Izložba baroka u Katedralnoj riznici u Krku (1)

Vidim nebesa otvorena

Created by DPE, Copyright IRIS 2009Pod ovim je nazivom 1. lipnja otvorena izložba, postavljena u Katedralnoj riznici – romaničkoj crkvi sv. Kvirina u Krku, za sezonu 2016. Posjetiteljima otkriva jedan dio umjetničkog blaga krčke katedrale i nekoliko župa Biskupije Krk baroknih stilskih karakteristika iz 18. stoljeća. 

Stalni postav čine: Raspeti Krist s Marijom i Ivanom iz 1370. u središnjoj apsidi, Frankopanska pala, djelo venecijanske radionice iz 1477. godine u lijevoj lađi te dva kamena ulomka scholae cantorum iz 9. st., na pilastrima s lijeve i desne strane ulaza u crkvu.

Za ovogodišnju izložbu odabrana su djela dvojice baroknih majstora venecijanske škole. U lijevoj lađi smještena su dva značajna ‘ulja na platnu’ slikara Nicole Grassia: Sv Josip s Djetetom i anđelima (oko 1730.) iz osorske ex-katedrale i Navještenje sa sv. Augustinom i sv. Ivanom Nepomukom, sv. Franjom Paulskim i sv. Petrom iz Alcantare (1740. -1745.) iz krčke katedrale. Obe slike prošle su godine bile izložene na velikoj izložbi Sveto i profano – slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj u Klovićevim dvorima u Zagrebu, gdje je krčko Navještenje nakon višegodišnje restauracije u Hrvatskom restauratorskom zavodu zasjalo kao jedinstvena monumentalna cjelina, ne više tri zasebne slike nego jedna u formi triptiha. I sv. Josip i događaj navještenja smješteni su pred otvorenom nebeskom pozadinom a nadnaravnost trenutka naglašena je prodorom svjetla i prisutnošću anđela. Sv. Josip prikazan je toplim koloritom kao zaštitnik umirućih, onih koji traže blagu smrt i vječni život. To je istaknuto i u natpisu Refugium agonizantium – utočište umirućih. Postavljajući sveca na globus i naglašavajući položaj tijela umjetnik kao da se koristio ikonografijom Bezgrešne. Navještenje je smješteno u arhitektonski okvir od jonskih stupova i pilastara među parovima svetaca s obje strane koje prepoznajemo po njihovim atributima. Anđeo Gabrijel obraća se Mariji pokazujući na Duha Svetoga u liku goluba. Blažena Djevica Marija prikazana je u klečećem predanom stavu. U ovim djelima Grassi, kvalitetno i pomalo u duhu rokoko senzibiliteta, osobitu pažnju posvećuje koloritu, igri svjetla i karakterizaciji lica svetaca. pokaznica

Paralelno s ovim vrijednim umjetninama izloženo je crkveno ruho iz istog perioda: bursa (spremnica za korporal), mitra osorskog biskupa, dalmatika i barokna misnica s utkanim grbom i inicijalima krčkog biskupa Pietra Antonia Zuccheria (1739. – 1778.).

Desnom lađom dominiraju dvije velike slike u duhu baroknog manirizma iz prezbiterija krčke katedrale: Abraham žrtvuje Izaka i Mana u pustinji s početka 18. stoljeća. In loco zajedno snasuprotnim slikama Posljednja večera i Umnažanje kruha tvore katehetski ciklus euharistijske tematike. Po narudžbi biskupa Baltasara Nosadinia izradio ih je Cristoforo Tasca, slikar rođen u Bergamu, formiran u Veneciji a čiji je rad sezao i izvan granica Mletačke republike. Radi se o prikazima dva starozavjetna događaja: Izakova žrtva iz Knjige postanka (Post 22,1-18) i mana iz Knjige izlaska (Izl 16, 1-35), prefiguraciji euharistije, naslikanih trenutaka otvaranja neba, Božje objave i vidljivih znakova božanske prisutnosti u povijesti spasenja.

Izložba je zaokružena liturgijskim predmetima iz 18. stoljeća koji izražavaju karakteristiku euharistije kao ‘predokusa’ neba. U lijevoj apsidi crkve barokni tabemakul, u desnoj tron za izlaganje Presvetog Sakramenta i baldahin (nebnica) za procesije a u vitrinama među stupovima pokaznice i kaleži iz Katedralne riznice, Osora, Omišlja, Dobrinja i Risike.

Zvonimir Seršić

Umjetnine na izložbi Vidim nebesa otvorena

 1. RASPETI KRIST, MARIJA I IVAN, autor nepoznat, 1370. g., Katedrala Krk
 2. BALDAHIN (NEBNICA) ZA PROCESIJE I TRON ZA IZLAGANJE PRESVETOG SAKRAMENTA, kraj 18. st., Katedrala Krk
 3. ABRAHAM ŽRTVUJE IZAKA, Cristoforo Tasca, 1705.-1706. g., Katedrala Krk
 4. MANA U PUSTINJI, Cristoforo Tasca, 1705.-1706. g., Katedrala Krk
 5. ULOMAK PREGRADE SCHOLAE CANTORUM, 9. st., Katedrala Krk
 6. BURSA (SPREMNICA ZA KORPORAL), kraj 18. st., Katedrala Krk
 7. MITRA, 18. st., Riznica ex katedrale Osor
 8. ULOMAK PREGRADE SCHOLAE CANTORUM, 9. st., Katedrala Krk
 9. MISNICA BISKUPA P. A. ZUCCHERIA, 18. st., Katedrala Krk
 10. DALMATIKA, 18. st., Katedrala Krk
 11. JOSIP, Nicola Grassi, oko 1730. g., Župna crkva Osor
 12. FRANKOPANSKA PALA, venecijanska radionica, 1477. g.,  Katedrala Krk
 13. NAVJEŠTENJE SA SV. AUGUSTINOM I SV. IVANOM NEPOMUKOM, SV. FRANJOM PAULSKIM I SV. PETROM IZ ALCANTARE, Nicola Grassi, 1740.-1745. g., Katedrala Krk
 14. POKAZNICA, venecijanska radionica, 18. st., Katedrala Krk
 15. POKAZNICA, 18. st., Župna crkva Risika
 16. POKAZNICA, 18. st., Župna crkva Dobrinj
 17. KALEŽ, venecijanska radionica, prva četvrtina 18. st., Riznica ex katedrale Osor
 18. KALEŽ, venecijanska radionica, 18. st., Župna crkva Omišalj
 19. KALEŽ, venecijanska radionica, 18. st., Župna crkva Omišalj

 

 

Print Friendly, PDF & Email