalo. Nakon izvjesnog vremena provedenoga u razgovoru s fra Ivicom došao je u sakristiju sav nasmijan i miran, zagrlio me. E sad sam pak ja ostao u šoku. Pitao sam fra Ivicu što se dogodilo. Odgovorio mi je da mu je samo netko trebao reći da postoji Netko tko ga neizmjerno voli, a to je Isus. Te riječi bile su u tom trenutku dovoljne!

Moralna kriza

Misija u kojoj radi fra Ivica nije samo u eko­nomskoj, nego i u moralnoj krizi. Pronaći kuma za kumstvo kod krštenja ili krizme gotovo je ne­moguće. U jednoj sam zgodi prisustvovao susre­tu za roditelje djece koja se spremaju za krštenje. Od devetero djece ni jedno dijete nije rođeno u obitelji u kojoj su roditelji u civilnom, a kamoli u crkvenom braku. Naime, više od 80 % parova žive u (ovdje popularno rečeno) konkubinatu. Razlozi takva ponašanja različiti su, najčešći su to nezainteresiranost za brak, manjak do­kumentacije te slika društva koje ne promovira bračne vrijednosti. Nerijetko mladi rano stupaju u spolne odnose i iz tih veza rađaju se djeca koju odgajaju po jedan roditelj ili mladi roditelji jed­nostavno počnu živjeti zajedno bez sklapanja braka. Nakon n e k o l i k o godina suživota nije rijetkost da roditelji ostav­ljaju svoju djecu djedovima i bakama ili kumo­vima, a sami započinju novi život s drugim par­tnerima, često i izvan Bolivije. Nerijetko smo se susretali s činjenicom da ljudi i domaće životinje žive u istom prostoru, da djevojke postaju majke s četrnaest ili petnaest godina, da ljudi jednako vjeruju u moć svećenika i vrača.

Budući da je vrlo teško mijenjati loše navike odraslih ljudi, najviše truda misionari moraju ulagati u moralni i vjerski odgoj djece koja po­hađaju pripravu za sakramente. Nadaju se da će se ipak mladi naraštaj izdignuti iznad loših navi­ka svojih roditelja i društva zbog kojih mnogi od njih imaju već sada ranjena srca.

Porcijunkulski oprost

Pred sam kraj mojeg boravka u Mineru, a bližio se blagdan Gospe od Anđela i 800 obljet­nica Porcijunkulskog oprosta koji je sveti Fra­njo Asiški izmolio od pape za sve duše, braća kapucini organizirali su ispovijed za svu djecu i mlade. Tom prigodom kroz tri večeri ispovjedili smo 400-tinjak djece i mladih. Iskustvo je to ne­opisivo i nezaboravno, ali jedno je jasno: nigdje nam Bog nije tako blizu nego kad nam iskazuje svoje milosrđe.

S ovim mislima želim zaključiti ovo svoje putovanje. Jako je bitno da svi osjetimo kako smo od Boga voljeni, ljubljeni, jer jedino se takvi ugrađujemo u dobrobit zajednice. To je poziv misionara, mene svećenika, to je poziv svakoga od nas: biti svjedoci tolike ljubavi koju kao ljudi od Boga primamo, živjeti od nje i dijeliti je dru­gima.

I sada ona rečenica s početka – To malo srce od najranijih je dana naučilo misliti i na druge – odgovor je fra Ivice na jednu situaciju u kojoj je, dijeleći slatkiše dječici ispred crkve, naišao na dječaka koji u svojoj neimaštini vadi iz svog dže­pa sitniš kako bi kupio jedan bombon za svoju sestru. Neka i naša srca budu otvorena za ljubav prema bližnjima jer ako smo Crkva, onda nam nitko ne može biti dalek, već samo bliz. Dakle, i ovom listopadskom misijskom prigodom po­mozimo bližnjemu, ali i našim misijama i misi­onarima.

Saša Ilijić

Print Friendly, PDF & Email