Crkva i svijet medija

Predstavljena knjiga dr. sc. Jerka Valkovića: “Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva”

Knjiga je objavljena povodom 47. Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, koji je Crkva obilježila 7. uskrsne nedjelje (12. svibnja), a o njoj su govorili dr. sc. Krunoslav Novak, viši asistent na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, Stjepan Pogačić, v. d. direktora Glasa Koncila te autor.
Predstavljajući sadržaj knjige, dr. Krunoslav Novak je kazao kako knjiga sadrži mnoštvo informacija i detalja o svijetu medija u pojedinim društveno-povijesnim okolnostima, koje će svakog čitatelja, koji se imalo zanima za područje komunikacija, obogatiti pojedinim crticama, koje gotovo enciklopedijski pristupaju određenim sadržajima. Dr. Novak je istaknuo kako u našoj literaturi ta knjiga popunjava prostor koji dosada nije na ovako sustavan način obrađen te će mnogim novim istraživanjima biti dobra polazišna točka. Čini se da ta knjiga, budući je objavljena u Glasu Koncila, nastavio je dr. Novak, time daje još jednu poruku koja proizlazi iz njezinog sadržaja, a na svoj način daje glas Koncila ili odjeke Koncila u konkretnu djelovanju Crkve na području medija i komunikacije, a čiji je dekret o sredstvima društvenih komunikacija “Inter mirifica” donesen 1963., to jest prije 50 godina. Autor dr. Jerko Valković zahvalio je Glasu Koncila te svima koji su pridonijeli nastanku knjige te predstavljajući knjigu kazao: “Ako bi jednom riječju trebalo okarakterizirati dvije stvarnosti: svijet medija i Crkvu te njezino komunikacijsko djelovanje, onda mislim da bi ta riječ bila suživot. Suživot u svemu onome značenju koje ono obuhvaća: a suživot poznaje trenutke suradnje koja je uspješna, ali i trenutke nerazumijevanja, određenih sukoba, propitivanja.”
Jerko Valković je rođen 1965., u Krku. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 1992. Nakon prve pastoralne službe kapelana u Cresu, započinje specijalizaciju iz znanosti društvenih komunikacija na Papinskom učilištu “Salesiana” u Rimu, koju zaključuje magisterijem 1998. Poslijediplomski studij iz moralne teologije započinje na Visokom institutu za moralnu teologiju “Academia Alphonsiana”, Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu, na kojem 1999. magistrira i 2003. doktorira. Ujesen 2003. počinje predavati na Teologiji u Rijeci Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Također predaje i na Visokoj teološko-katehetskoj školi Zadru, a od akad. god. 2012./2013. i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Predaje kolegije iz moralne teologije, socijalnog nauka Crkve i komunikacijskih znanosti.
IZ RECENZIJA
Važnost knjige dr. Jerka Valkovića “Crkva i svijet medija. Mogućnost susreta i različitost perspektiva” ima dva temeljna razloga. Prvi razlog je sama problematika kojom se knjiga bavi, jer su mnogi elementi današnjeg odnosa Crkve prema medijima u Hrvatskoj još prilično nepoznati, a to pogotovo vrijedi za povijesni prikaz odnosa Crkve i medija. Drugi je razlog trenutak u kojem je ova knjiga ugledala svjetlo dana. Naime u Hrvatskoj postoji bogatstvo medija, čak i crkvenih medija, od župnih i biskupijskih listova, do televizijskih i radijskih programa. Međutim nedovoljno je razvijena kultura medijskog komuniciranja, neznatan broj novinara stekao je primjerenu naobrazbu, mnogi su u svijet medija ušli snagom jednoga senzacionalističkog teksta. Stoga ova knjiga može biti važan segment u današnjoj izobrazbi novinara u svim medijima, pogotovo onima koji promiču kršćanski svjetonazor. (Josip Grbac, profesor na Teologiji u Rijeci KBF-a u Zagrebu)
Posebno valja istaknuti tri vrijednosti Valkovićeva rada: on ponajprije razbija stereotipe o Crkvi, (medijskoj) tehnologiji i medijima, a s druge strane, afirmirajući pozitivnu vrijednost medija u kontekstu poslanja Crkve, iznosi jasne granice otajstva vjere s obzirom na njihovo medijsko predstavljanje i pojavljivanje. K tomu daje jasne vrijednosne i metodološke kriterije inkulturacije vjere u svijet medija i medijske dominacije zbiljom.(Ivica Šola, voditelj Katedre za medijsku kulturu na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku)

Print Friendly, PDF & Email