Razgovor s kardinalom Vinkom Puljićem

Narod koji voli život ima budućnost

kard-vinko-puljic• KV – Koje poruke Godina milosrđa nudi svima nama a posebno napaće­nom narodu Bosne i Hercegovine, Vašoj, smijemo reći, ranjenoj   Cr­kvi?

Kardinal Puljić – Godina Milosrđa vri­jedi za sve nas ljude opterećene grijehom, otkriva nam da smo voljena bića. I daje nam spoznaju da i mi imamo snage opraštati jer Bog prašta nama. Kroz praštanje moramo znati, oslobađamo svoju nutrinu. Tek onaj tko je iskusio ljubav može istinski ljubiti. Za nas u Bosni i Hercegovini Godina milosrđa je ohrabrenje da ne posustanemo, nego da nam Božje Milosrđe bude izvor nove snage. Obnovili smo nakon ratnih pustošenja ve­ćinu crkvi, no puno je lakše obnoviti zgradu nego ljudsko srce! Cigla ne jauče!

  • KV – Recite nam koje su vam i ko­like životne i duhovne povezanosti sa Krčkom biskupijom?

Kardinal Puljić – Kad sam bio duhov­nik u Zadru, odlazio sam redovito u župe sjemeništaraca za čije sam se duše brinuo u zadarskom sjemeništu. Bilo je to osam­desetih godina prošlog stoljeća, i sjećam se da sam bio na Rabu, Krku, Cresu, Ilo­viku. A moj zadnji pohod krčkoj biskupiji prije ovoga današnjega bio je na ređenju biskupa Ivice. Želim reći da je ovo moj svojevrsni uzvratni pohod ovim ljudima i vjernicima ovdje, jer je zbor „Zvon“ iz Dobrinja bio u mom rodnom gradu Ba­njaluci, a također su pjevali i u sarajev­skoj katedrali.

Kršćani ne smiju izgubiti nadu!

  • KV – U današnjem metežu, u tolikim događanjima, izazovima, problemima što vidite kao poruku Duha, znaka vremena ovim ljudima, ovom naraštaju vjernika?

Kardinal Puljić – Kao osnovno, želim reći ono što stalno ponavlja papa Franjo: Mi kršćani ne smijemo izgubiti nadu! Da bi imali snage pred svim životnim izazovi­ma, moramo sami obnavljati tu nadu kroz ozbiljni duhovni život! Moramo pohađati svetu misu, ići na klanjanja, moliti kruni­cu, ići na ispovijed… Dodajem i da nema zdravog društva bez zdrave obitelji! Obi­telj je osnova. Narod koji voli život ima budućnost! Kad se poštuje prva zapovijed i iz ljubavi njeguje otvorenost životu, tada ima nade.

  • KV – Na ovaj Marijanski blagdan prigodno pitanje glasi – koju ulogu vidite Blažene Djevice Marije u na­šoj povijesti, narodnoj, osobnoj, Cr­kvenoj?

Kardinal Puljić – Odgovorit ću na slje­deći način: Naš narod ima tri glavna obi­lježja. Najprije, znak križa. To je duboka oznaka našeg identiteta, križ je uvijek go­vorio „da smo tu“. Zatim tu je uloga Bla­žene Djevice Marije. Mogu slobodno reći, što teži život, to veća ljubav prema Gospi. Pokora, ispovijed, zavjet Majci. Sve zajed­no u duši našeg naroda. Treće, valja ista­knuti vjernost Petru naših dana. Bez obzi­ra na iskušenja, naš je narod uvijek vjeran Svetom Ocu. Primjer mučenika, blaženog Alojzija Stepinca tu je nezaobilazan.

Zahvaljivati na Božjim darovima

  • KV – Imate li još nešto za reći našim čitateljima, ljudima naše biskupije i drugima? Što biste htjeli istaknuti?

Kardinal Puljić – Današnje vrijeme potrebno je ozdravljenja. Javno mnijenje mora ozdraviti jer boluje da se tako izra­zim, od „kuknjavitisa“. Potrebno je zahva­ljivati Bogu na ovom što imamo. Želim naglasiti da što čovjek više uživa u Božjim darovima, ima više volje za život!

Razgovarao: Zvonimir Badurina Dudić


Sjećanja na Sveticu

Nekoliko puta osobno sam susreo Majku Tereziju. U Zagrebu, Sara­jevu, Banjaluci zajedno sa o. Antom Gabrićem. Čovjek se zadivi ljuds­koj krhkosti i snažnom duhu kojim je govorila! Ne znam što je bilo jače: Riječ ili Duh Ljubavi koji je zračio iz nje! Prisjetimo se da je američki predsjednik Ronald Reagan rekao: Pred ovom ženom čovjek ne može biti pokvaren! Bila je heroj vjere i vjerskih načela! Dovoljno se prisjetiti da je beskompromisno, pa i pred svjetskim državnicima na skupštini Ujedinjen­ih naroda branila nerođene.

 

Jubilejsko slavlje

Sigurno će zauvijek u župskim i mjesnim povjesnicama ostati zapamćeno i zapisano da je slavlje Male Gospe jubilarne milosrd­ne 2016. godine predvodio u ovoj krčkoj župi kardinal vrhbosanski Vinko Puljić. Uz koncelebraciju petnaest svećenika,od toga dvojice koji su bili s njime u pratnji uputio je u nadahnutoj propovijedi temeljnu misao koja se može sažeti da se treba držati Božjeg zakona ukoliko se misli opstati. Sukus kar­dinalovih razmišljanja donosimo u razgo­voru na kojeg se kardinal ljubazno odazvao, a ovdje još samo ističemo da se pri kraju mise, nakon tradicionalne procesije, daru uzvratilo uzdarjem. Tako se župnik Ivan Brnić zahvalio kardinalu darom u ime župe, lijepim kaležom kojeg je predao sakristan Zlatan Manzoni, a zahvalu u ime pozivatelja i drugotnog domaćina KD “Ive Jelenović” – zbor “Zvon” i u ime mjesta i Mjesnog odbo­ra Polje izrekao je Ranko Pavačić te su djeca društva Moreno Magdić i Lana Mrakovčić darovala kardinalu košaricu domaćih otoč­nih proizvoda. Cvijeće kardinalu za rođen­dan je dala Silvana Radivoj, dok je dar u ime mjesta (slika Polja i Bašćanska ploča) predala obitelj Saftić. U ime općine uslijedi­la je zahvala načelnika Nevena Komadine, a darove – grb općine i suvenir otok Krk sa sopelama – dala su djeca iz KD Dominik Mance i Marina Magdić.

Priredili: Štefica i Ranko Pavačić, Zvonimir BD

Print Friendly, PDF & Email