U Katedralnoj riznici predstavljena izložba Crkveni motivi Ivana Volarića

U nedjelju 2. lipnja, u crkvi sv. Kvirina, sadašnjoj Katedralnoj riznici, petu je godinu zaredom otvoren ljetni postav sakralne izložbe koji ove godine predstavlja vrlo produktivnog, a rijetkima znanog domaćeg umjetnika prve polovice 20. st. Ivana Volarića (Piturića).

Umjetnika i njegov kreativni opus okupljenima je predstavio mr. Zvonimir Seršić, voditelj Ureda za crkvenu umjetnosti i kulturna dobra Krčke biskupije.

Mr. Seršić napomenuo je kako uz stalni postav izložbe koji obuhvaća vrijedna umjetnička dijela od 9. pa sve do 16. stoljeća (Raspeti Krist s Marijom i Ivanom, nepoznatog autora iz 1370. u središnjoj apsidi, Bogorodica s Djetetom, nepoznatog autora iz 15. st. u desnoj apsidi, Frankopanska pala, djelo venecijanske radionice iz 1477. godine u lijevoj lađi, dva kamena ulomka scholae cantorum iz 9. st., na pilastrima s lijeve i desne strane ulaza u crkvu te Srebrni reljefi iz 16. st. u sredini crkve), te nakon zvučne prošlogodišnje izložbe posvećene Paolu Venezianu, ovaj lijep izložbeni prostor sada ugošćuje neka od dijela nama vremenski bližeg a vrlo osebujnog čovjeka Ivana Volarića. „Ako promatramo Crkvu koja je, kao građevina, put uzlaska u nebo, a liturgiju kao unutarnji pokret koji pokazuje put u nebo“, ističe mr. Seršić, „tako i djela Ivana Volarića možemo prvenstveno doživjeti kao uprisutnjenje neba, kao ona koja nam u crkvama otkrivaju i usmjeravaju nas k onostranom.“

Volarić (r. u Vrbniku 13. prosinca 1873., a umro u Baški 12. lipnja 1948. godine) nije bio školovani već priučeni umjetnik. Oslikavao je svodove, kupole i zidove crkava. Kao slikar i dekorater, bio je akter najjačeg vala ukrašavanja crkava u 20. st. U kratkom periodu od tek dvadesetak godina oslikao je mnogobrojne freske u crkvama Omišlja, Dubašnice, Vrha, Vrbnika, Dobrinja, Svetog Vida te u Svetištu Majke Božje Goričke. Sva nam ta mjesta otkrivaju njegovu kvalitetu i ljepotu njegovih djela.

Usprkos iznimno plodonosnom životu ostao je široj javnosti nepoznat pa je ova izložba prava prigoda da ga iznova otkrijemo i upoznamo.

Na izložbi su predstavljena i njegova štafelajna djela, među ostalim 6 postaja križnog put iz crkve u Ćunskome na otoku Lošinju, oltarna pala Sv. Obitelj iz župne crkve u Baški i slika Sv. Antun propovijeda ribama iz crkve sv. Antuna u Vrbniku.

Ivan Volarić radio je također i u Splitu, Dubrovniku i Boki Kotorskoj, a osim umjetničkom bavio se i hotelijerskom djalatnošću i vinarstvom.

Mr. Seršić zahvalio je Centru za kulturu Grada Krka koji, u suradnji s mons. dr. Franjom Velčićem, već neko vrijeme otkriva lik ovog umjetnika i koji je s njegovim djelima prošle godine gostovao u Boki Kotorskoj. Zahvalio je i župama koje su obogatile ovu izložbu posudivši originalna djela, te svima onima koji su sudjelovali u pripremi materijala i postavljanju izložbe.

Dr. Franjo Velčić, generalni vikar Krčke biskupije, okupljenima je prenio pozdrave o. biskupa mons. Ivice Petanjka. Istaknuo je kako je Ivan Volarić svojim djelima iznimno obogatio tolike crkve naših otoka, ali i juga Dalmacije: Dubrovnika i Boke Kotorske. U Boki je, ističe, čak u pravoslavnoj crkvi sv. Save napravio ikonostas. Napomenuo je kako je ova izložba tek početak otkrivanja njegovih slika, koje su još mnoge nepoznate, neotkrivene i nevrednovane. Kao prekrasan primjer njegova stvaralaštva istaknuo je crkvu sv. Duha u Cresu, koja je sva urešena njegovima djelima, a koja je potrebna hitne restauracije.  

Predstavljanje izložbe glazbenim je sadržajem oplemenio Dječji župni zbor „Kapljice“.

Izložba Crkveni motivi Ivana Volarića, ostaje otvorena tijekom čitavog ljeta. Postav se može razgledati tijekom lipnja u jutarnjim, a tijekom srpnja i kolovoza i u poslijepodnevnim satima.

Irena Žužić

Print Friendly, PDF & Email