Krčki biskup mons. Valter Župan zaredio za đakone Filipa Šabalju i Franka Markulića

Ne izabraste vi mene, nego sam ja vas sebi izabrao i odredio da idete i rod donosite

Na blagdan Bezgrešnog začeća Bla­žene Djevice Marije, 8. prosinca, u župnoj crkvi sv. Apolinara u Dubaš­nici-Malinskoj krčki biskup mons. Valter Župan zaredio je za đakone Filipa Šabalju i Franka Markulića. Ministranti, bogoslovi, četrdesetak svećenika, kandidati za đakonat i o. biskup u svečanoj su procesiji ušli u du­bašljansku župnu crkvu ispunjenu domaćim vjernicima koji su došli podržati svog sužu­pljanina Filipa, kao i hodočasnicima s otoka Raba odakle je Franko.

Na početku je sve okupljene pozdravio mjesni župnik Marin Dašek, a obred ređenja i pojedine njegove dijelove prethodno je obja­snio bogoslov Anton Budinić. Podsjetio je da je đakonat služba koja prethodi svećeničkom ređenju i da se podjeljuje biskupovim pola­ganjem ruku i posvetnom molitvom. Služba đakonata je služba služenja u Crkvi, te đakon sakramentalnom milošću služi Božjem naro­du u službi liturgije, riječi i ljubavi, u zajed­ništvu s biskupom i njegovim prezbiterijem. To znači da je zadaća đakona da poslužuje u svetom slavlju, navješćuje evanđelje i tumači ga u homiliji i katehezama, može podjeljivati sakramenat krštenja, dijeliti pričest, prisu­stvovati ženidbi u ime Crkve, nositi popud­binu umirućima, te presjedati obredu spro­voda. Ređenje nas uvijek uvodi u otajstvo Božjeg plana s ljudima i podsjeća na Isusove riječi: Ne izabraste vi mene, nego sam ja vas sebi izabrao i odredio da idete i rod donosite, rekao je Budinić.

Nakon evanđelja je generalni vikar mons. dr. Slavko Zec biskupu potvrdio da su kandi­dati za ređenje dostojni primiti red đakonata.

U propovijedi je biskup Župan obrazložio misna čitanja naglasivši da svaki čovjek u svom srcu čuje Božji poziv „Adame, čovječe, gdje si?“ kad se prepusti nepravdi, izdaji ili zloći. „Sve je to posljedica odluke da Bogu ne dajemo nikakvu važnost, posljedica grijeha. Tu se kidaju svi odnosi. Nakon Božjeg upita Adam krivi Evu, Eva krivi zmiju, svi su kri­vi, ali svatko prebacuje krivnju na drugoga.

To je situacija prokletstva“, rekao je biskup Župan i prisjetio se riječi velikog milanskog kardinala Martinija koji je jednom prilikom izjavio da je današnji čovjek prokleto neza­dovoljan sam sa sobom. „Kada slušamo kako od vrha do najmanjeg čovjeka u svim struk­turama ima baš svega, tada se imamo pravo pitati nismo li mi u tom stanju prokletstva i nezadovoljstva? Mi smo pozvani na dijalog, na ljubavni odnos s Bogom, ali od tog doga­đaja u zemaljskom raju ima u nama nešto mračno, buntovno, što nas navodi da odbaci­mo to prijateljevanje s Bogom. Mi nestajemo, tvrdimo da imamo pravo na nestajanje, na ubijanje, na smrt, imamo pravo na rastave,“ rekao je biskup Župan i obrazložio zašto je na tako lijepi blagdan Bezgrešne, povodom tako radosnog događaja za cijelu biskupiju kao što je đakonsko ređenje, započeo s tako mračnim mislima: „Zato što tako ne mora biti! Mi smo se nažalost za to opredijelili, ali tako ne mora biti. Drugo nam čitanje iz Pavlovog pisma Efežanima crta veličanstvenu sliku – Bog nas je blagoslovio svakim blagoslovom! Zar je po­trebno da se tako nisko spuštamo kad nam je dan poziv u nebesima, u Kristu? Pavao Efežanima prikazuje čovjeka koji je potpuno drugačiji od prestrašenog čovjeka iz Knjige Postanka. To je blagoslovljen čovjek, dapače pun blagoslova, potpuno promijenjen!“

Na kraju svoje propovijedi biskup Župan se obratio ređenicima: „Dragi ređenici, đa­konat vam daje službu naviještanja Božje riječi, Božjeg plana spasenja. Neumorno pro­glašujte ovu Božju viziju. Nemojte to činiti samo ispraznim riječima, svjedočite svojim stavom, svojim životom. Budite propovjed­nici, ali nadasve budite svjedoci onoga što ćete govoriti i naviještati. Slabi ste ljudi kao i svi mi, griješni, ali Božje je milosrđe tu zato da vam pomogne, da vam oprašta. Molite, budite duhovni ljudi i svjedočite svojim živo­tom. Budite poput Isusa milosrdni sa svakim, neumoljivi protiv zla. Spremajte propovijedi koje moraju biti kristalno jasne i ne gledajte hoćete li kome ugoditi ili nećete. Kristu Bogu i istini ugađajte!“

Kandidati za đakonat odluku da će dostoj­no vršiti svoju novu službu javno su potvrdili pred vjerničkom zajednicom te obećali svom biskupu i njegovim nasljednicima poštovanje i poslušnost. Polaganjem biskupovih ruku i molitvom ređenja primili su red đakonata na­kon čega su uz pomoć svojih župnika Marina Dašeka i Ivana Katunara stavili štolu i obukli dalmatiku. Odjeveni u đakonsko ruho primili su od biskupa evanđelistar i izmijenili s njim cjelov mira čime je zaključen obred ređenja i misa je nastavljena uobičajenim redom.

Na kraju euharistijskog slavlja novim đa­konima Krčke biskupije i biskupu Županu u ime svih župljana čestitala je s. Monika Ikić te su im predani buketi cvijeća, a druženje i čašćenje nastavilo se i nakon mise na prosto­ru oko crkve.

Walter Salković


Filip Šabalja
rođen je 16. rujna 1983. godine u Zagrebu u obitelji Filipa i pok. Edite. Ima sestru Katarinu i brata Tomisla­va, a u Dubašnici je završio osnovnoš­kolsko obrazovanje. Pohađao je sred­nju elektrotehničku školu u Rijeci – smjer računalstvo te potom upisao studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a zatim upisuje studij informatike na zagrebačkom veleučilištu na kojem je diplomirao 2008. godine.

Kratko vrijeme radio je u GP Krku, no donosi odluku i odgovara na Bož­ji poziv te 2009. godine ulazi u bo­goslovno sjemenište Ivan Pavao II. i upisuje Teološko filozofski studij u Rijeci. Diplomirao je ove godine. Sada je na službi uz biskupa u Bi­skupskom ordinarijatu u Krku.

Franko Markulić
rođen je 29. lipnja 1990. u Rijeci od oca Josipa i majke Mire. Ima bra­ta Nerea. Osnovnu školu započinje u Barbatu na Rabu, a završava u gradu Rabu. Nakon toga upisuje opću gi­mnaziju „Markantuna de Dominisa“ u Rabu gdje maturira 2009. godine. Zatim ulazi u bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II. i upisuje Teološko filo­zofski studij u Rijeci. Diplomirao je u rujnu 2014. godine. Sada je na službi u župi Dubašnica.

Print Friendly, PDF & Email