Podlistak za žene: Utisci s hodočašća u Zagreb

Prepusti Gospodinu putove svoje i On će sve voditi

Tom rečenicom mogu najbolje sažeti moje prvo hodočašće na grob Marici Stan­ković u srijedu, 8. listopada 2014. Prijate­ljica me je prijavila. Ona je to prihvatila na poticaj svoje prijateljice koja je imala žarku želju otići prvi put. Tako se naš svemogući Bog koristi ljudima. On nas uvijek iznova pretječe u svojoj ljubavi i uvijek čini prve korake prema nama.

U mom životu, svećenici su uvijek bili bli­zu kroz radost odrastanja, vremena bolesti, na putu obraćenja i sve većeg otvaranja svo­ga života i srca Gospodinu. Moje poštovanje i zahvalnost prema svećenicima tako je go­dinama raslo i sazrijevalo. Bila sam svjesna i činjenice njihovog poslanja. Samo po njiho­vim posvećenim rukama mogu dobiti odrje­šenje od grijeha i u svoje srce i tijelo živoga Isusa. Možemo ih slikovito usporediti s lati­cama ruža posutih na naše životne putove. Podijeljena radost je veća, bol manja, mir i ohrabrenje ponovno zadobiveni.

Noć prije puta bila je kratka, ali dovoljna za odmor i jedan san koji me je razveselio. Slike i značenje tog sna još mi nisu potpuno jasne, ali znam po iskustvu da ću za vrijeme koje dolazi dobiti potpuniju sliku. Ustala sam i osjećala pjesmu u svojoj nutrini. Sret­na sam i radosna vozila prema Krku. Veseli žamor u autobusu je utihnuo. Upoznavale smo se s apostolatom duhovnog majčinstva, životom službenice Božje Marice Stanković i programom našeg puta. Svaka se žena mo­gla prisjetiti događaja iz svog života kada je prelazila granice svojih psihofizičkih moguć­nosti u nošenju svoje obitelji, trpljenju i bo­lesti… Suze su mi se kotrljale jedna za dru­gom, ali bila sam mirna, jako mirna i nekako ponosna… Znam da samo preko boli može­mo sazrijevati u pravoj, istinskoj ljubavi. Po­gledom i nasljedovanjem Isusa na križu koji nam je pokazao put stiže se istinskoj sreći, ljubavi i miru. Zadovoljstvo i mir stiže nakon teže dionice puta.

Otac biskup uputio nam je riječi ohrabre­nja i poticaja za tihi rad, molitve i nošenje svojih obitelji za ostvarenje nas samih, obi­telji i Crkve.

Molili smo žalosna otajstva krunice. Predivno. Naš razum, duša, duh, punili su se slikama. Maslinski vrt, Isus koji se znoji krvavim znojem. Zna što ga čeka, zato je to i teže. Biti nevino osuđen i ostati miran. Nje­govi učenici su pozaspali, osjećaj da si sam… I Marica Stanković nevina je osuđena i pet godina proživjela u KPD Požega. I mi zna­mo što znači biti nevino osuđen, oklevetan. Poznata nam je ta bol, ali moramo krenuti dalje na put praštanja. To je jedini put koji nas izgrađuje i donosi mir.

Hvala ti, Gospodine, za sve ovo proživ­ljeno. To je bio samo početak našeg puta i duhovnog bogaćenja. Imat ćemo vremena za pohranu u našim srcima, prebiranje i sje­ćanje.

Ivanka, Punat

 Već šest godina zaredom hodočastim na­šoj službenici Božjoj Marici Stanković u Za­greb na dan njezinog preminuća. Iz godine u godinu ima nas sve više i više, znamo tko nas zove i potiče…

Po drugi put kroz ove godine bio je s nama otac biskup, a sudjelovali i naši svećenici…

Ove godine posjetili smo prvo kuću na Hrastovcu gdje je sestra Marica preminula, zatim Mirogoj – ovozemno počivalište, pa kao obično njezine Suradnice na Ksaveru. Stigli smo i do remetske Gospe, a na kraju, kao vrhunac, sv. misa u Katedrali gdje smo se ujedinili sa svim štovateljima s. Marice pridošlih s raznih strana. U slobodnom vre­menu, više nas je pohodilo Gospu od Kame­nitih vrata.

U tišini svoje kuće sada u srcu razabirem ovaj lijepi, milosni dan koji je bio i vreme­nom – suncem obasjan.

Povjeravajmo se i dalje, kroz cijelu godi­nu našoj službenici sestri Marici, jer ona je kod Gospodina u kojega je vjerovala svom dušom i životom, želeći da mlade i sve nas, osnaži na putu ovozemnog hodočašća.

Marinka, Vrbnik

Print Friendly, PDF & Email