Generalni ministar Franjevaca trećoredaca u posjetu Krčkoj biskupiji

U Biskupskom ordinarijatu u Krku mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, primio je u utorak 17. siječnja generalnog ministra franjevaca trećoredaca iz Rima o. Edwarda Nicholasa Polichnowskog.
U pratnji generalnog ministra, susretu su nazočili fra Antun Badurina, gvardijan samostana oo. trećoredaca u Krku i fra Matej Jovanovac, tajnik generala u vizitaciji.
Na prostoru Krčke biskupije nalaze se četiri samostanske zajednice oo. trećoredaca, stoga je posjet generalnog ministra bila prilika da se porazgovara i zahvali na velikom značaju i prisustvu redovnika franjevaca glagoljaša koji na razne načine pomažu prezbiterij i vjernike te aktivno sudjeluju u pastoralu biskupije.
Na poseban način govorilo se o sluzi Božjem biskupu Antunu Mahniću, velikom prijatelju oo. trećoredaca, zahvaljujući kome su  franjevci (TOR) s prostora otokâ i Istre došli na zagrebački Ksaver i tamo otvorili svoj prvi samostan na kopnu.
Naime, u samostanskoj crkvi sv. Franje Ksaverskog na Ksaveru franjevci su izgradili posebnu kapelu kako bi primili na čuvanje tijelo biskupa Mahnića koje je od njegove smrti 1920. do 1929. bilo pokopano u nadbiskupskoj grobnici na Mirogoju, potom u izgrađenu kapelu u spomenutoj crkvi od 1929. do 2002. da bi zatim, dobrohotnošću trećoredaca, bilo preneseno u novi grob u Mahnićevu katedralu u Krku gdje se i danas časti.
Susret je završio posjetom krčkoj katedrali i molitvom na grobu sluge Božjega.

Print Friendly, PDF & Email