Djeca Krčke biskupije poslala preko 800 darova u Sisak za vršnjake u potrebi

Djeca iz osnovnih škola s otoka Krka, Cresa, Lošinja i Raba pripremila su 823 paketa za učenike Osnovne škole „22. lipnja“ i Osnovne škole „Ivan Kukuljević“ u Sisku.

Humanitarna akcija dobila je naziv „Djeca i mladi Krčke biskupije po rukama sv. Kvirina djeci i mladima Sisačke biskupije“ jer je Sveti Kvirin zaštitnik Krčke i Sisačke biskupije, a provodila se u organizaciji Katehetskog ureda Krčke biskupije i u dogovoru sa svim vjeroučiteljima naše biskupije.

Akcijom se željelo učiniti djelo ljubavi prema djeci u potresom pogođenim krajevima, te potaknuti djecu i mlade na našim otocima na plemenitost i suosjećanje prema vršnjacima u potrebi. Djeca su pripremila dar za nepoznatog vršnjaka, te u kutiju stavili i svoju prigodnu poruku, pismo podrške.

Vjeroučitelji Krčke biskupije koordinirali su akciju u razredima u kojima predaju vjeronauk, a brigu oko preuzimanja darova po školama te dostavu u Sisačke škole preuzeo je Caritas Biskupije Krk. Djeca su kreativno zapakirala svoje darove te pomagala u njihovom ukrcavanju u kombi i očita je bila njihova posebna radost. Organizatori akcije zajedno s djecom koja su pripremala darove vjeruju da će se njihova radost i zadovoljstvo preliti i na njihove vršnjake koji će primiti darove. U ime Katehetskog ureda i Caritasa Krčke biskupije prenosimo zahvalu svim učenicima i vjeroučiteljima, školama i roditeljima kao i volonterima koji su pomagali u dostavi darova.

Print Friendly, PDF & Email