Jesenski plenarni sastanak svećenika Krčke biskupije

Također treba ozbiljno ponuditi kršćanski program teen STAR za krizmanike i mlade, podučavati Bilingsovu metode za djevojke (PPO) kako bi naše mlade pripremili za odgovorno življenje spolnosti. Naglašena je i potreba sustavnog župskog vjeronauka od 1. do 8. razreda koji bi bio protkan molitvom, pratio liturgijsku godini i poticao kršćanski angažman u društvu. Predložen je i rad s roditeljima prvopričesnika i krizmanika baziran na mjesečnim susretima, po modelu sastanka prije nedjeljne mise, a nakon mise jednostavni Agape. Nužna je i bolja dvosmjerna komunikacija između župnika, župnih suradnika, vjeroučitelja, roditelja, kapelana, redovnika i redovnica te važnije stvari planirati i obavijestiti unaprijed. Zaključio je kako nam je potrebna žrtva vlastitog vremena, hrabrost i upornost a povrh svega ljubav u poniznosti.

Uslijedilo je predavanje vlč. dr. sc. Antona Tamaruta na temu: “Crkveno lice obitelji”. U uvodnom djelu naglasio je kako su Crkva i obitelj upućene jedna na drugu. Poslanje Crkve jest riječju Božjom objaviti obitelji njenu pravu bit, smisao i poslanje a sa druge strane obitelj obogaćuje Crkvu.

svecenicki sastanak (3)

Nadalje, Crkva je “kuća Božja” u kojoj živi “Božja obitelj” koja se pak sastoji od mnoštva manjih obitelji koje se od starine nazivaju “domaćim Crkvama (Ecclesia domestica). Kao što je s jedne strane opća Crkva u temelju domaće Crkve, jer se po sakramentima kršćanske inicijacije pokazuje kao Majka koja rađa svoju djecu, osigurava im i pruža život, milosti i zajedništvo vjere, a s druge strane, opća Crkva raste i obnavlja se zahvaljujući u prvom redu plodnom i kvalitetnom životnom zajedništvu domaće Crkve. U obitelji – domaćoj Crkvi – kako je istaknuto i u Relatio Synodi, sazrijeva prvo crkveno iskustvo zajedništva među osobama. U njoj se, po milosti, zrcali ostajstvo Presvetoga Trojstva. Dakle Crkva, pa i ona kućna – rađa se u sakramentima. “Obitelj je kolijevka i mjesto rasta Crkve”. Odnosno, obitelj je put Crkve.

U prvom djelu, Tamarut je istaknuo kako već u Djelima apostolskim i Pavlovim poslanicama vidimo kako je prva Crkva bila organizirana po kućama tj. domaćim Crkvama. One su bila potpora Pavlu na misijskim putovanjima. Obitelj je dakle prvotno i prirodno mjesto u kojoj se žive osnovne zadaće Crkve a to su: svjedočko naviještanje Božje riječi, slavljenje trojedinog Boga zajedničkom molitvom i kućnom liturgijom, te služenje u ljubavi. Sakrament ženidbe osposobljava ženidbene drugove da otajstvo jedinstva Krista i Crkve mogu plodno slaviti.

Drugi dio predavanja odnosio se na proročko dostojanstvo i poslanje obitelji u kojem je istaknuto kako se muž i žena trebaju međusobno podsjećati na konačan cilj i svrhu svojeg braka. Zadaća proroka je naviještanje, poučavanje i odgajanje. Djelovati proročki u bračnom savezu nipošto ne znači dijeliti lekcije, docirati i moralizirati, već znači neumornom ljubavlju štititi svoga bračnog druga od mogućih stranputica i zabluda i tako svjedočiti Kristovu zaručničku ljubav prema Crkvi. Proročka dimenzija također se očituje u odnosu između roditelja i djece u kojem će djeci biti posredovana slika Boga. Dok svoju učiteljsku i odgajateljsku službu u vjeri roditelji vrše najviše u razgovoru s djecom tako da im o Bogu govore o iz svog vlastitog iskustva. Djeca najčešće i nesvjesno prema svojim roditeljima vrše proročku službu tako što gdjekad neočekivano iznesu neku primjedbu ili zapažanje.

U trećem djelu bilo je govora o svećeničkom dostojanstvu i poslanju obitelji temeljeno na općem ili krsnom svećeništvu vjernika. Muž i žena ostvaruju svoje svećeničko zvanja tako što se posvećuju potpunim uzajamnim primanjem i darivanjem. U bračnom činu, kao činu potpuna predanja krije se duboki smisao za vrijednost križa. Također svećeničku službu roditelji vrše posebno tada kada svoju djecu usmjeravaju k Bogu ili kada blagoslivljaju svoju djecu.

Tema četvrtog djela ovog predavanja fokusirala se na kraljevsko dostojanstvo i poslanje obitelji. U Kristovom duhu kraljevsku službu promatramo kao služenje. Obitelj je mjesto u kojem je svatko prema dugome u prilici biti kralj, a da time ne pokaže svoju nadmoć, nego isključivo ljubav koja druge uzdiže. Prije svega, bračni drugovi se u intimnom zajedništvu trebaju osjećati kao kralj i kraljica u radosnom prihvaćanju. Roditelji vrše kraljevsku službu prema djeci požrtvovnom i iskrenom ljubavlju omogućujući im duhovni i tjelesni rast te potičući u njima samopoštovanje i samopouzdanje

Na kraju je vlč. Tamarut istaknuo kako je obitelji potrebna podrška šire crkvene zajednice koja se iskazuje kroz organizirani pastoral braka i obitelji, počevši od dalje do bliže priprave za brak, pa do praćenja mladih brakova i obitelji. Župni pastoral bi se obogatio biblijskim i obiteljskim grupama te sustavnim razlaganjem Katekizma Katoličke Crkve za odrasle. Također se naglasila važnost župskog vjeronauka. A kako bi mogli djelotvorno evangelizirati i izgrađivati kraljevstvo Božje u povijesti, Crkva i obitelj uvijek moraju ići zajedno.

Nakon predavača, uključili su se i svećenici i iznijeli razmišljanja o problematici i poteškoćama katoličkih obitelji i kulturoloških utjecaja na iste.

svecenicki sastanak (5)

Nakon rasprave, otac Biskup se osvrnuo na dekret o spominjanju sv. Josipa u kanonu mise i pridržavanju uputa Kongregacije za bogoštovlje o prikladnom načinu pružanja znaka mira tijekom mise. Također je potaknuo i svećenike da koriste centar „Oazu Kraljice mira“” i Pastoralni centar „Betaniju“.

Kratko je progovorio i Povjerenik za misije vlč. Tomislav Debelić, potičući svećenike na veću svijest o potrebama misija i mogućnosti angažiranja mladih koji su prošli seminar animatora za misije. Među ostalim, uputio je prijedlog da se za potrebe Papinskog misijskog Djela svetog djetinjstva izdvoji polovica ili barem trećina milostinje od blagdana Bogojavljanja.

svecenicki sastanak (1)

 

Print Friendly, PDF & Email