Misa zahvalnica u Krčkoj katedrali

U ponedjeljak, 31. prosinca 2018, na Staru Godinu, mons. Ivica Petanjak predvodio je u krčkoj katedrali svetu misu zahvalnicu.

U propovijedi je istaknuo kako bismo upravo u ovaj dan uistinu trebali zahvaliti Bogu za sve što nam je dano, ali i kako je čovjeku današnjice to tako teško učiniti jer se odmah okreće na sutra, na novi početak, na iščekivanje onog novog i naravno sve boljeg, pa i onda kada ima toliko toga da bude zadovoljan, sretan i zahvalan.

Ono što čovjek zaboravlja jest da nema novoga ako se robuje starim navikama i načinu života. Novi početak pretpostavlja zaokret, novog, tj. obraćenog čovjeka, a taj se očito ne rađa u jednoj noći.

Oslanjajući se na pročitano Ivanovo evanđelje biskup kaže: „Za Ivana je vrijeme ono u kojem se događa i ostvaruje spasenje. Vrijeme nam Bog daruje kako bismo upoznali sami sebe i kao bismo upoznali Božju prisutnost među nama i s nama. Zato to vrijeme postaje povijest spasenja. Vrijeme ne odgovara našem način razmišljanja: „samo da prođe ovaj dan“, kao da će sutrašnji donijeti rješenje sam od sebe. Za Boga je svaki dan i svako vrijeme važno, a najvažniji mu je današnji dan i u današnjem danu najvažniji mu je sadašnji trenutak, jer je ovaj trenutak i ovaj čas jedino vrijeme kojemu sam ja gospodar. Ničemu drugome što će se dogoditi ja nisam gospodar tako kao što sam sada ovom času. Za Boga nema važnijeg časa od ovog sada i nema izgubljenog ni praznog ni beskorisnog vremena.

Zato smo pozvani Bogu izreći hvala za svaki trenutak, za svaki dan i čas u godini koja je na izmaku. Pjevati Tebe Boga hvalimo (Te Deum) i da tom mu pjesmom priznti da je on Gospodar vremena i povijesti, i zamoliti ga da na isti način bude gospodar i naše osobne povijesti. Da je obasja svjetlošću koja s neba dolazi, a to je Isus Krist, u kojemu svaki čovjek ima život i dosiže puninu života i spasenja.“

 

Print Friendly, PDF & Email