Jesenski plenarni sastanak svećenika Krčke biskupije

Jesenski plenarni sastanak svećenika Krčke biskupije održao se u srijedu 28. listopada 2015. u Krku. Uz krčkog biskupa mons. Ivicu Petanjka te umirovljenog biskupa mons. Valtera Župana sudjelovala su sedamdesetorica svećenika i redovnika te bogoslovi Krčke biskupije.

Susret je započeo pokorničkim bogoslužjem u krčkoj katedrali koje je predvodio fra Anton Badurina, gvardijan samostana trećoredaca u Krku.
Radni dio susreta odvijao se u dvorani Biskupskog Dvora a moderirao ga je preč. Franjo Velčić, kancelar biskupije. Nakon molitve, uvodnim pozdravom obratio se biskup Petanjak. Predstavio je naglaske za pastoralnu Godinu milosrđa koja je pred nama. Sukladno želji Pape da Božje milosrđe dođe do svih, biskup Petanjak predložio je da se Sveta Vrata otvore osim u Krčkoj katedrali i u ex-katedralama u Osoru i Rabu te u Svetištu Majke Božje Goričke. Također, predložio je i organiziranje jednodnevnog biskupijskog hodočašća u Zagreb, u župu Dubrava, gdje će relikvije sv. Leopolda biti izložene od 13. do 18. travnja 2016. Također, zaživio bi i prijedlog pape Franje o svećenicima kao misionarima milosrđa. Oni bi imali zadatak da kroz ovu godinu pođu po župama naše biskupije i konkretno govore o milosrđu, da organiziraju pokornička slavlja i ispovijedi, pohode bolesnike, okupljaju mlade i djecu, pokucaju na vrata staračkih domova… kako bi milosrđe Božje došlo i do najpotrebnijih i najugroženijih. Jednako tako naglasio je još veću potrebu slavljenja sakramenta pomirenja. Predložio je da se u svim župama, kroz cijelu Godinu jasno istaknu dani i sati kada će svećenik biti na raspolaganju za ispovijed.

Nakon biskupovog uvodnog govora uslijedila su tri izlaganja.

Najprije je na temu motu proprija pape Franje Mitis Iudex Dominus Iesus izlagao mons. dr. Slavko Zec, generalni vikar. Predstavivši ukratko trodijelnu strukturu samog dokumenta o reformi kanonskog postupka za parnice proglašenja ništavnosti ženidbe (uvodni dio – odredbeni dio – način postupanja), izlagač je istaknuo tri najvažnije novosti u parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe u odnosu na dosadašnji zakon (kann. 1671-1691).
Prva se novost odnosi na sastav crkvenih ženidbenih sudova i s tim u svezi nova zakonska mogućnost da „sudskom vijeću mora predsjedati sudac klerik, a ostali suci mogu biti i laici“ (kan. 1673, § 3). Druga se zakonska novost odnosi na ukidanje dvostruke jednake presude o ništavosti ženidbe, temeljem čega „presuda kojom je prvi put ženidba proglašena ništavom postaje izvršna nakon isteka rokova“ za priziv (kan. 1679). Treća velika novost odnosi se na uvođenje skraćenog postupka pred biskupom, tzv. „processus brevior“ (kann. 1683-1687). Riječ je naime o novom postupku čija je svrha da se ubrza postupak za proglašenje ništavosti ženidbe u okolnostima osobito jasnih argumenata u prilog ništavosti, a presudu u tom slučaju donosi sam dijecezanski biskup.
Mons. Zec zaključio je predstavljanje motu proprija Mitis Iudex Dominus Iesus navodeći što je o tom novom zakonu navedeno u Završnom izvješću (Relatio finalis), br. 82, netom završene Biskupske sinode. Sinodski oci izrazili su naime očekivanje da će nove odredbe pojednostaviti i ubrzati postupke za proglašenje ništavosti ženidbe, za što će biti potrebno pripremiti i dostatno kvalificirano osoblje koje će u okviru obiteljskog pastorala biti osposobljeno za savjetodavnu službu i pretparnični postupak u vidu pokretanja parnice za proglašenje ništavosti ženidbe.

U drugom izlaganju vlč. Zvonimir Badurina Dudić osvrnuo se na pastoralne događaje u Godini posvećenog života. Izložio je općecrkveni i nacionalni hodogram. Istaknuo je zatim do sada učinjene korake: molitveno bdijenje 24. siječnja 2015. godine u samostanu sestara benediktinki u Krku, kao svojevrsno otvaranje Godine u našoj biskupiji, prigodno pismo biskupa Valtera Župana o Godini posvećenog života, slavlje Dana posvećenog života na Svijećnicu 2015, Nacionalni susret redovnika i redovnica održan 14. ožujka 2015. u Mariji Bistrici (na kojem su sudjelovali i redovnici i redovnice te laici koji pripadaju svjetovnim redovima i simpatizeri redovništva iz naše biskupije) te redovnički dan u Rijeci 12. rujna. Ovogodišnje Biskupijsko hodočašće na Trsat također je bilo obilježeno aktivnim sudjelovanjem redovnika i redovnica u svečanom bogoslužju. Vlč. Badurina Dudić najavio je održavanje susreta redovnika i redovnica na trima pastoralnim područjima Krčke biskupije: na otoku Rabu kod sestara benediktinki 23. studenog, za otok Krk 14. prosinca, na Dan sluge Božjeg Antuna Mahnića, a za otoke Cres i Lošinj u Cresu kod sestara benediktinki u siječnju 2016. godine. Završetak Godine posvećenog života bit će na Svijećnicu 2016. godine.

U trećem izlaganju vlč. Marin Hendrih, župnik u Banjolu, predstavio je i istaknuo glavne naglaske bule pape Franje Lice milosrđa. Milosrđe – najviši čin kojim nam Bog ide u susret, temeljni je zakon koji prebiva u srcu svake osobe, kada gleda iskrenim očima svoga brata kojega susreće na svome putu. Ono je put koji povezuje Boga i čovjeka jer otvara srce nadi da smo ljubljeni unatoč svojoj grešnosti. Vlč. Hendrih istaknuo je i neke od praktičnih smjernica Bule: intenzivnije slušati Riječi Božje i otkrivati važnosti šutnje; poduzeti, prema vlastitim mogućnostima, hodočašće koje će simbolizirati naš životni put prema milosrđu a pretpostavlja naše obraćenje (Isus na tom daje etape: Ne sudite i nećete biti suđeni; Opraštajte i oprostiti će vam se; Dajte i dat će vam se); otvoriti srce prema onima koji žive na najudaljenijim životnim periferijama i činiti tjelesna i duhovna djela milosrđa; živjeti proglas iz Nazareta: ‘blagovjesnikom biti siromasima, vid slijepima, proglasiti oslobođenje…; u korizmeno vrijeme intenzivnije živjeti milosrđe; razmatrati svetopisamske tekstove koji pomažu otkriti Očevo milosrdno lice; uz IV. korizmenu nedjelju pokrenuti Inicijativu “24 sata za Gospodina” te je provesti u svakoj biskupiji i staviti u centar sakrament pomirenja.        

Nakon ova tri izlaganja preč. Franjo Velčić, moderator sastanka, otvorio je raspravu na iznesene teme s posebnim naglaskom na Godinu milosrđa u vidu stvaranja pastoralnog plana. Odlučeno je da će se Sveta vrata otvarati na III. nedjelju došašća u slijedećim crkvama: katedrali u Krku, ex-katedralama u Osoru i Rabu te u Svetištu Majke Božje Goričke. Budući da iz Vatikana još nisu stigle detaljnije smjernice oko održavanja Godine milosrđa, čim iste pristignu moći će se bolje osmisliti spomenute događaje.

Nakon rasprave, biskup Petanjak predstavio je nove povjerenike: vlč. Božidara Volarića za pastoral misija, vlč. Ranka Papića za pastoral duhovnih zvanja te vlč. Marina Hendriha za pastoral mladih. Na poseban način zahvalio se vlč. Tomislavu Debeliću, dosadašnjem povjereniku za misije koji je još dekretom biskupa Karmela Zazinovića ovo Povjerenstvo aktivno vodio sve do danas. Svaki je od novih povjerenika kratko progovorio o nadolazećim pastoralnim aktivnostima.

Vlč. Saša Ilijić, postulator u procesu za proglašenje svetim sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića izvjestio je o trogodišnjem radu postulature te pozvao sve da sudjeluju na svetoj misi uz obljetnicu smrti sluge Božjega 14. prosinca o.g. a koju će predvoditi mons. Jurij Bizjak, koparski biskup.

Predstavljena je i mogućnost sistematskog pregleda za svećenike, redovnike, redovnice i bogoslove. Svi prisutni svećenici pozitivno su prihvatili ovu ponudu.

Tekst: S. Ilijić, I. Žužić
Fotografije: S. Malović

Print Friendly, PDF & Email