Biskup Petanjak sa novacima Južnoslavenske franjevačke konferencije

Novaci Južnoslavenske franjevačke konferencije svake se godine okupljaju na višednevnom susretu kojeg organizira jedna od provincija. Ovogodišnji domaćin bila je Zadarska provincija Sv. Jeronima koja je novake ugostila u samostanu na otoku Košljunu od 15. do 18. rujna. Na susretu su sudjelovali novaci s njihovim magistrima iz provincija: Bosne Srebrne-Livno (9 novaka), Albanska kustodija – Livno (3 novaka), hercegovačka provincija Uznesenja BDM – Humac (9 novaka), provincija Sv. Ćirila i Metoda – Trsat (11 novaka) i provincija sv. Jeronima – Trsat (jedan novak). Posljednjeg dana susreta novaci su slavili misu s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, koji ih je pohodio, i svojim odgojiteljima. Biskup je novake u propovijedi kao brat pozvao da s vjerom, ljubavlju i radosno služe Gospodinu i braći ljudima.

Susret s franjevackim novacima na Kosljunu

Print Friendly, PDF & Email