Iz urednikove bilježnice (10 – 2015)

Piše: Anton Valković, urednik

Piše: Anton Valković, urednik

Obitelj

Ovogodišnja jesen i početak nove pastoralne godine, na raznim razinama Crkve, odvija se u znaku obitelji. Na onoj najvišoj, u tijeku je XIV redovna opća biskupska sinoda na temu “Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu” koja se u Vatikanu održava od 4. do 25. listopada. U novom broju Veritasa na pitanje novinarke Tanja Popec o tome što Sinoda može učiniti i je li to skup na kojem se .redefiniraju” nauk i istine Crkve ili je ona savjetodavne naravi na temelju kojih bi Sveti Otac mogao donijeti neke, moguće i nove, smjernice, dr. Josip Grbac, redovni profesor na Teologiji u Rijeci ovako je odgovorio: “Sinoda je savjetodavno tijelo Svetog Oca. Ona neće iznjedriti nekakav novi nauk Crkve, bez obzira koliko očekivanja ljudi u tom smislu bila intenzivna. Njezin je zadatak prvenstveno analizirati stanje obitelji u današnjem svijetu, uvidjeti što Crkva može učiniti kako bi se stanje popravilo. Zato je prošla Sinoda, pred godinu dana, svoj najbolji doprinos dala upravo na analizi sveopćeg stanja obitelji u modernom društvu. Upravo zbog toga je u tu analizu i raspravu kao nikada do sada uključena sveopća Crkva. To je uostalom jedini način da se objektivno prosudi o stanju i problemima moderne obitelji. Ide se uzlaznom metodom, od analize stanja prema eventualnim smjernicama za nekakvo druga- čije djelovanje. Svako očekivanje nekakva radikalnog preokreta u nauku ili djelovanju Crkve koje bi se dogodilo na samoj Sinodi nije realno. Ovo bi se moglo eventualno očekivati nakon Sinode, nakon što Sv. Otac sa suradnicima prouči sve što se događalo na dvjema Sinodama.” Svakako, ne ulazeći u ono što će Sinoda učiniti i kakve će plodove polučiti, samim tim što se, najprije na izvanrednom a sada i na redovitom zasjedanju raspravlja o obitelji, Sinoda pokreće i sve druge čimbenike u Crkvi da se zauzetije i ozbiljnije zaustave na ovoj prevažnoj temi. Slijedom toga i Teologija u Rijeci 22. rujna 2015. organizirala je Teološko – pastoralni seminar za svećenike i redovnike Riječke metropolije na temu: “Priprava za kršćansku ženidbu kao evangelizacijski izazov.” U uvodu u temu ovoga skupa rečeno je “kako se ne želi ponavljati već svima poznate situacije: kako ima sve manje ženidbi, a sve više zajedničkog življenja prije i bez braka, sve više rastavljenih brakova, a sve manje djece, sve manje mlađih bračnih parova koji ne prakticiraju vjeru i sve više odgojno zapuštene djece … želi se, naprotiv, prići temi braka i obitelji s pozitivne strane u vidu buđenja istinske volje za brak i obitelj, te njihovo pravo vrednovanje. Vodeći računa o činjenici da je kod mladih, a potom i kod samih obitelji, često upitna sama vjera, odnosno uloga vjere i vjerskih vrednota u njihovu životu, a onda u vezi s time i sva očekivanja od braka i obitelji, na ovom Teološko – pastoralnom susretu želio se naglasak staviti na evangelizaciju kao bit priprave za brak i život u obitelji.” S tim u vezi sudionici skupa zapitali su se kako evangelizirati djecu, mlade, zaručnike, bračne parove u vidu kvalitetne priprave za brak i život u njemu, u vjeri i iz vjere? Jednako tako što bi sve u ovom vidu trebali učiniti svećenici, redovnici i redovnice te educiraniji vjernici laici (kao obiteljski animatori)? I sam sudjelujući na spomenutom Teološko-pastoralnom seminaru, mogu reći da je ovaj skup svoje zadane ciljeve ostvario ali se i dalje postavljaju pitanja kako to oživotvoriti, učiniti konkretnim i življenim u stvarnim brakovima i stvarnim obiteljima.

Još jedan skup također na metropolitanskoj razini dogodit će se ovih dana. Riječ je o 13. Obiteljskoj školi Riječke metropolije na kojem će obitelji odnosno bračni parovi, među kojima i petnaestak njih iz naše biskupije, razmišljati o majčinstvu i očinstvu u obitelji te kako u njoj izgrađivati zrelu osobnost. želja je organizatora a ujedno i svrha ove Škole poučavati, izgrađivati, podržavati i povezivati obitelji u njihovim nastojanjima, željama i htijenjima da rade na poboljšanju života i vjere sebe samih, društva i župe. Dobro je u vezi s ovim napomenuti da će spomenuta tema ove Obiteljske škole biti i tema sljedećeg trogodišta rada s obiteljima a prema Trećem nacionalnom susretu obitelji koje će biti u Solinu 2018. godine. Ako se, uz sve rečeno, uzme u obzir i da se po našim otočkim središtima u ovo vrijeme održavaju i Tečajevi za brak koji već više vremena pokušavaju biti evangelizacijski kako je to naglasio Teološko – pastoralni seminar u Rijeci, te kako bi se u svakoj župi trebali održavati mjesečni susreti s roditeljima prvopričesnika i krizmanika a jednako tako i susreti Obiteljskih zajednica tamo gdje postoje. U župama u kojima ih još nema, bilo bi potrebno poraditi da se obitelji predvođeni svojim župnicima počnu okupljati, te ako se uzme u obzir da se po našim župama i ovoga listopada molilo krunicu zazivajući Mariju da pomogne našim obiteljima, moglo bi se reći da obitelji sve više postaju središnje mjesto brige i zauzetosti Crkve za njezin vjerski rast i dobro. Imam li ja to dobar utisak ili mi se samo čini?

Print Friendly, PDF & Email