Vjera i Svjetlo o. Krka na Međunarodnom susretu invalida

Od 23. do 26. listopada 2014. župa Međugorje bila je domaćin 3. Me­đunarodnog susreta za osobe s invaliditetom pod geslom: „U Marijinoj školi”. Hodočašće je okupilo više od 1300 sudionika, najviše njih iz Hrvatske, potom iz Slovačke, Slovenije, Ukrajine, Litve, Italije i SAD-a. Hodočašće je organizirala udruga „Susret“ iz Čitluka, u suradnji sa Župnim uredom i „Majčinim selom“.

Na tom je susretu u velikom broju bila zastupljena zajednica Vjere i Svjetla koja okuplja osobe s posebnim potrebama, njihove roditelje i prijatelje, a koja u Hr­vatskoj djeluje već više od 20 godina. Po prvi put sudjelovala je i zajednica Vjere i Svjetla otoka Krka „Sveti Nikola“, sa četr­desetak što članova naše zajednice što pri­druženih prijatelja zajednice. Predvodio nas je naš duhovnik o. Damjan Šešelja, franjevac trećoredac iz Krka.

Prvo što nas je dojmilo, kada smo stigli u Međugorje, bila je velikodušnost među­gorskih župljana koji su svim sudionicima ovog hodočašća otvorili vrata svojih domo­va i pansiona i pružili im besplatan smje­štaj i hranu. Naši domaćini Ana i Marinko Zovko učinili su sve kako bi se osjećali, premalo je reći, kao kod kuće. Uz obilne, raznovrsne i tople obroke, udoban smještaj i njihovu brigu da se uvijek prilagode na­šem programu, poželjeli smo produžiti naš boravak.

Susret invalida, bogat raznovrsnim sa­držajem, počeo je u četvrtak 23. listopada večernjom svetom misom, koju je na vanj­skom oltaru crkve sv. Jakova predslavio fra Josip Vlašić župnik župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Sljedećeg dana bilo je predstav­ljanje zajednica sudionika hodočašća ispre­pleteno pjesmom, a naša se zajednica pred­stavila zajedno s ostalim zajednicama Vjere i Svjetla. Program su dalje sačinjavale ra zne radionice (glazbene, sportske), preda­vanja i naravno bogat i raznovrstan moli­tveni sadržaj. Svi su se naši članovi trudili provesti što više vremena u molitvi pa smo uz redovno sudjelovanje na euharistijskim slavljima, sudjelovali i na Križnom putu na Križevcu, Križnom putu za invalide ispred vanjskog oltara i kipa Uskrslog Isusa, mo­litvi krunice na Podbrdu te Euharistijskom klanjanju koje se svake večeri održavalo na vanjskom oltaru. U svim tim pobožnosti­ma svjedočili smo koliko se veliko mnoštvu okuplja na ovom mjestu molitve.

Za našu zajednicu najupečatljivija je pak bila molitva krunice na Podbrdu. Svaka je zajednica zasebno molila otajstva krunice, a zatim su se svi sudionici hodočašća oku­pili oko Gospina kipa. Veliku radost doni­jelo nam je što je u ovoj pobožnosti uspjela sudjelovati i većina naših prijatelja s hen­dikepom. Neke se držalo za ruke, a neki su od otajstva do otajstva bili nošeni u na­ručju… Ipak sve se odvijalo s puno strplje­nja. Učinilo je to da se još više povežemo u zajedništvu, prihvaćanju naših slabosti i spremnosti da budemo jedni uz druge.

Iako su hodočašća često događaji bla­goslova, ozdravljenja, rasta u vjeri, složili smo se kako ovakvo hodočašće s osobama s hendikepom, briga za njih, otkrivanje njihove patnje ali i ljubavi, požrtvovnosti i hrabrosti njihovih roditelja, cijelo to isku­stvo donosi posebnu radost, ispunjenje i blagoslov. Zato zahvaljujemo prvenstveno njima i njihovim roditeljima koji su se od­važili na ovo hodočašće! Nastavljamo s na­šim redovitim mjesečnim susretima i već se sada radujemo sljedećim avanturama…

Irena Žužić

Print Friendly, PDF & Email