Objavljena doktorska disertacija krčkog biskupa Ivice Petanjka u prijevodu na hrvatski jezik

Ovih je dana iz tiska izašla vrijedna znanstvena autorska monografija “Mihael Anđeo Božidarević iz Dubrovnika OFMCap.” koja po prvi put iznosi na vidjelo život i rad dubrovačkog franjevca kapucina, koji je na prijelazu 17. u 18. stoljeće djelovao na razini visokih struktura Katoličke Crkve u Europi.

Riječ je o prijevodu na hrvatski jezik doktorskog rada krčkog biskupa mons. dr. Ivice Petanjka OFMCap, izvorno napisanoga na talijanskom jeziku. Teza je obranjena 2002. na Fakultetu crkvene povijesti Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu, ali dosad nije bila objavljena na talijanskom ili na nekom drugom jeziku.

Osoba o. Mihaela Anđela Božidarevića nije nepoznata u Hrvatskoj, ali dosad o njemu nije postojala studija čije bi prosudbe bile iznesene na znanstveno utemeljen način. U knjizi upoznajemo Božidarevića kao istaknutog propovjednika, upravitelja i diplomata u europskim okvirima.Knjiga će pobuditi zanimanje i onih koji proučavaju hrvatsku povijest u doba baroka, odnosno katoličke obnove. Usmjerena je ne samo povjesničarima nego i onima koje zanima religiozna prošlost. Važna je posebice za povijest Dubrovačke Republike i njezine diplomacije.

Autor argumentirano i sustavno analizira postavljenu temu te pritom vrlo iscrpno koristi primarne i sekundarne izvore. Studija je rezultat rada na arhivskom gradivu, a posebno se ističu kapucinski provincijski arhivi (u Italiji, Austriji i drugdje) i Vatikanski apostolski arhiv.

Ova studija nudi smjernice i za daljnja istraživanja budućim povjesničarima. Njezin znanstveni doprinos proizlazi ne samo iz vijesti bitnih za kapucinski red nego je i u tome da s obzirom na Božidarevićeve kontakte diljem Europe s tada vladajućim dinastijama (da spomenemo samo Bourbonce i Habsburge) iznosi na vidjelo vijesti relevantne i za hrvatsku svjetovnu povjesnicu.

Ova znanstvena monografija daje vrijedan doprinos poznavanju jednoga od istaknutijih imena kapucinske povjesnice u nas.

Knjigu u zajedničkoj suradnji izdaju Kršćanska sadašnjost i Hrvatska kapucinska provincija pod nebeskom zaštitom sv. Leopolda Bogdana Mandića.

(Preuzeto sa: ika.hkm.hr)

Print Friendly, PDF & Email