Čestitka mons. Ivice Petanjka novoimenovanom riječkom nadbiskupu koadjutoru mons. Mati Uziniću

Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj objavila je u srijedu, 4. studenog,  da je Sveti Otac Franjo imenovao mons. Matu Uzinića, dosadašnjeg dubrovačkog biskupa, riječkim nadbiskupom koadjutorom. 

Krčki biskup mons. Ivica Petanjak uputio je novoimenovanome nadbiskupu koadjutoru čestitku:


Krk, 4. studenog 2020.

Preuzvišeni novoimenovani nadbiskupe koadjutore!
Dragi brate Mate!

Vijest koja se već duže vrijeme očekivala došla je danas na spomendan svetog Karla Boromejskog, uzornog i svetog pastira, koji je u svoje vrijeme povukao hrabre poteze i bio pokretač duhovne obnove svoje velike nadbiskupije.

Vjerujemo da je Sveti Otac u Tebi prepoznao osobu koja će se mudro i evanđeoski hrabro uhvatiti u koštac s brojnim izazovima Tvoje nove nadbiskupije.

Neka mi bude dopušteno ovom prilikom povući još jednu crtu između svetog Karla i Tvoga imenovanja. Sveti je Karlo djelovao u vrijeme velike kuge, a Ti dolaziš usred ove pandemije koja sigurno nije dovela u pitanje samo tjelesno zdravlje ljudi nego će za sobom ostaviti i mnoge duhovne posljedice s kojima ćemo se kao pastiri Crkve morati suočiti.

Budući da si se kao dubrovački biskup već iskazao svojom razboritošću, uvjeren sam da riječka nadbiskupija u tebi dobiva dobrog i prokušanog nadbiskupa.

Neka Te na novoj etapi Tvoga pastirskog puta prati blagoslov Presvetog Trojstva i zaštita Presvete Bogorodice, kao i zagovor nebeskih zaštitnika svetog Vlaha i svetog Vida.

† Ivica Petanjak
krčki biskup


Mons. Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. godine u Dubravi, u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. U Dubravi je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Nakon obavezne vojne službe u trajanju od godinu dana (1986./1987.) na poluotoku Prevlaka, na Teološkom fakultetu u Splitu završava studij filozofije i teologije te postiže akademski stupanj bakalaureat 1993. godine. Zaređen je za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije 27. lipnja 1993. godine.

Tijekom tri godine obnašao je pastoralnu službu u župama Omić i Otrić-Struge. Godine 1996. nastavio je studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu, postigavši 2000. godine licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Po povratku u Split od 2000. do 2002. obnaša službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu i ujedno pastoralnog suradnika u župi Strožanac-Podstrana. Od 2001. rektor je Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Od 2002. godine član je Prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije, a od 2004. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja.

Dubrovačkim biskupom imenovan je na blagdan sv. Franje Saleškog 24. siječnja 2011. godine, a za biskupa je zaređen u dubrovačkoj katedrali na blagdan sv. Josipa 19. ožujka iste godine.

Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Matu Uzinića riječkim nadbiskupom koadjutorom, 4. studenog 2020. godine na spomendan sv. Karla Boromejskog.

Print Friendly, PDF & Email